Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Berit Vegheim.
SLIPPER FOR LETT UNNA: Enten er politikerne kunnskapsløse, eller så feilinformerer de med vitende og vilje, hevder Berit Vegheim i Stopp Diskrimineringen. (Foto: Nina Djærff, Uloba)

Politikerne sprer feilinformasjon om våre menneskerettigheter

MENINGER: Hvor lenge skal politiske partier fortsette sitt urene spill med CRPD? spør Berit Vegheim, leder i Stopp Diskrimineringen, i dette innlegget.

Berit Vegheim
Publisert 02.03.2021 19:19

Tirsdag 9. mars skal Stortinget for tredje gang stemme over inkorporering av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov, og igjen blir det flertall mot.

Hvorfor, siden stortingsflertallet, 97 av 169 representanter (alle unntatt Høyre og Frp), faktisk er for?

Årsaken er enkel. Partier som støtter oss i opposisjon, forpliktet seg ikke i posisjon.

Funksjonshemmedes interesser er aldri viktige nok til at et parti som vil i regjering, sikrer at vår sak forankres i regjeringsplattformen. Bare slik ville regjeringer forpliktet seg.

Og bare slik vil vi få slutt på spillet om våre rettigheter, både i CRPD og i diskrimineringslovgivningen.

Når partiene utfordres, er vår erfaring at de altfor lett slipper unna med sine feilaktige og lettkjøpte argumenter mot inkorporering (dvs. skrive konvensjonen inn i lovverket) av CRPD i norsk lov. 

Enten avdekker dette en skremmende mangel på kunnskap hos våre folkevalgte, eller så driver de desinformasjon med vitende og vilje.

Enten avdekker dette en skremmende mangel på kunnskap hos våre folkevalgte, eller så driver de desinformasjon med vitende og vilje.

MENINGER
  • Denne artikkelen er et debattinnlegg og gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Kronargumentet som brukes mot inkorporering, er at det ikke er nødvendig, fordi når Norge ratifiserer en konvensjon, har man slått fast at norsk lov er i samsvar, såkalt transformasjon. Dette er en type sirkelargumentasjon som tar sikte på å eliminere muligheten for at norsk lov er i motstrid med CRPD.

Selvsagt er ikke dette sant, og man kan spørre om våre folkevalgte leser all den kritikken Norge får fra FN for manglende oppfyllelse av og respekt for funksjonshemmedes rettigheter. Dessuten avga Norge to tolkningserklæringer hvor man forbeholder seg retten til å umyndiggjøre funksjonshemmede i strid med artikkel 12, og bruke tvang i strid med artikkel 14.

Disse er i realiteten reservasjoner, og Norge er gang på gang blitt bedt om å trekke disse.

Som fra Venstres Solveig Schytz i Handikapnytt 25. februar, har det fra alle politiske partier blitt vist til presumsjonsprinsippet, som går ut på at norsk lov skal tolkes i samsvar med folkeretten.

Men det ingen av partiene vil si, er at siden CRPD ikke er inkorporert i norsk lov, er det CRPD som må vike ved motstrid.

Det ingen av partiene vil si, er at siden CRPD ikke er inkorporert i norsk lov, er det CRPD som må vike ved motstrid.

Videre, har sju av partiene – alle som har deltatt i flertallsregjeringer de siste 15 år – kommet med feilaktige påstander både til oss og til FN om hvordan Norge implementerer menneskerettskonvensjoner.

Allerede i 1989 gjorde Regjeringen et prinsippvedtak om at heretter skal alle menneskerettskonvensjoner innarbeides i norsk lov. Det ble satt ned et menneskerettslovutvalg som anbefaler i NOU 1993:18, at menneskerettskonvensjoner bør innarbeides med inkorpororasjon og ikke transformasjon. 

Dette prinsippet er blitt fulgt siden, bortsett fra med CRPD.

I dag er fem konvensjoner inkorporert i menneskerettsloven. Dette gjelder de tre kjernekonvensjonene: Den Europeiske menneskerettskonvensjon, EMK, FNs to konvensjoner om hhv. sivile og politiske rettigheter, SP, og økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, ØSK, og FNs kvinnekonvensjon og FNs barnekonvensjon. 

FNs rasediskrimineringskonvensjon, CERD, er inkorporert i Likestillings- og diskrimineringsloven. Torturkonvensjonen er bl.a. inkorporert i straffeloven og Grunnloven.

Så når både forrige og nåværende regjering viser til at CRPD er innarbeidet ved passiv transformasjon, er dette altså en forlatt praksis for lenge siden, og CRPD er den eneste menneskerettskonvensjonen som ikke er inkorporert i norsk lov.

Hvordan kan våre folkevalgte forsvare dette?

Berit Vegheim
Leder i borgerrettighetsstiftelsen Stopp Diskrimineringen

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.