Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Aurora Kobernus.
BLE HØRT: Aurora Kobernus satte seg et mål om å sørge for at MDG blir best på funkispolitikk. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

MDG-fersking sikret gjennomslag for grønn handikap-politikk

Partiboka til Aurora Kobernus var bare tre måneder gammel da hun fikk gjennomslag for å vedta et helt kapittel om funksjonshemmede i det nye programmet til MDG. – Jeg er imponert, sier fungerende partileder Arild Hermstad.

Ivar Kvistum
Publisert 07.04.2021 14:56

Under fanen «deltagelse, mangfold og likeverd» vedtok landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne (MDG) før påske et helt kapittel med i alt 17 punkter som skal fremme likestilling av funksjonshemmede.

Blant programmålene er å sikre statlig fullfinansiering av brukerstyrt personlig assistanse, samt å styrke en rekke ordninger og lover som skal sikre likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Her er alt fra et uforbeholdent krav om at FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) tas uten forbehold og med tilleggsprotokoller inn i norsk lov, til å gå inn for flere HC-parkeringsplasser og en styrking av bilstønadsordningen.

Satte seg et mål

Forslagsstilleren Aurora Kobernus er svært fornøyd med å ha fått med seg hele partiet på å konkretisere MDGs politikk på området.

Selv meldte hun seg inn i MDG så sent som i januar. Men selv om hun er helt fersk i partiet, satte hun seg et mål om å sørge for at MDG blir best på å skape et inkluderende samfunn for alle.

Hun er selv funksjonshemmet og menneskerettsaktivist. Det har betydning i seg selv, mener hun.

– Det er kraftig symbolikk å ha et kapittel skrevet av partiets egne aktive funksjonshemmede, som kjenner MDGs politikk basert på kravene til funksjonshemmedes organisasjoner, sier hun.

Hermstad: – Bevisstgjørende

Og fungerende partileder Arild Hermstad tar av seg hatten for sin nye partifelle.

– Jeg er veldig imponert over innsatsen Aurora har lagt inn i å få utviklet denne politikken og å få med seg partiet. Hun har gjort oss til et mer bevisst og åpent parti, og hennes innsats har styrket partiprogrammet veldig. Det har også vært flere i partiet som har vært opptatt av dette lenge, men Aurora har utvilsomt bidratt til å inspirere mange i partiet i denne prosessen, sier han i en e-post til Handikapnytt.

Hun har gjort oss til et mer bevisst og åpent parti, og hennes innsats har styrket partiprogrammet veldig.

Aurora Kobernus er glad for godordene fra Arild Hermstad, ikke minst etter et digitalt landsmøte der man ikke får så mange direkte tilbakemeldinger som når man samles fysisk.

– Å få høre dette fra noen høyt så oppe i partiet, er en hyggelig attest etter landsmøtet, sier hun når Handikapnytt gjengir Arild Hermstads utsagn.

Portrettfoto av Arild Hermstad.

IMPONERT: Fungerende partileder Arild Hermstad mener Aurora Kobernus har bidratt sterkt til å gjøre MDG mer bevisst når det gjelder politikk for likestilling av funksjonshemmede. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Implementere CRPD i hele samfunnet

Men en ting er å vedta et partiprogram, noe annet er å få gjennomslag. Slik svarer Arild Hermstad når Handikapnytt spør hvordan MDG vil jobbe med funkispolitikken framover:

– Vi skal gå i dialog med de forskjellige organisasjonene og lytte til dem om politiske saker og finne ut hvor skoen trykker. Vi er opptatt av å finne ut hvordan man kan implementere CRPD så fort som mulig i hele samfunnet, svarer Arild Hermstad.

– Flere av punktene i kapittelet vil åpenbart komme til å koste penger. Hvordan ser MDG for seg at en styrket politikk for funksjonshemmede skal gjennomføres i praksis?

– Det viktigste for oss er å få på plass velferdsordninger og systemer som fungerer for alle og som ikke utestenger folk. Universelle løsninger slik som togstasjoner alle kan bruke, koster ikke mer om man tenker helhet og langsiktig. Det er både bedre og billigere enn å sette opp spesialordninger, svarer Hermstad.

Han viser videre til at MDG allerede har tatt til orde for å bruke 150 millioner kroner mer på en utvidet TT-ordning, og 500 millioner kroner mer til ordningen med brukerstyrt personlig assistanse og 65 millioner kroner til 500 nye tiltaksplasser for utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser.

Aktiv forkjemper

Aurora Kobernus synes det er flott at partiledelsen har gjort seg opp en mening om hvordan programmet for funkispolitikk skal settes ut i livet. Hun er sikker på at MDG faktisk mener alvor, og at politikken for funksjonshemmede ikke bare er «fine ord», men noe de faktisk prioriterer høyt.

– På dette området er det ikke nok å være imot diskriminering. Man må være en aktiv forkjemper for likestilling. Jeg har tro på at MDG kan ta den rollen.

På dette området er det ikke nok å være imot diskriminering. Man må være en aktiv forkjemper for likestilling.

Her er hovedpunktene i MDGs programkapittel om handikappolitikk:

 • Full inkorporering av CRPD i norsk lov, med tilleggsprotokoller og uten merknader.
 • Menneskerettsmodellen skal prege alt regelverk, som svar på FNs kritikk om at funksjonshemmede i Norge fortsatt blir sett på som omsorgsmottakere og ikke selvstendige borgere.
 • Sørge for at funksjonshemmedes organisasjoner blir tatt med på råd, på linje med fagforeninger og næringslivsorganisasjoner når politikk utformes.
 • Satsing på utdanning og arbeid.
 • Tilrettelegge kollektivtransport, styrke ordningen med aktivitetshjelpemidler særlig for dem over 26 år og gi flere tilgang på bilstønadsordningen. Sistnevnte bør omfatte elbiler. På den måten skal funksjonshemmede få mulighet til å ta del i det grønne skittet.
 • Myke opp reglene for tildeling av parkeringsbevis for forflytningshemmede slik at flere med behov kan få del i ordningen.
 • Sette fart på jobben med å gjøre barnehager, skoler, høyskoler og universiteter tilgjengelige og jobbe for at samfunnet raskt blir universelt utformet.
 • Styrke likestillings- og diskrimineringsloven, arbeidsmiljøloven og plan- og bygningsloven for at funksjonshemmede skal kunne sikres likestilt deltakelse.
 • Avskaffe diskriminerende tvangslovgivning.
 • Styrke rollen til rådene for personer med funksjonsnedsettelser.
 • Bostøtten må omfatte alle uføretrygdede som lever på minsteytelser.
 • Utrede statlig fullfinansiert ordning med brukerstyrt personlig assistanse. Fritid og samfunnsdeltakelse må vektlegges like mye som primære behov i tildeling av BPA-timer.
 • Utvide ordningen med funksjonsassistanse i arbeidslivet. Ordningen må også omfatte personer på arbeidsutprøving, frilansere, folk i midlertidige stillinger og studenter.
 • Flere tegnspråktolker.
 • Sørge for at flere funksjonshemmede får mulighet til å ta høyere utdanning.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.