Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

INKLUDERING: En kampanjekortfilm som handler om å være inkludert i skole og fritid er å se på sosiale medier i disse dager. Den er rettet mot befolkningen, foreldre med barn i skolealder og mot kommunene og er en del av Bufdirs arbeid for mer kunnskap om FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser (CRPD). (Skjermdump fra filmen)

Kommunene skal lære mer om funksjonshemmedes rettigheter

Det skal bli mer kunnskap om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norske kommuner. Bufdir er på saken og har tjuvstartet med en kampanjefilm.

Britt Knutsdatter Arnhøy
Publisert 05.12.2019 10:23

Bufdir (Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet) er allerede i gang med et prosjekt for å bedre kunnskapen om CRPD (FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne) i norske kommuner.

Dette er et av de 85 tiltakspunktene i handlingsplanen som kultur – og likestillingsminister Trine Skei Grande presenterte på FN-dagen for funksjonshemmede 3. desember.

Handlingsplanen «Et samfunn for alle – Likestilling, demokrat og menneskerettigheter» skal bidra til å nå målet om likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne i samfunnet.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande understreket overfor Handikapnytt hvor viktig det er med kunnskap og opplæring i kommunene for å nå dette målet.

Les mer om handlingsplanen her: ORGANISASJONENE SLAKTER ETTERLENGTET HANDLINGSPLAN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Film og info

Punkt 71 i handlingsplanen har tittelen «Øke kunnskap om CRPD», og «skal bidra til likestilling av personer med funksjonsnedsettelse gjennom kurs og opplæring om rettighetene, og hvordan de kan utøves i praksis. (…)»

Bufdir har allerede laget en kampanjekortfilm som kjøres på sosiale medier i disse dager. Filmen handler om å være inkludert i skole og fritid, og er rettet mot befolkningen, foreldre med barn i skolealder og mot kommunene.

Når man ser filmen, klikker man på en landingsside og kommer inn på en nettside som forteller om FN-konvensjonen og ansvaret staten og kommunene har for å følge opp.

SATSER PÅ OPPLÆRING: Avdelingsdirektør i Bufdir, Anna Bjørshol. (Foto: Nyebilder.no)

– Der informerer vi også om at vi nå starter et prosjekt for å øke kompetansen om FN-konvensjonen i kommunene, forteller Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i Bufdir til Handikapnytt.

Klikk her for å se Bufdirs nye kampanjefilm om CRPD (ekstern lenke).

Likestilling og færre klager

Så tar de fatt for fullt på nyåret. Bjørshol er klar på hva de ønsker å oppnå med mer opplæring og kompetanse på CRPD:

– Vi ønsker at fylkesmennene og kommunene skal få rettighetsperspektivet og likestillingsperspektivet mer under huden, og for eksempel at ulike tjenester ses mer i sammenheng. Med god kunnskap om det konkrete innholdet i konvensjonen og om hvordan de ulike artiklene kan brukes, ønsker vi at kommunene og fylkesmennene skal kunne bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelse får oppfylt sine rettigheter der de bor og at de blir likestilte. Vår intensjon er færre klager fordi vedtakene er riktige og har god kvalitet.

Grundig og konkret

Bufdir har sendt brev om CRPD til alle landets kommuner, og Bjørshol forteller at de fra nyttår av starter jobben for fullt. Opplæringsmateriell er sentralt i arbeidet, og Bufdir ønsker at Fylkesmannen skal spille en viktig rolle, sammen med kommunene.

Bufdir har over flere år jobbet sammen med Fylkesmannen for å styrke kompetansen på Barnekonvensjonen, og har gode erfaringer med det.

– Vi ser av dette arbeidet at vi må jobbe langsiktig og systematisk, og bygge sten på sten. Det er ikke gjort i en håndvending å sikre at alle landets kommuner har god kunnskap om CRPD til bruk i det daglige arbeidet. Det kan bli mange fine ord, uten at det blir konkret nok. Det er derfor viktig at opplæringen gjøres konkret, for eksempel ved å benytte case som kommunene kan kjenne igjen i sitt arbeid, sier Bjørshol.

Bred involvering

KAMPANJE: Kortfilmen og link til nettside gir informasjon om FN-konvensjonen og om ansvaret kommunen og staten har. (Skjermdump fra filmen)

For å sikre best mulig gjennomføring og utbytte, mener Bufdir det er viktig med pilotprosjekt. De ønsker at pilotene skal være hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, Rogaland, Trøndelag og Troms og Finnmark.

Fylkesmannen får sitt oppdragsbrev på nyåret. Pilotene skal gjennomføres i løpet av to år fra neste år.

Det nært forestående nå er å velge ut hvilke artikler i konvensjoner det skal lages opplæringsmateriell for.

Bufdir har foreslått artikkel 9, 19 og 24 ,27 og 30 som et utgangspunkt for diskusjon med funksjonshemmedes organisasjoner, Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Barneombudet, KS, fylkesmannsembetene og kommunene. Det ligger an til møter om dette både før jul og etter jul.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.