Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bastholm og Berg hilser hverandre med albuen.
BEST PÅ LIKESTILLING: MDGs leder Une Bastholm (til venstre) og førstekandidat i Oslo, Lan Marie Berg på valgkampåpningen nylig. (Foto: Annika Byrde, NTB)

Rødgrønne gjør rent bord i Handikapforbundets program-analyse

Miljøpartiet De Grønne har det beste partiprogrammet for funksjonshemmedes likestilling, tett fulgt av hele det rødgrønne feltet. Høyre får en jumboplass i Handikapforbundets analyse.

Ivar Kvistum
Publisert 16.08.2021 16:15

Dette kommer fram i en gjennomgang som Norges Handikapforbund har foretatt av de politiske programmene til samtlige partier som er representert på Stortinget i dag.

Analysen favner ikke hele programmet, men avgrenser seg til å vurdere hvordan partiene forplikter seg på fire konkrete områder den kommende fireårsperioden.

– Her har vi tatt utgangspunkt i Handikapforbundets egen strategi der vi sier hva som er viktig å endre i norsk politikk. Vi må gå fra likeverd, helse og omsorg og over til å tenke likestilling for funksjonshemmede. I denne analysen har vi undersøkt hvilke partier som har tatt inn over seg at vi nå er i en annen tid, sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik.

Fire punkter for likestilling

De fire punktene som NHF har vurdert er:

Om partiene knytter funksjonshemmede tydelig til sin likestillingspolitikk, og anerkjenner at funksjonshemmedes rett til likestilling og likeverdig deltakelse på alle samfunnsområder er et spørsmål om menneskerettigheter.

Om FN konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) blir innlemmet i den norske menneskerettighetsloven. Det vil dessuten være positivt om partiene forplikter seg til å ratifisere tilleggsprotokollen om individklageadgang, og at man vil oppheve de norske tolkningsunntakene i konvensjonsteksten.

Om partiene fastsetter tidsfrister for når Norge skal være universelt utformet, og at man gir prioritet til universell utforming av grunnskoler (retten til å gå på nærskolen), og alle andre utdanningsinstitusjoner.

Om partiene forplikter seg til å brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til et likestillingsverktøy, og at BPA lovfestes og finansieres som en statlig ordning, utenfor helselovgivingen.

– Vi har plukket ut helt tydelige, konkrete saker og gjort det på våre premisser, sier spesialrådgiver Lars Ødegård, som har deltatt i analysearbeidet i NHF.

Terningkastene

Etter å ha holdt partiprogrammene opp mot denne målestokken, har NHF gitt partiprogrammene følgende terningkast:

MDG: Terningkast 5
Arbeiderpartiet: Terningkast 4
Rødt: Terningkast 4
SV: Terningkast 4
Senterpartiet: Terningkast 3
Kristelig Folkeparti: Terningkast 3
Venstre: Terningkast 2
Fremskrittspartiet: Terningkast 2
Høyre: Terningkast 1

Senterpartiet og KrF har fått samme terningkast, men Sp er vurdert poengmessig høyere. Det betyr at hele det rødgrønne feltet klokkes inn på resultatlisten før det første partiet på borgerlig side er på plass.

Flere detaljer om hvordan partiprogrammene er vurdert, finner du på Handikapforbundets nettsider ved å klikke her (ekstern lenke).

Bånd til Arbeiderpartiet

– Betyr dette at Handikapforbundet råder medlemmene sine til å stemme rødgrønt?

– Vi råder folk til å stemme det som er riktig for dem! Funksjonshemmede, som alle andre, har ulike politiske meninger og er opptatt av forskjellige saker. Men når man skal gjøre seg opp en mening, er det samtidig viktig å ha et mest mulig komplett bilde. Vårt bidrag er å vurdere hva partiene mener om noen enkeltsaker som er viktige for funksjonshemmedes likestilling, svarer Tove Linnea Brandvik.

Vi råder folk til å stemme det som er riktig for dem! Funksjonshemmede, som alle andre, har ulike politiske meninger og er opptatt av forskjellige saker.

– NHFs forbundsleder er tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Tre av organisasjonens medarbeidere i tillegg til én pensjonist er medlemmer i Arbeiderpartiets ressursgruppe for politikk for funksjonshemmede. Hvordan kan folk stole på at vurderingene dere gjør, er objektive og uavhengige?

– Blant annet fordi vi avklarte hva vi skulle spørre om og stilte opp krav på forhånd med tydelige kriterier for hva partiprogrammene får poeng for, basert på det NHF går inn for i organisasjonens egen strategi. Aldri før har vurderingene vært mer objektive. Det er fordi vi vurderingene er helt åpne og lette å etterprøve, sier Lars Ødegård.

Han og Brandvik legger til at flere medarbeidere i organisasjonen har vurdert partiprogrammene hver for seg, uten å koordinere med hverandre.

Politikere med funkiskompetanse

Miljøpartiet De Grønne kommer ut med mest poeng og høyeste terningkast i NHFs vurdering. Bakgrunnen er at partiet vedtok en fyldig liste av tiltak for funksjonshemmedes likestilling på landsmøtet sitt tidligere i år.

Les mer: MDG-FERSKING SIKRET GJENNOMSLAG FOR GRØNN HANDIKAPPOLITIKK

Tove Linnea Brandvik roser partiet for å ta funksjonshemmedes likestilling tydelig på alvor, og hun har en klar oppfatning av hva det skyldes og hvem som skal takkes: funksjonshemmede som har arbeidet innad i MDG for å påvirke sitt eget parti.

– MDG har fått inn politikere som selv har funksjonsnedsettelser og som har kompetanse om hva som er de gode løsningene, sier hun.

Brandvik peker på at så å si alle partiene har egne interne nettverk av funksjonshemmede som arbeider for å få partiene til å tenke likestilling i stedet for omsorg. De spiller en viktig rolle for å flytte tenkningen om funksjonshemmede i norsk politikk.

MDG har fått inn politikere som selv har funksjonsnedsettelser og som har kompetanse om hva som er de gode løsningene.

Hele feltet i bevegelse

Brandvik og Ødegård mener kartleggingen viser at politikken generelt viser en dreining over til å se politikk om og for funksjonshemmede som en likestillingssak mer enn en helsesak. Hos noen er det mer markant enn hos andre.

– Tidligere har Arbeiderpartiet kommet dårlig ut. Her har det skjedd en viktig endring. Det skyldes særlig at partiet har endret syn på å ta FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) inn i menneskerettsloven, og dessuten kommer med klare tidsfrister for universell utforming, sier Lars Ødegård.

KrF kom best ut av kartleggingen ved stortingsvalget for fire år siden. Denne gangen må partiet nøye seg med en treer. Brandvik og Ødegård tror det kan ha delvis sammenheng med at undersøkelsen denne gangen kartlegger andre spørsmål og på en annen måte, der begreper som likeverd og omsorg ikke får terningen til å lande med særlig mange øyne opp.

Høyre får også bare en ener, noe som blant annet henger sammen med partiets absolutte nei til å ta CRPD inn i menneskerettsloven – på tross av innsatsen til funksjonshemmede innad i Høyre.

Løftenes verdi

Men en ting er hva som står i et partiprogram, noe annet er praktisk politikk som skal settes ut i livet, i samarbeidskonstellasjoner der selv de varmeste hjertesaker kan være i spill.

– Vi har vurdert programmene uavhengig av partienes størrelse og posisjon. Men vi vet jo at viljen til å gi løfter, er større i små partier – også på vårt område. Løfter fra store partier har større muligheter for å bli politiske realiteter, sier Lars Ødegård, men legger til:

– Vi må ikke glemme at politiske løfter ikke er det samme som forbrukerrettigheter.

I analysen har NHF valgt å begrense seg til partier som er representert på Stortinget i dag. Blant de øvrige som ikke er med, er Geir Lippestads nye parti, Sentrum, som allerede i utgangspunktet profilerer seg sterkt på funksjonshemmedes rettigheter og kamp mot utenforskap.

– Det er 25 partier som stiller til valg. Enten måtte vi ta alle, eller ingen av dem som ikke er på Stortinget, forklarer Tove Linnea Brandvik om hvorfor Sentrums partiprogram ikke er vurdert.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende oss for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Din støtte gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen oss i redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.