Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Kristian Erling Sommerseth.
NEKTER Å TREKKE SEG: Kristian Erling Sommerseth representerer SV på fylkestinget, men har fått kuttet asisstanseordningen så mye at han ikke lenger kan fungere i vervet. (Foto: Ivar Kvistum)

Kommunen kuttet assistansen: Kan ikke lenger fungere som folkevalgt

Kristian Erling Sommerseth (53) er fratatt så mange timer brukerstyrt personlig assistanse at han ikke kan fungere som folkevalgt i fylkestinget. Et demokratisk problem, mener Karin Andersen, leder i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite.

Ivar Kvistum
Publisert 20.06.2021 22:35

– Det er et direkte menneskerettsbrudd å nekte meg å delta i politikken. Å fylle et folkevalgt verv er ikke bare en demokratisk rettighet, men sågar en demokratisk plikt.

Det sier Kristian Erling Sommerseth fra Tønsberg. 53-åringen har langt fartstid fra politikken og er innvalgt som første vararepresentant for SV i fylkestinget i Vestfold og Telemark.

Om partiets førstekandidat fra Vestfold Grete Wold kommer inn på Stortinget til høsten, vil Sommerseth møte fast i fylkestinget de neste to årene. Det er ikke usannsynlig.

1,5 timer i uka til politisk arbeid

Men likevel, nå er hans politiske liv truet av at Tønsberg kommune har kuttet en tredel i timene hans med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Kuttet er en del av en generell nedskjæring i ordningen i kommunen.

Før hadde han 60 timer BPA i uken. Nå – med det nye vedtaket – er timetallet redusert til 45.

I beregningsgrunnlaget for det nye vedtaket har kommunen redusert timetallet sosial aktivitet fra 15 til 4 timer i uka.

Og det er satt av en pott på 65 timer i løpet av et helt år til politisk arbeid, altså halvannen time i uka.

Dette er altfor lite, mener Sommerseth, som i utgangspunktet beregnet at han trengte minst 10 til 15 BPA-timer i uka for å delta i politisk arbeid.

Trekker seg ikke

Assistansebehovet knytter seg ikke til selve politikken. Det handler om helt praktiske oppgaver som å bli kjørt til møter, bære papirer og bagasje, ta yttertøyet av og på, ordne seg på hotellrommet i forbindelse med fylkestingsmøter, og så videre.

Med så lite BPA som han nå har fått, forstår ikke Kristian Erling Sommerseth hvordan han skal kunne utføre de pliktene som partiet og velgerne har pålagt ham.

Bare reiseveien til Skien hvor fylkestinget samles, er én time hver vei.

– Jeg kommer ikke til å trekke meg, men vil prøve å skjøtte mitt verv så lenge jeg kan, sier Sommerseth.

Tilbake til forsorgen

SV-politikeren mener kuttet i BPA-timer handler om mer enn en uenighet med kommunen om hvor mye assistanse han trenger eller har krav på – og hans personlige mulighet til å leve et selvstendig liv, selv om det er viktig nok. Han ser det som et angrep på funksjonshemmedes mulighet til å delta i demokratiet.

– Valg av politikere handler ikke bare om å finne de flinkeste politikerne, men om velge talspersoner for de gruppene i samfunnet man ønsker skal bli hørt og representert. Når jeg som funksjonshemmet med assistansebehov blir avskåret fra å delta i politisk arbeid, tar det oss tilbake til tiden før 1920 da folk på forsorgen ikke hadde stemmerett, sier Sommerseth.

Når jeg som funksjonshemmet med assistansebehov blir avskåret fra å delta i politisk arbeid, tar det oss tilbake til tiden før 1920 da folk på forsorgen ikke hadde stemmerett.

Portrett av Sommerseth.

RETTIGHETSBRUDD: Også funksjonshemmede må være representert i politikken for å ivareta demokratiet, mener Kristian Erling Sommerseth. (Foto: Ivar Kvistum)

Han mener saken er et angrep funksjonshemmedes mulighet og rett til å leve et aktiv og likestilt liv, på linje med andre samfunnsborgere.

– Vi forventes å være passive mottakere som aller nådigst får mat, sier han syrlig.

Ordføreren: Kommunen er raus

Sommerseths BPA-sitasjon ble tatt opp i en interpellasjon i Tønsberg kommunestyre, der SV-representant Heming Olaussen ville vite hvordan funksjonshemmede skal kunne delta i politikk og samfunnsliv når kommunens kutt i BPA-ordningen ikke gjør det praktisk mulig.

Ordfører Anne Rygh Pedersen (Ap) svarte med å påpeke at BPA er en måte å organisere praktisk bistand på, og at kommunen skal oppfylle et krav til forsvarlige og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Hun påpekte at Tønsberg har en raus tildelingspolitikk. Noen ligger på et for høyt nivå i timetall sammenliknet med andre kommuner, og at noen har fått mange flere timer enn andre.

OPPDATERING, 23. JUNI 20201: Ordfører Anne Rygh Pedersen forklarer Tønsbergs BPA-kutt til Handikapnytt: SKAL SIKRE FORSVARLIGHET OG LIKEBEHANDLING

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
  • BPA er en måte å organisere den praktiske assistansen som funksjonshemmede trenger i hverdagen.
  • Hovedprinsippet er at den enkelte funksjonshemmede selv er arbeidsleder for sine assistenter og bestemmer hvordan assistansen skal brukes.
  • På den måten skal enkeltmenneskets frihet og selvbestemmelse ivaretas bedre enn gjennom tradisjonelle pleie- og omsorgstjenester organisert av kommunen.

Inviduelle behov

Kristian Erling Sommerseth er ikke veldig imponert over ordførerens svar, selv om han ikke er overrasket. Han mener det ikke er relevant å vise til forskjeller i timetall.

– En utmåling av assistansetimer må ta utgangspunkt i individuelle behov. Folk har ulike behov og interesser, og da kan man ikke behandles likt. Ikke alle ønsker å drive med politikk eller være veldig aktive i samfunnet, og det må også være greit, sier han.

Nå forbereder Kristian Erling Sommerseth en klage på BPA-vedtaket fra tidligere i juni. Han håper å få gjennomslag slik at det blir mulig å drive med fylkespolitikk også til høsten.

– Jeg er optimist og mener jeg har gode argumenter, sier han.

Tok opp saken i Stortinget

På Stortinget har Kristian Erling Sommerseths partifelle og leder i kommunal- og og forvaltningskomiteen Karin Andersen tatt tak i saken. I et skriftlig spørsmål spør hun hva som vil gjøres for at sikre at folkevalgte med funksjonsnedsettelser ikke hindres i å inneha folkevalgte verv på grunn av mangel på nødvendig assistanse.

«Det er et demokratisk problem at mennesker med funksjonsnedsettelser er underrepresentert i folkevalgte organer. Mange er avhengig av BPA for å kunne delta. Nå kutter flere kommuner i innvilgede timer, slik at folkevalgte må si fra seg sine verv», skriver Andersen i spørsmålet som er besvart av helse- og omsorgsminister Bent Høie.

«Jeg forutsetter da også at kommunene legger til rette for at de kan delta i slikt samfunnsarbeid på lik linje med andre.», skriver Bent Høie i svaret til Andersen.

Han viser til utvalget som arbeider med å forbedre BPA-ordningen slik at den i større grad vil kunne fungere som et likestillingsverktøy og ikke en helseordning.

***

Endringer:
24. juni 2021: Navnet på SV-representant Heming Olaussen ble rettet.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.