Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Sammensatt bilde av reiselivsopplevelser i Norge
FOR ALLE: Målet er at alle skal kunne oppleve det Norge har å by på som reiselivsdestinasjon, uavhengig av funksjonsnivå. Forskningsprosjektet «Opplevelser for alle» jobber for å få fram kunnskap om hva som skal til for å lykkes med dette. (Foto: Colourbox)

Norsk reiseliv skal bli tilgjengelig for alle

Forskere ved Nordlandsforskning kartlegger nå hvordan norsk reiseliv kan bli tilgjengelig for alle, uansett funksjonsnivå. En ekspert-workshop i Oslo er neste post på programmet.

Britt Knutsdatter Arnhøy
Publisert 27.03.2019 12:42

Tenk deg et opplevelsesbasert reiseliv som er tilgjengelig for alle, uansett funksjonsnivå.

Forskningsprosjektet «Opplevelser for alle» skal bidra til å utvikle kunnskap for å videreutvikle et slikt reiseliv i Norge, og det har mange mye å vinne på. En milliard mennesker lever med en eller annen form for handikap, ifølge FNs økonomiske og sosiale råd.

I Norge lever 15 prosent av befolkningen med funksjonsnedsettelse, det være seg bevegelseshemning, nedsatt syn eller hørsel eller psykososiale funksjonsnedsettelser, ifølge Norges Handikapforbund.

Mange av disse har tenkt seg på ferie, men behøver tilrettelagte fasiliteter og opplevelser.

Reisendes erfaringer

Forsker ved Nordlandsforskning, Merete Kvamme Fabritius, er en av initiativtakerne og leder av prosjektet som fikk 2,2 millioner etter å ha overbevist under Forskningsrådets idélab for reiselivet i fjor.

Hittil har de brukt tiden på å samle inn data gjennom å intervjue medlemmer av ulike interesseorganisasjoner som forteller om erfaringer fra reiser i inn- og utland. Slik får de innsikt i barrierer folk møter på som reisende.

Workshop om fremtiden

2. april samler forskningsprosjektet eksperter fra blant andre fire norske universiteter, Nordlandsforskning, Avinor og funksjonshemmedes organisasjoner til en workshop i Oslo, der målet er å utvikle kvalifiserte scenarier for hvordan fremtidens reiseliv kan tilrettelegges for besøkende med funksjonsnedsettelser. Det ser Fabritius fram til.

Universell utforming er krav til byggverk og utearealer etc., men når det skal tilrettelegge for en opplevelse, handler det om mer enn handikaptoalett. Det handler om hvordan du møter folk, om det å forstå gjestens behov, om å forstå gjestens forutsetning for å delta i en opplevelse.

– Hvis man får laget noen scenarier fremover, ser vi hvor vi må sette i gang tiltak og med det gi viktige signaler til politikere og aktører, sier hun.

Forsker Merete Kvamme Fabritius.

LEDER: Forsker Merete Kvamme Fabritrius ved Nordlandsforskning leder prosjektet «Opplevelser for alle». (Foto: Morten Ovesen)

Hvordan møte, hvordan forstå

Forskeren påpeker at reiselivet er avhengig av mange næringer som sammen skal levere noe, og at alt må ses i sammenheng. Det hjelper for eksempel lite at et hotell er tilrettelagt hvis folk ikke kommer seg dit. Fabritius er også opptatt av at de bruker ordet «tilrettelegge» framfor «universelt utformet» i prosjektet.

– Det er riktigere for prosjektet. Universell utforming er krav til byggverk og utearealer etc., men når det skal tilrettelegge for en opplevelse, handler det om mer enn handikaptoalett. Det handler om hvordan du møter folk, om det å forstå gjestens behov, om å forstå gjestens forutsetning for å delta i en opplevelse.

Utvider markedet

Ideen til forskningsprosjektet tok utgangspunkt i at mange mennesker ikke har mulighet til å velge reisemål kun ut fra motivasjon og ønsker om opplevelser. Det finnes blant annet 50 millioner mennesker i Europa som har en eller flere former for nedsatt funksjonsevne, og som må ta hensyn til disse når de velger reisemål.

I tillegg er antallet aktive eldre stadig økende. De reiser mer enn før og ønsker flere tilpassede tilbud. Og sammenhengen mellom økende alder og funksjonsnedsettelser er åpenbar. Ved å utvikle et godt tilrettelagt reiseliv vil man nå større deler av nasjonale og internasjonale markeder enn i dag.

Fjord og fjell i Norge

FJORD OG FJELL: Norge som reiselivsdestinasjon har mye å by på, og nå skal alle få ta del i det. (Foto: Colourbox)

Stort behov

 «Accessible tourism» er et godt etablert begrep i utlandet, og prosjektlederen peker på at mange land har kommet lengre i forskningen på tilrettelegging enn Norge har. Den erfarne forskeren har lenge sett behovet for et opplevelsesbasert reiseliv som i større grad legger til rette for flere.

Reiselivsnæringen er viktig på mange områder. Et bedre tilrettelagt reiseliv tiltrekker seg flere reisende. Markedet utvides. Samtidig bidrar reiselivet til bedre inkludering og økt mulighet for samfunnsdeltakelse.

Turisme for alle-nettverk

Sammen med andre forskere ved Nordlandsforskning og Nord universitet har Fabritius også startet opp et forsknings- og utviklingsnettverk som fokuserer på hvordan man skal skape «turisme for alle». Nettverket består av forskere, representanter fra reiselivsnæringen, rehabilitering, funksjonshemmedes interesseorganisasjoner og offentlig sektor. 

– Nettverket er et selvstendig prosjekt, men vi ser det i sammenheng med «Opplevelser for alle», forklarer Fabritius.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

Lokalt blir nasjonalt

«Opplevelser for alle» var et idélab-prosjekt hvor de ser på bærekraftighet og lønnsomhet. Samtidig har Nordland fylkeskommune strategi nedfelt i sin strategi at de ville ha et mest mulig tilgjengelig reiseliv i Nordland. Der er det satset mye på opplevelser.

– I den sammenheng søkte vi Nordland fylkeskommune om penger til nettverk, forklarer Fabritius.

Nettverket er tverrfaglig og tverrsektorielt og forener miljøer som tradisjonelt sett ikke har jobbet sammen når det gjelder reiseliv. Nå er det mest lokalt, men på sikt skal det få en mer nasjonal profil.

Forskningsprosjektet «Opplevelser for alle» varer ut 2020.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.