Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Lill Tove på gaten i Hammerfest holder opp parkeringsbeviset sitt. I bakgrunnen et parkeringsskilt med HC-symbol under.
FIKK IKKE FORNYELSE: Lill Tove Jakobsen mistet parkeringstillatelsen sin og var uten i et halvt år. Da hun klagde, fikk hun medhold – i likhet med ni av ti hammerfestinger i samme situasjon.
Lill Tove på gaten i Hammerfest holder opp parkeringsbeviset sitt. I bakgrunnen et parkeringsskilt med HC-symbol under.

Nesten alle i Hammerfest får medhold når de klager på parkeringsavslag

Nesten alle i Hammerfest får medhold når de klager på parkeringsavslag

Hammerfest Parkering avslår seks av ti søknader om HC-kort. Gang på gang griper klagenemnda inn: Over 90 prosent får medhold når de klager.

Georg Mathisen (tekst og foto)
Publisert 14.06.2021 06:00

Lill Tove Jakobsen er en av mange i Hammerfest kommune som har fått avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort), men fått medhold etter å ha klagd inn vedtaket.

Jakobsen hadde HC-kort, søkte om fornyelse, og fikk nei.

To ganger måtte hun hentes i ambulanse, men hun var uten HC-kort i et halvt år mens klagen var til behandling.

De siste årene – i 2019, 2020 og så langt i 2021 – har 91 hammerfestinger søkt om HC-kort. Av dem har 39 fått innvilget søknaden. 38 har fått avslag, mens utvalget som behandler sakene har bedt om mer informasjon fra 14 søkere.

Sykere, men avslag

– Jeg var mye dårligere denne gangen enn sist jeg søkte. Likevel fikk jeg avslag. Det rareste er at de går forbi og overprøver legen, sier Lill Tove Jakobsen.

Da hun fikk MS-diagnosen, følte hun seg kjempesprek, og legen sa at hun ikke var syk nok til at hun trengte noen parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Jeg var mye dårligere denne gangen enn sist jeg søkte. Likevel fikk jeg avslag.

– MS er en lunefull sykdom, sier hun.

Etter hvert trengte hun HC-kort, søkte og fikk det. Da kortet skulle fornyes, derimot, fikk hun avslag, selv om hun var blitt dårligere av sykdommen i mellomtiden. Hun forteller om større problemer med å bevege seg rundt nå enn hun hadde første gang hun fikk tillatelsen.

Senere har hun engasjert seg i Handikapforbundet og møtt flere som ikke har fått parkeringskort. Hun forteller om søkeren som fikk avslag på HC-kort selv om nevrologen hadde skrevet at det trengtes, og om kreftpasienten som slet med fatigue etter operasjonen og søkte om HC-kort en kort periode til han ble bedre.

– Da han fikk avslag, ga han bare opp. Jeg har en mann som står på for meg og har skrevet klager. Hadde jeg vært alene, er jeg ikke sikker på om jeg hadde gjort det, sier Lill Tove Jakobsen.

Måtte hentes

Hun har falt på jobb, og to ganger måtte hun hentes i ambulanse.

– Jeg var sliten. En av grunnene til at jeg trenger HC-kort, er at jeg ikke kan gå langt. Jeg har rullator, rullestol og to scootere. Garasjen er full, sier hun.

49-åringen er utdannet førskolelærer. I barnehage var det vanskelig å arbeide med MS, så hun byttet jobb og begynte i innvandrertjenesten i kommunen. Nå har hun måttet gi opp jobben, som hun var svært engasjert i. For tiden bidrar hun på språkkafé og spiller i band.

– Jeg lurte på om jeg mistet tillatelsen fordi jeg ikke er i jobb lenger, for det er en HC-plass rett utenfor jobben. Men nå trenger jeg å parkere for å komme på biblioteket på språkkafé, og jeg må parkere på yogastudio. Jeg er jo aktiv selv om jeg ikke er i jobb, sier hun.

Drosje til butikken

Lill Tove Jakobsen parkerer mest på matbutikken.

– Da sier Hammerfest Parkering at jeg kan bruke TT-kort og ta drosje. Det er rart å ta drosje med handleposene, og jeg må ha noen til å hjelpe meg med å bære dem ut i bilen. Når jeg er kommet så langt i sykdommen, synes jeg at jeg burde få gjøre det beste for å ha et vanlig liv, sier hun.

Det hun ikke vil klage på, er den gangen hun fikk parkeringsbot.

– Jeg var på konsert, og HC-kortet mitt hadde gått ut dagen før. Jeg fikk bot med én gang. Det er fint de er nøye!

Johansen fotografert på et kontor.

MYE KLAGER: Hammerfest Parkering følger forskriften lojalt, ifølge Stig Rune Ekhorn Johansen – men i klagenemnda i Hammerfest har 24 av 26 klagere fått medhold.

Fire i utvalg

Stig Rune Ekhorn Johansen er daglig leder i Hammerfest Parkering. Det kommunale selskapet har vært i hardt vær fordi så mange får avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Men Johansen er klar: Selskapet følger reglene og sørger for å få faglige oppdateringer fra bransjeforeningen Norpark hele tiden.

Hvem som får HC-kort i Hammerfest, blir avgjort i et eget utvalg. Der sitter det en lege, en brukerrepresentant og to representanter fra Hammerfest Parkering. Johansen er medlem i utvalget, og Hammerfest Parkering har sekretærrollen. Han påpeker at denne måten å gjøre det på er slik som Samferdselsdepartementet og Norpark anbefaler.

– Det er nok en del som tenker at det er legeerklæringen som styrer 100 prosent. Men hovedregelen er at for de aller fleste er du 50 prosent på vei med legeerklæringen. Så skal vi vurdere beskrivelsen av det særskilte parkeringsbehovet ditt, forklarer han.

Det er nok en del som tenker at det er legeerklæringen som styrer 100 prosent. Men hovedregelen er at for de aller fleste er du 50 prosent på vei med legeerklæringen.

Suveren nemnd

De som får avslag, har muligheten til å klage til en kommunal klagenemnd.

I perioden 2018 til 2020 fikk 24 av 26 klagere medhold i nemnda, opplyser Stig Rune Ekhorn Johansen.

– Ja, det er mye. Klagenemnda er suverene, og de trenger ikke å grunngi avgjørelsene, sier han.

Det gjør de heller ikke når Handikapnytt kontakter klagenemndas leder Knut Jørgensen. Møtene i nemnda er ikke åpne for offentligheten, og han har ikke lyst til å gå i detalj om hvorfor nemnda tar så mange klager til følge.

– Det bygger på vår helhetsvurdering av saken, sier Knut Jørgensen til Handikapnytt.

Stig Rune Ekhorn Johansen i Hammerfest Parkering trekker frem at klagenemnda ikke bare snur den opprinnelige avgjørelsen, men ofte også er uenig med sin egen saksbehandler.

– I ti av 26 saker – 38 prosent – har klagenemnda omgjort innstillingen fra saksbehandleren sin. Det er sånn systemet er, sier han.

– Særlig parkeringsbehov

Når klagenemnda ikke trenger å gi noen begrunnelse, samtidig som den også omgjør innstillingen fra saksbehandleren såpass ofte, ville det vært vanskelig for Hammerfest Parkering å legge om praksisen sin ut fra signalene i klagenemnda – selv om Johansen hadde ønsket det. Men det ønsker han ikke – han vil følge forskriften og retningslinjene.

– Den sier at du skal ha et særlig parkeringsbehov ved blant annet bolig eller arbeid. Har du behov der, er du langt på vei. Så har du andre ting: Behov ved lege, sykehus, opptrening, apotek og sånne ting. Under det igjen kommer det å reise og handle på matbutikker. Legebesøk kan vektlegges mer enn handling på matbutikken, sier han.

Forskrift og faglige anbefalinger

– Alt dette er veldig klart i søknadsskjemaet som skal fylles ut. Der kommer det også frem at du skal skrive om hvorfor de ordinære parkeringsplassene ikke kan brukes. Da må du ha en formening om hvordan HC-plassene er plassert. Enkelte ganger er offentlige plasser nærmere, sier Johansen.

Han skjønner at folk blir fortvilet når de får avslag.

– Men vi har forskrift og retningslinje som vi prøver å følge lojalt, sier han.

Hammerfest Parkering lener seg på de faglige anbefalingene fra Norpark.

– Hvis vi er usikre på ting, har vi anledning til å be om bistand derfra. To ganger i året er vi på saksbehandlingskurs og HC-kurs, forteller Stig Rune Ekhorn Johansen.

Hammerfest er en liten by, og her er det mange folk som jeg er nødt til å legge ut om sykdomshistorien min til.

Lill Tove Jakobsen med rullator.

HJELPEMIDLER: En av grunnene til at jeg trenger HC-kort, er at jeg ikke kan gå langt. Jeg har rullator, rullestol og to scootere. Garasjen er full, sier Lill Tove Jakobsen, som er utdannet førskolelærer.

– Legen burde avgjøre

Egentlig burde hun få beholde HC-kortet resten av livet, mener Lill Tove Jakobsen.

– Jeg blir ikke bedre. Jeg vet ikke om jeg synes Hammerfest Parkering burde drive på med dette – det er legen som burde avgjøre. Hammerfest er en liten by, og her er det mange folk som jeg er nødt til å legge ut om sykdomshistorien min til, sier hun.

Nå er hun klar over at hun må være omhyggelig med argumentene neste gang kortet skal fornyes.

– Men jeg tror ikke de tør å gi meg avslag flere ganger. Dessuten er jeg «naver» nå, så nå har jeg tid til å klage, fleiper Jakobsen.

– Graverende praksis

Bransjeforeningen Norpark s organiserer både kommunal og kommersiell parkering. Også Hammerfest Parkering viser til Norpark som kilde til den faglige kunnskapen.

Norpark-sjef Lars Monsen går hardt ut mot klagenemnda i Hammerfest.

– Du kan nesten spørre om kunnskap ikke biter på, sier han.

– Dette er ikke bra. Jeg mener at det som klagenemnda gjør, er misforstått. Jeg tror jevnt over at fagfolkene i kommunen prøver å gjøre det riktige, men så er det bekymringsfullt at klagenemnda er helt på tvers. At en og annen sak blir omgjort i en klagenemnd, er jo ikke problematisk, men her er det et åpenbart misforhold hvor de som sitter i nemnda, bare blåser i regelverket, sier Monsen.

Han stiller gjerne opp for å undervise i hvilke regler som gjelder.

– Såpass graverende praksis er det veldig sjelden vi ser. Klagenemnda ender med å synes litt synd på folk enkelte ganger, men at de handler så kategorisk motsatt av fagfolkene i kommunen og snur saksbehandlingen opp-ned i hver eneste sak, tyder på at klagenemnda er i utakt med både reglene og rollen sin, mener han.

At de handler så kategorisk motsatt av fagfolkene i kommunen og snur saksbehandlingen opp-ned i hver eneste sak, tyder på at klagenemnda er i utakt med både reglene og rollen sin

Norpark følger alltid med på beslutningene fra Sivilombudsmannen.

– I utgangspunktet sier alle våre råd til kommunen at de skal følge opp det Sivilombudsmannen konkluderer med. Vi følger nøye med på hva ombudsmannen sier både i konkrete saker innenfor vårt fagområde og ting som det kan trekkes paralleller fra, påpeker Lars Monsen.

Knut Jørgensen, som leder klagenemnda i Hammerfest kommune, vil ikke kommentere kritikken fra Lars Monsen.

– Dette får bare stå for hans egen regning, sier han.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

Kritiserer dobbeltrolle

Hans Hoffmann er pensjonert advokat fra Hammerfest. Også han søkte om HC-kort, fikk avslag og klagde til nemnda hvor han fikk medhold.

– Hovedgrunnen til at Hammerfest Parkering gjør så mange uriktige vedtak i HC-kortsaker, er at de bevisst eller ubevisst feiltolker forskriften, mener Hoffmann.

Han trekker i tvil om et parkeringsselskap i det hele tatt har lov til å være representert i et utvalg som behandler søknadene om parkeringstillatelse.

Formålet til parkeringsselskapet er å drive parkeringsvirksomhet med økonomisk overskudd, ifølge Hoffmann, og sier at en rekke avgjørelser fra Sivilombudsmannen peker på inhabilitet, utenforliggende hensyn og myndighetsmisbruk etter forvaltningsloven som gjennomgående feil og grunner til ugyldige vedtak.

– Hammerfest Parkering driver næring ved å leie ut parkeringsplasser mot betaling. Samtidig har de rollen som sekretariat og medlem i et utvalg som skal dele ut HC-kort for gratis parkering på de samme plassene. Jeg forstår godt de mange bevegelseshemmede som er forbitret over at Hammerfest kommune lar reven passe hønsegården. Inhabilitetsklokkene bør ringe for mange, mener advokat Hoffmann.

– Hammerfest Parkering bør hverken være medlem eller sekretariat. De har en konkurrerende dobbeltrolle som lett kan lede til mistillit.

Leder Lars Monsen i Norpark avviser at det skal være noe habilitetsproblem at det samme selskapet eller den samme etaten som tar inn inntekter fra parkering, spiller en rolle i å bestemme hvem som skal få HC-kort og følgelig slippe å betale, slik Hoffmann hevder.

– Kommunens saksbehandlere legger forskriften til grunn. Det er en helt useriøs påstand, sier Monsen om utspillet.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.