Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Foto av kvinne som venter på bussen.
VANSKELIG VENTING: En av mange barrierer som personer med psykososiale funksjonsnedsettelser møter når de skal benytte offentlig transport. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Psykisk funksjonshemmede sliter med å reise kollektivt

Det er ikke bare bevegelseshemmede som møter hindringer når de skal benytte offentlig transport.

Ivar Kvistum
Publisert 21.02.2018 07:00

Universell utforming skal gjøre transportsektoren tilgjengelig for alle, også personer med nedsatt funksjonsevne.

Men det er ikke bare bevegelseshemmede, syns- og hørselshemmede som møter utfordringer når de er på farten.

Første studien i Norge

En ny studie fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) har sett på hvilke barrierer som særlig mennesker med psykiske funksjonsnedsettelser møter i transportsektoren.

Det finnes svært lite forskning om temaet, og dette skal være den første studien av sitt slag i Norge.

I studien ble ni personer med psykososiale funksjonsnedsettelser intervjuet for å finne ut hvilke problemer de møter når de skal gjennomføre ulike reiser.

Seks barrierer

I et intervju på nettsidene til Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse forteller forsker Anja Fleten Nielsen om seks ulike funn:

  • Trengsel og folkemengder er et stort hinder for informantene. De synes det er viktig å ha en avskjermet sitteplass, og flere unngår rushtrafikken.
  • Mangel på informasjon er en barriere. Sanntidssystemer som hele tiden holder den reisende oppdatert, er til hjelp.
  • Manglende tilgang på offentlig transport i spredtbygde områder er også et problem. Om du for eksempel ikke kommer deg med den ene bussen fordi du har angst, skaper store problemer.
  • Ventetid og reiser med flere ledd oppleves belastende. Å bli stående og vente gir mange en følelse av angst.
  • Økonomiske barrierer trekkes fram som et problem. Her kan rausere TT-ordninger og mer økonomisk tilrettelegging være til hjelp.
  • Manglende forståelse fra personell kan også være en grunn til at reiser oppleves utfordrende. Derfor er det viktig med god opplæring for ansatte i transportsektoren.

– Funnene er viktige når man skal planlegge utforming av transportsystemer slik at flest mulig personer kan bruke tilbudene som finnes, sier Anja Fleten Nielsen i intervjuet.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.