Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettbilde av Abid Raja.
UTFORDRET OM BPA: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja mener det er viktig at funksjonshemmede kan delta i politisk arbeid. Det har også kommunene et ansvar for å legge til rette for, understreker han. (Foto: Ilja C. Hendel, Kulturdepartementet)

Raja: Funksjonshemmede skal kunne delta i politisk arbeid

Kommunene har ansvar for å legge til rette for at funksjonshemmede kan delta i politikken, sier Abid Raja. Men SVs Karin Andersen er alt annet enn imponert over svaret fra likestillingsministeren.

Ivar Kvistum
Publisert 07.07.2021 22:28

To ganger har SVs stortingsrepresentant og leder i Kommunal- og forvaltningskomiteen Karin Andersen tatt opp problemet med at folkevalgte ikke kan delta i politisk arbeid fordi de ikke har nok timer med brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Bakgrunnen er situasjonen til SVs vararepresentant til fylkestinget i Vestfold og Telemark, Kristian Erling Sommerseth. Tønsberg kommune har kuttet så mye i assistansen hans at han ikke lenger kan skjøtte vervet sitt.

Les mer: KOMMUNEN KUTTET ASSISTANSEN: KAN IKKE LENGER FUNGERE SOM FOLKEVALGT

 – Et relevant spørsmål

Første gang svarte helse- og omsorgsminister Bent Høie, selv om spørsmålet egentlig var stilt til kommunalministeren, som har ansvar for lokaldemokratiet.

Andersen understreket at hun ikke ønsket et «helse-svar» fra helseministeren, men i stedet ville ha kultur- og likestillingsministeren til svare på hva han vil gjøre for å sikre at folkevalgte med funksjonsnedsettelser ikke hindres i å inneha sine folkevalgte verv på grunn av mangel på nødvendig assistanse.

Les mer: LEI AV HØIES HELSE-SVAR – KREVER AT LIKESTILLINGSMINISTEREN TAR BPA-ANSVAR

Og nå har hun fått svar.

– Spørsmålet stortingsrepresentanten stiller er relevant, konstaterer Abid Raja.

Han påpeker at det allerede er satt på dagsorden gjennom mandatet til det offentlige utvalget som skal foreslå hvordan BPA-ordningen skal fungere som et likestillingsverktøy.

Speile befolkningen

Abid Raja viser til hvor viktig det er at våre folkevalgte speiler mangfoldet i befolkningen, og at personer med funksjonsnedsettelse er representert og kan delta aktivt i samfunnsliv og politisk arbeid på lik linje med andre borgere.

Likestillings- og diskrimineringsloven skal bygge opp om dette, gjennom å forby diskriminering og stille krav til universell utforming.

– Kommunene har også et ansvar for å legge til rette for at personer med funksjonsnedsettelse kan delta i folkevalgte organer og bidra i samfunnet på lik linje med andre, understreker Raja.

Kommunene har også et ansvar for å legge til rette for at personer med funksjonsnedsettelse kan delta i folkevalgte organer og bidra i samfunnet på lik linje med andre.

Han opplyser i svaret at han har gitt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i oppdrag å gjennomføre et stort prosjekt som skal bidra til økt kunnskap om FN-konvensjonen for personer med funksjonsnedsettelse hos både kommuner og statsforvaltere. Retten til å delta i lokalsamfunnet har vært blant de første temaene som har blitt løftet i dette prosjektet.

– Har ikke løftet en finger

Men svaret fra kultur- og likestillingsminister Abid Raja imponerer ikke spørsmålsstiller Karin Andersen. Hun mener han framstår som passiv.

– Regjeringen erkjenner at funksjonshemmede diskrimineres og ikke kan ivareta folkevalgte verv fordi kommunene kutter BPA, men vil ikke løfte en finger for å hindre det. Det er rett og slett uakseptabelt, skriver hun i en tekstmelding til Handikapnytt.

Hun mener saken kunne løses raskt ved å lage en forskrift som kommunene må følge, noe som har manglet i sju år siden lovfestingen av ordningen ble vedtatt.

– Dette har SV foreslått gang på gang for å få slutt på forskjellsbehandling og diskriminering, skriver hun.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.