Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av Nav-logoen på en husvegg
NY NAV-FEIL: Personer på varig tilrettelagt arbeid har fått for lite i uføretrygd. Nav beklager feilen og innrømmer at den er alvorlig. (Illustrasjonsfoto: Ivar Kvistum)

Over 500 personer på varig tilrettelagt arbeid har fått for lite uføretrygd

Nav har oppdaget en ny feil der 505 personer på varig tilrettelagt arbeid (VTA) har fått utbetalt for lite uføretrygd siden 2015. Flere av de berørte har fått over 100.000 kroner for lite.


(NTB:) – Vi beklager til alle som er berørt av dette. Vi er i gang med å rette opp sakene så vi kan begynne å betale ut penger. Alle dette gjelder, vil få brev fra Nav, sier Nav-direktør Hans Christian Holte til NTB.

I oktober 2019 slo trygdeskandalen ned som en bombe etter at det ble kjent at en rekke nordmenn uriktig har blitt dømt til fengsel fordi Nav feiltolket EU-regelverket.

Nå har Nav oppdaget en ny feil

Nav har funnet ut at 505 uføretrygdede personer som har deltatt i tiltaket «Varig tilrettelagt arbeid», har fått for lite utbetalt i uføretrygd.

Personer som har deltatt i tiltaket, kan nemlig tjene inntil ett grunnbeløp fra folketrygden (1G) uten å få trekk i uføretrygd. For andre uføretrygdede ble inntektsgrensen fra 2015 redusert til 0,4G. Fra mai 2021 tilsvarer 1G 106.399 kroner.

Feilen er at Nav har beregnet trekket for de 505 som deltok på «Varig tilrettelagt arbeid» ut fra 0,4G.

Fikk over 200.000 kroner for lite

– Vi har flere systemer i Nav som skal sikre riktige utbetalinger, men som ikke snakker godt sammen. Med ordningen «Varig tilrettelagt arbeid» har vi en manuell rutine som skal ivareta at de som er med på ordningen, får riktig beregning, men det som har skjedd i disse tilfellene, er at rutinen ikke har blitt fulgt, sier Holte.

Feilen strekker seg tilbake til 2015. Fra regelverksendringen i 2015 og til og med 2021 er det 505 personer som skal ha etterbetalt penger. Nav undersøker nå om dette også gjelder noen av de som har begynt i tiltaket «Varig tilrettelagt arbeid» i år.

Holte sier at ut ifra det de har funnet så langt, er det ingenting som tyder på det er flere enn de 505 som er berørt av feilen mellom 2015 og 2021.

Det totale beløpet som skal tilbakebetales, vet Nav først når alle de 505 sakene er ferdigbehandlet. Men et tilfeldig utvalg av 50 saker viser at 9 personer skal ha etterbetalt over 100.000 kroner, og én person skal ha over 200.000 kroner. I tillegg vil alle få renter på beløpet som skal etterbetales.

– Det er stor variasjon i hvor store beløp det er snakk om. Alt fra 740 kroner til over 200.000. Eksakte tall vil vi først ha når sakene er behandlet. Utvalget på 50 saker er tilfeldig, og vi vet foreløpig ikke om det er representativt, sier Holte.

VTA
  • Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et statlig arbeidsrettet tiltak som gir et arbeidstilbud i en skjermet virksomhet til personer som har problemer med å få arbeid innenfor det ordinære arbeidslivet.
  • Tiltaket er rettet mot personer som mottar eller i nær fremtid ventes å få innvilget uføretrygd etter folketrygdloven, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging.
  • VTA-tiltaket har flere målgrupper. Siden ansvarsreformen tidlig på 1990-tallet har personer med utviklingshemming vært en viktig målgruppe i dette tiltaket, men også andre diagnosegrupper omfattes nå av ordningen.
  • Kilde: Naku – Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming

– Nav har gjort en alvorlig feil

Nav-direktøren sier at de nå er opptatt av å få rettet opp i feilen.

– Vi må se på hvorfor rutinesvikten har skjedd, men foreløpig er det for tidlig å konkludere, sier Holte.

– Dette er en gruppe som normalt ikke har veldig god råd som i noen tilfeller har gått glipp av store beløp?

– Ja, utvalget viser at det til dels er store beløp. Det henger nok også sammen med at feilen har blitt gjort over flere år, og for noen kan disse beløpene bety veldig mye.

– Hva tenker du om det?

– Jeg ser på dette som veldig alvorlig. Nav har gjort en alvorlig feil som har hatt direkte konsekvenser for en gruppe mennesker. Vi tar det på det dypeste alvor og vil rette opp i det så raskt som mulig.

– Disse manglende utbetalingene kan ha fått store konsekvenser for den enkelte. Er dere forberedt på at det kan komme søksmål?

– Jeg ønsker ikke å spekulere i det. Nå vil vi rette opp i feilen.

Ble tipset om feilen av arbeidsgiverforening

Holte sier at Nav ikke oppdaget feilen selv, men at de i november i fjor ble tipset om at det kunne være feil i beregningene av Arbeidsgiverforeningen for Vekst- og attføringsbedrifter (ASVL).

– Siden da har det pågått et arbeid for å finne ut hvem som var berørt av feilen og i hvor stor grad de var berørt, sier Holte.

Arbeids- og velferdsdirektøren ble selv informert om feilen denne uken, etter at Nav-systemet oppdaget omfanget av feilen.

Direktør Dag Sandvik i ASVL er glad Nav retter feilen, men mener feilen burde blitt oppdaget før. Det var Sandvik selv som i fjor høst gjorde Nav oppmerksom på at flere uføretrygdede i ordningen «Varig tilrettelagt arbeid» hadde fått inntekten feil motregnet mot trygdeutbetalingen.

– Nav ringte og takket oss for å ha gjort dem oppmerksom feilen. Jeg har forståelse at feil kan oppstå, og jeg er glad for at dette ble oppdaget, men jeg synes det burde vært lagt til rette for at feilen ikke burde oppstått, sier Sandvik til NTB.

– Skal ikke skje

Torsdag denne uken ble Arbeids- og inkluderingsdepartementet informert.

– Dette er en alvorlig sak. Det rammer en allerede sårbar gruppe. Slike feil skal ikke skje, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) til NTB.

– De som er trukket for mye i trygd på grunn av denne feilen, skal selvsagt få pengene sine tilbakebetalt fra Nav. Jeg har i dag hatt et møte med Nav-direktør Hans Christian Holte om denne saken. Han har forsikret meg om at Nav rydder opp og går gjennom systemene sine, sier Mjøs Persen.

– Bekrefter bildet fra granskningsutvalget

– Dette er en ny feil på toppen av trygdeskandalen for tre år siden. Hva tror du disse feilene gjør med tilliten til Nav, Holte?

– Denne saken bekrefter noe av bildet som granskningsutvalget etter trygdeskandalen påpekte, nemlig at Nav må jobbe med kvalitetssikring og hvordan man skal minske risikoen for feil. Så er ikke dette en juridisk feil, som i trygdeskandalen, men det er en feil med utregninger knyttet til de manuelle rutinene. Fellesnevneren er at vi har et arbeid å gjøre for å styrke kvaliteten i forvaltningen av ordningene våre.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.