Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Anne Rygh Pedersen.
SER ETTER ANDRE LØSNINGER: Tønsbergs ordfører Anne Rygh Pedersen (Ap) vil ta intiativ for å undersøke om det kan finnes andre ordninger enn BPA for å sikre at funksjonshemmede med assistansebehov skal kunne delta i politikken. (Foto: Fredrik Hagen, NTB)

Ordfører om BPA-kutt: Skal sikre forsvarlighet og likebehandling

Tønsberg har kuttet i BPA-timer blant annet for å sikre likebehandling med innbyggere som mottar hjemmetjenester eller bor i omsorgsbolig. Ordfører Anne Rygh Pedersen mener kommunene må få mer penger fra staten dersom BPA skal kunne være mer enn en alternativ måte å organisere personlig assistanse på.

Ivar Kvistum
Publisert 23.06.2021 21:32

Søndag skrev Handikapnytt om Kristian Erling Sommerseth fra Tønsberg, som ikke lenger kan skjøtte det folkevalgte vervet sitt som vararepresentant for SV i Vestfold og Telemark fylkesting fordi kommunen har kuttet i hans brukerstyrte personlige assistanse (BPA).

Les mer: KOMMUNEN KUTTET ASSISTANSEN: KAN IKKE LENGER FUNGERE SOM FOLKEVALGT

En diskriminerende trussel mot demokratiet, mener stortingsrepresentant Karin Andersen, som har tatt opp saken med regjeringen.

Forsvarlige og likeverdige tjenester

Anne Rygh Pedersen (Ap) er ordfører i Tønsberg, kommunen som står bak BPA-innstramningene som har rammet Kristian Erling Sommerseth.

Hun kommenterer ikke enkeltsaken, men svarer generelt på spørsmål fra Handikapnytt om hvilket ansvar kommunen har for å sikre at det skal være mulig for personer med funksjonsnedsettelse å delta i politikk og samfunnsliv.

I en tekstmelding til Handikapnytt peker hun på at oppgaven for kommunen først og fremst er å sikre forsvarlige og dessuten likeverdige helse- og omsorgstjenester.

– Loven fastsetter ikke bestemte krav til omfanget av tjenestene, men hjelpetilbudet må være på et forsvarlig nivå. Når kravet til forsvarlighet er oppfylt, kan kommunen vurdere økonomiske rammer og personellmessige ressurser i tildeling av kommunens tjenester, skriver hun.

En måte å organisere på

– BPA ikke er en tjeneste, men en måte å organisere personlig assistanse på, argumenterer Tønsbergs Ap-ordfører, og utdyper:

– Bestemmelsen BPA omfatter hjelp til personlig stell og egenomsorg, praktisk bistand og meningsfylt fritid. Det er bruker sitt hjelpebehov innenfor disse tjenestene som legges til grunn for utmåling av tid.  Bruker kan disponere den tilmålte tiden slik det passer best for bruker, og det er opp til bruker hvilke oppgaver assistenten skal utføre, så lenge det faller innenfor tjenestene i BPA-ordningen, skriver Anne Rygh Pedersen.

BPA ikke er en tjeneste, men en måte å organisere personlig assistanse på.

Forskjellsbehandling

Tønsberg kommune har avdekket at det er en forskjell på dem som har egne assistenter i en BPA-ordning og dem som får tjenesten i bolig eller fra hjemmetjenesten.

– De som får tjenesten organisert som BPA, har fått tildelt flere timer enn andre som mottar tilsvarende tjeneste utenfor BPA-ordningen. Noen BPA-brukere vil derfor etter en individuell vurdering kunne risikere at de får redusert antall timer personlig assistanse, fordi de har fått mer enn det som er nødvendig for å gi dem et forsvarlig og likeverdig tjenestetilbud. Dette som et ledd i å sikre likeverdige tjenester, uavhengig av hva årsaken til hjelpebehovet er, skriver hun.

Undersøke andre løsninger

Utgangspunktet for at Tønsbergs BPA-kutt er blitt en rikspolitisk sak, er at kuttet har rammet en fylkespolitiker. Ordfører Anne Rygh Pedersen mener at det kan finnes andre løsninger på problemet med å kunne skjøtte et folkevalgt verv, dersom assistansetimene ikke strekker til.

– Fylkeskommuner og kommuner kan fastsette en ordning der tap av inntekt og påførte utgifter som følge av kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv erstattes opp til et visst nivå. Jeg har ikke oversikt over om det finnes en slik ordning for fylkestinget, men jeg ønsker å ta initiativ til å undersøke hvilke ordninger som gjelder for kommunestyret, skriver hun.

Signaler – og penger!

Tønsberg er ikke den eneste kommunen i Norge hvor det har stormet rundt BPA-ordningen. I Gran kommune i Innlandet har innbyggere med assistanse protestert mot kuttplaner som de mener ville ha rammet selve brukerstyringen i ordningen.

Les mer: GJENNOMSLAG FOR BPA-AKSJONISTENE I GRAN

Ordføreren i Gran, Randi Eek Thorsen (Ap), etterlyste i et intervju med NRK at staten gir en tydeligere definisjon av hva BPA skal være.

Tønsberg-ordfører Anne Rygh Pedersen hilser også slike signaler velkommen, men det er én ting hun mener er viktigere dersom BPA skal kunne være en ordning som i større grad enn i dag rommer mulighetene for samfunnsdeltakelse og likestilling.

– Gjerne tydeligere signaler, men aller viktigst er det at det følger med penger. Kommunene er blitt sulteforet over lang tid. Når vi pålegges nye oppgaver, forutsetter det finansiering fra staten, understreker Tønsberg-ordfører Anne Rygh Pedersen.

Kommunene er blitt sulteforet over lang tid. Når vi pålegges nye oppgaver, forutsetter det finansiering fra staten.

Tønsbergs ordfører har selv fartstid fra både rikspolitikk og fylkespolitikk. Anne Rygh Pedersen var statssekretær i Justis- og politidepartementet fra 2005 til 2007. Hun har også vært fylkesordfører i Vestfold, og hun var 1. vararepresentant til Stortinget fra Vestfold i 2001 til 2005.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.