Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Montasje der portrett av Nygård er innfelt på illustrasjon som viser de nye togene på Bergensbanen.
ENESTE LØSNING: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier ingenting som tyder på at han har tenkt å be Norske tog finne en annen løsning for de nye fjerntogene på blant annet Bergensbanen. (Foto: Fredrik Naumann, Felix Features og Norske tog)

Samferdselsministeren: – Måtte velge tog med trapp og rullestolheis

Det fantes ingen annen løsning, hevder samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, som svarer på spørsmål fra Stortinget om hvorfor det blir trapper og rullestolheis også på de nye fjerntogene.

Ivar Kvistum
Publisert 01.06.2023 21:15

Det har utløst sterke reaksjoner at det statlige selskapet Norske tog bestiller nye fjerntog til norsk jernbane uten trinnfri påstigning.

Les mer: SEKS MILLIARDER FOR NYE TOG – MEN FORTSATT MED TRAPPETRINN

Norges Handikapforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon krever at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) griper inn og stanser innkjøpet av de nye togene til en bedre løsning for universell utforming er på plass.

Er statsråden fornøyd?

Og på Stortinget har flere representanter fra opposisjonen utfordret statsråden om saken.

En av dem er Høyres Liv Kari Eskeland, som ville vite:

«Hvordan kan statsråden være fornøyd med at det norske togtilbudet ikke vil være universelt utformet de neste 40 årene?»

Ingen tilbud om lavgulv

I det skriftlige svaret på Eskelands spørsmål sier ikke Nygård noe om hvor fornøyd eller misfornøyd han er. I stedet viser han til at:

«Ingen togprodusenter leverte tilbud om tog med trinnfri adkomst. Dette betyr at Norske tog måtte velge en togtype som medfører at en del personer med funksjonsnedsettelse må benytte rampe/heis for på- og avstigning.»

Ingen togprodusenter leverte tilbud om tog med trinnfri adkomst.

Nygård viser til at både anbudsrunden og produsentenes respons viste at markedet for denne typen tog er begrenset.

Han understreker også at hensynet til tilgjengelighet har vært vektlagt i anskaffelsen.

«I kravspesifikasjonen til Norske tog, basert på Jernbanedirektoratets oppdragsbeskrivelse, har det ligget inne krav om best mulig tilgjengelighet for alle reisende», skriver Nygård.

Forbedring for alle reisende

Samferdselsministeren argumenterer – slik Norske Tog også har gjort overfor Handikapnytt – med at høygulvløsningen i den valgte løsninger gir en innredning uten nivåforskjeller og god innvending tilgjengelighet.

«Dette vil være en forbedring for alle reisende, og gi en mer komfortabel reise også for personer med funksjonsnedsettelse på disse lange strekningene», skriver Nygård.

Han nevner ikke at passasjene om bord i toget blir for smale til at rullestolbrukere kan bevege seg fra vogn til vogn, noe Norske tog har bekreftet.

Les også: NYE FJERNTOG BLIR FOR SMALE FOR RULLESTOLBRUKERE

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård understreker at trinnfri påstigning er viktig på korte og mellomlange strekninger for at alle passasjerer skal komme raskt inn og ut av toget.

Han skriver også at «regjeringen arbeider for at jernbanesystemet skal være universelt utformet i størst mulig grad».

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.