Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Danielsen holder et innlegg på et møte, foran plakater og logo fra Handikapforbundet.
SKUFFET OG LEI SEG: Espen Oseid Danielsen beklager sterkt at Politidirektoratets forsinkelser har ført til at Diskrimineringsnemnda ennå ikke har fått behandlet klagesaken fra Norges Handikapforbunds Ungdom mot Politihøgskolen. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Politiet har brutt gjentatte frister i diskrimineringssak

11 måneder etter at Norges Handikapforbunds Ungdom klagde Politihøgskolens inntaksregler inn for Diskrimineringsnemnda, har fortsatt ikke Politidirektoratet levert den redegjørelsen som nemnda har bedt om for å kunne behandle saken.

Av Ivar Kvistum
Publisert 17.08.2020 06:00

Politihøgskolen diskriminerer funksjonshemmede ved å stille ufravikelige fysiske opptakskrav til alle som vil inn på studiet.

Det mener Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU), som sammen med jusstudent Espen Oseid Danielsen fra Trondheim klaget Politihøgskolen inn for Diskrimineringsnemnda.

I klagen argumenterer NHFU og Danielsen for at opptakskravene bryter med både norsk diskrimineringslovgivning og FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Les mer: MENER POLITIHØGSKOLENS OPPTAKSKRAV DISKRIMINERER FUNKSJONSHEMMEDE

Frist etter frist er brutt

Men så langt har Diskrimineringsnemnda ikke kunnet behandle denne klagesaken, fordi politiet ikke har levert sitt tilsvar slik nemnda har bedt om.

NHFU og Danielsen sendte sin klage til Diskrimineringsnemnda 11. september 2019. Allerede 8. oktober skrev nemnda til Politihøgskolen for første gang og ba om deres tilsvar på NHFUs klage.

Svarfristen ble opprinnelig satt til 29. oktober. Den ble ikke overholdt. Og siden er frist etter frist overskredet.

– Jeg synes politietaten har møtt oss på en dårlig måte. I november i fjor forsikret de at de tok denne saken på det største alvor. Men du gjør egentlig ikke det når du overskrider alle frister, sier Espen Oseid Danielsen til Handikapnytt.

Korona-utsatt

Ifølge direktør Ashan Nishantha i Diskrimineringsnemnda leverte Politihøgskolen et tilsvar 12. februar 2020, men nemnda mente at det også var nødvendig å be Politidirektoratet om en redegjørelse i saken.

Direktoratet fikk først frist til 19. mars med å svare, men ba om utsettelse på grunn av koronakrisen.

Siden er fristen igjen utsatt flere ganger. Nå har Diskrimineringsnemnda satt deadline til utgangen av august. Da er det bare to uker igjen til det har gått et år siden NHFU leverte inn sin klage.

Handikapnytt har ved flere anledninger vært i kontakt med Politidirektoratets kommunikasjonsavdeling for å etterlyse tilsvaret både til klagesaken til nemnda. 25. mars fikk vi beskjed om at dette var forsinket på grunn av koronautbruddet, med ny frist satt til 3. april.

I en e-post 13. august var sommerferie føyd til som begrunnelse for at henvendelsen ikke var besvart, men at man henvendelsen blir besvart «trolig i løpet av måneden», altså innen utgangen av august.

– Helt uhørt

Espen Oseid Danielsen har forståelse for at politiet fikk veldig mye å gjøre da koronakrisen rammet Norge. Men han minner om at flere frister ble oversittet også før dette.

– Det gikk faktisk seks måneder fra vi sendte klagen til koronakristen slo til, minner Danielsen om.

Han mener tidsbruken er uheldig også for dem som rammes av regelverket.

– Det er helt uhørt, særlig fordi nemnda kunne ha avgjort saken i god tid før fristen til samordnet opptak 20. april. De som sitter og venter på en avklaring på om de kan søke seg til Politihøgskolen, må dermed vente minst ett år lenger enn det som var nødvendig. Jeg håper derfor inderlig at man klarer å få på plass en avklaring før neste opptak. Vi må få politietaten til å forstå at dette handler om mennesker, sier han.

Det er vondt at det er så lite tempo i en slik sak som er av så stor prinsipiell betydning.

Danielsen, som nå er ferdig med jusstudiene sine, har nedlagt mye arbeid i klagesaken sammen med NHFU.

– For min egen del blir jeg mest oppgitt og skuffet over at dette har tatt så lang tid. Men jeg blir lei meg på vegne av dem dette gjelder. Det er vondt at det er så lite tempo i en slik sak som er av så stor prinsipiell betydning, sier han.

Portrettfoto av Nishantha.

VENTER: Direktør Ashan Nishantha i Diskrimineringsnemnda har ennå ikke fått de redegjørelsen han mener er nødvendig for å behandle klagesaken mot Politihøgskolen. (Foto: Diskrimineringsnemnda)

Plikt til å svare

Direktør Ashan Nishantha i Diskrimineringsnemnda viser til koronakrisen når han forklarer Politidirektoratets gjentatte behov for utvidet frist. 

– Det er nok ikke vanlig at det tar så lang tid for en aktør å inngi en slik redegjørelse som vi her har bedt om, men dette må også ses i lys av Covid 19-pandemien, skriver han i en e-post til Handikapnytt.

– Kommer nemnda til å behandle saken på et tidspunkt selv om Politidirektoratet ikke uttaler seg, eller kan man i prinsippet utsette behandlingen på ubestemt tid dersom man ikke leverer en redegjørelse?

– I henhold til diskrimineringsombudsloven § 3 har offentlige myndigheter en plikt til å gi nemnda de opplysningene som er nødvendige for gjennomføringen av bestemmelsene nevnt i § 1 annet ledd, jf. § 5 tredje ledd. I henhold til samme lovs § 18 kan den som forsettlig eller uaktsomt unnlater å oppfylle opplysningsplikten etter § 3, straffes med bøter, svarer nemnddirektør Ashan Nishantha i e-posten.

Kjære leser!

Vi vil gjerne be deg om en liten tjeneste. Handikapnytt.no er et nettsted uten noen form for betalingsmur. Det er fordi vi ønsker å nå ut til flest mulig med vesentlig journalistikk om funksjonshemmedes rettigheter og levekår.
Men det koster penger å lage innholdet, og vi mottar ingen pressestøtte.

Vil du hjelpe oss å finansiere journalistikken som ingen andre enn Handikapnytt lager?
Det kan du gjøre ved å vippse for eksempel 25 kroner til 526030.

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.