Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av Trine Skei Grande som går først i Stolthetsparaden og holder opp en T-skjorte med teksten «Stolt Sterk Synlig» for fotografen.
DET VAR DA DET, OG ITTE NÅ: Tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande ble som likestillingsminister den første sittende statsråd som deltok i Stolthetsparaden der funksjonshemmede markerer sin egen frihets- og likestillingskamp. Som statsråd snakket Grande gjentatte ganger om at hun ville ha en «hardcore rettighetspolitikk» på feltet. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Venstre torpederer håpet om CRPD i menneskerettsloven

Venstre bøyer av for regjeringspartnerne og kommer til å stemme mot forslaget om å innlemme FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter i menneskerettsloven.

Ivar Kvistum
Publisert 25.02.2021 21:56

Det hjelper ikke at Venstre i sitt prinsipprogram går inn for at «Norge skal ratifisere og innlemme hele FN-konvensjonen om mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), med valgfrie protokoller, i den norske menneskerettsloven».

Det hjelper heller ikke at programkomiteen i Venstre har lagt fram et programutkast der det samme punktet er med, begrunnet med at «for oss handler ikke dette om helsehjelp, men om likestilling, likeverd og en rettighetsfestet frihet til å bestemme over eget liv».

Når SVs forslag om å innlemme CRPD i menneskerettsloven behandles i Stortinget 9. mars, kommer Venstre til å stemme sammen med regjeringspartnerne sine og Frp, som allerede har sagt nei.

Dermed er slaget tapt for pådriverne i funksjonshemmedes organisasjoner i denne runden.

– Har ikke fått gjennomslag

Det er Venstres stortingsrepresentant og justispolitiske talsperson Solveig Schytz som bekrefter dette overfor Handikapnytt.

Schytz er på vinterferie og er ikke tilgjengelig for intervju, men skriver i en e-post:

«Venstres primærstandpunkt er helt klart; at crpd bør inkorporeres i menneskerettsloven. Det har vært nedfelt i Venstres program lenge, og det har vi også kjempet for i regjering. Vi må imidlertid erkjenne at vi ikke har fått gjennomslag for det.»

Hun viser i e-posten til regjeringens syn om at norsk rett er i tråd med CRPD, og at Norge ved å ratifisere konvensjonen har forpliktet seg til å oppfylle alle krav konvensjonen stiller, uavhengig av gjennomføringsmåte i norsk rett.

– Opp til statene

«Før konvensjonen ble ratifisert, ble det foretatt en grundig gjennomgang av norsk lovgivning for å sikre at det ikke var motstrid mellom norsk lov og konvensjonen. Vergemålslovgivningen ble endret for å imøtekomme konvensjonens krav før ratifikasjon. Det er opp til statene å velge hvordan konvensjonen skal gjennomføres i nasjonal lovgivning», skriver hun.

Hun påpeker videre at det jobbes kontinuerlig for å sikre at norsk lovgivning og offentlig politikk er i tråd med konvensjonen.

«Det er også igangsatt et prosjekt for å spre mer kunnskap om konvensjonen på kommunalt nivå.»

Solveig Schytz skriver også at norske domstoler og myndigheter anvender det såkalte presumsjonsprinsippet.

«Det betyr at norsk lov, så langt det er mulig, skal tolkes i tråd med internasjonal rett, herunder CRPD.»

Hadde klare forventninger

Når det har knyttet seg spenning til avklaringen av Venstres posisjon, er det fordi partiet verken er representert i arbeids- og sosialkomiteen eller justiskomiteen på Stortinget, som har hatt SVs forslag til behandling.

Høyre og Fremskrittspartiet sikret flertall mot forslaget i justiskomiteen. Det fikk forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Handikapforbundet til å peke på Venstre:

– Jeg har klare forventninger til partiet som har likestillingsministeren, som har dette inne i dagens partiprogram, og som har vært tydelig på menneskerettsperspektivet overfor funksjonshemmede helt siden 2013, sa Brandvik til Handikapnytt  tirsdag.

Les mer: FLERTALLS-NEI TIL CRPD I JUSTISKOMIETEEN: – NÅ ER DET OPP TIL VENSTRE


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.