Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Hanne Bjurstrøm.
BEKYMRET: Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm varsler at hun vil følge nøye med på hvordan fylkesmennene kontrollerer tvangsvedtak mot utviklingshemmede. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Ombudet: – For svak kontroll med tvang og maktbruk

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm er urolig for rettssikkerheten til mennesker med utviklingshemning.

Av Ivar Kvistum
Publisert 17.02.2020 19:42

– Utviklingshemmedes rettssikkerhet kan være i fare, skriver Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud (LDO), i et nyhetsbrev.

Uroen hennes skyldes en undersøkelse som LDO gjennomførte om hvordan Fylkesmannen i Hedmark behandlet saker som handler om tvang og maktbruk.

Av 32 saker som ombudet undersøkte hos daværende Fylkesmannen i Hedmark, ble ingen av vedtakene omgjort. Hedmark inngår i dag i det nye Innlandet fylke.

– Selv om dette ikke i seg selv er noe regelbrudd, viser gjennomgangen både manglende dokumentasjon på at fylkesmannen selv har snakket med personen som vedtaket gjelder, eller at de hadde kontrollert alle sider av saken før godkjenning ble gitt, skriver Bjurstrøm i nyhetsbrevet.

Snakket ikke med dem det gjaldt

Fylkesmennene skal overprøve alle vedtak som gjelder bruk av tvang og makt. LDO ville undersøke om utviklingshemmedes rettssikkerhet ble ivaretatt i slike saker.

Rapporten peker på flere mangler i saksbehandlingen, blant annet at Fylkesmannen ikke alltid selv snakket med den personen saken gjaldt, men i stedet bygget vedtakene på kommunenes vurderinger.

Det ble heller ikke undersøkt om alle vilkårene for tvang var oppfylt, og det ble lagt opp til standardvurderinger. I tillegg ble vedtak om bruk av tvang forlenget uten at det ble gitt beskjed.

Personene fikk heller ikke tilsendt vedtakene som gjaldt dem selv.

Fylkesmannen i Innlandet har selv medgitt at tilsynet fra ombudet var «bevisstgjørende», selv om de mener å ha fulgt retningslinjene fra både Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn.

Vil følge med

Hanne Bjurstrøm presenterte funn fra denne undersøkelsen da hun snakket for alle landets fylkesmenn tidligere i februar.

Ombudet vil følge fylkesmennenes videre arbeid med å styrke rettssikkerheten for personer med utviklingshemming.

– Ombudet vil følge fylkesmennenes videre arbeid med å styrke rettssikkerheten for personer med utviklingshemming, understreker Bjurstrøm.

Hun minner om at FN nylig har rettet kraftig kritikk mot maktbruk i Norge.

– Vi kan ikke utelukke at utfordringene fra Hedmark finnes hos andre tilsvarende embeter. Dette må vi til bunns i. Tvang er et alvorlig inngrep, derfor må vi sikre at lovens rettssikkerhetsmekanismer fungerer, skriver hun.

Skolerer fylkesmennene

Bjurstrøm er glad for at helseminister Bent Høie vil følge opp funnene i LDOs undersøkelse. Dette ga han uttrykk for blant annet i et skriftlig svar til SVs stortingsrepresentant Sheida Sangtarash i fjor høst.

«Jeg har merket med meg Likestillings- og diskrimineringsombudets gjennomgang og deres vurderinger», svarte Høie.

Han viste til at Statens helsetilsyn vil ta dette opp i et undervisningsopplegg for fylkesmennene våren 2020.

«Et viktig formål med kurset er å bidra til mer enhetlig og rett praksis i fylkesmennenes oppdrag i forbindelse med bruk av tvang overfor mennesker med utviklingshemming. Samtaler med brukere og pårørende i tilsyn vil vies særlig oppmerksomhet.»


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.