Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Fasadebilde av Slottet.
VIKTIG SYMBOLIKK: Slottet i Oslo skal bli mer tilgjengelig. Statsbygg legger en egen plan for universell utforming av bygningen. (Foto: Shutterstock, NTB)

Slottet skal få universell utforming

Handikapforbundets leder Tove Linnea Brandvik vil gjerne bruke hovedinngangen når hun besøker Kongen. Statsbygg sier målet er å lage en løsning for rullestolbrukere som er så likeverdig som mulig.

Ivar Kvistum
Publisert 27.04.2023 11:31

Nå skal Slottet i Oslo få universell utforming. Statsbygg – som forvalter statlige eiendommer – har startet et kartleggingsarbeid for å se på tiltak som skal gjøre Slottet mer tilgjengelig for alle.

– Utgangspunktet for arbeidet med universell utforming ved Slottet har vært at hovedløsningene skal kunne brukes av flest mulig. Brukbarhet og verdighet for alle besøkende har blitt vektlagt, skriver Statsbyggs kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg i en e-post til Handikapnytt.

Det spesielt to forhold som har vært viktige å få avklart og på plass for at bygningen skal fungere bedre og mer likeverdig for funksjonshemmede – og særlig for bevegelseshemmede, ifølge Aschim.

– Det viktigste har vært trafikklinjer ute og inne, og spesielt innganger og forbindelsen fra innganger til heiser. Det andre er toalettfasiliteter og HC-toaletter for besøkende.

De to sammen på Slottsplassen.

AUDIENS-ERFARING: Tove Linnea Brandvik har erfaring med å være rullestolbrukende gjest på Slottet. Her har hun vært i mottakelse hos kongeparet sammen med direktør Astrid Nyquist, i anledning 50-årsjubileet til Beitostølen Helsesportsenter. (Foto: BHSS)

Henvist til bakdøren

Innganger og toaletter, altså. Det stemmer godt med inntrykket Tove Linnea Brandvik har etter flere besøk på Slottet ­– både i egenskap av stortingsrepresentant og senest som styreleder for Beitostølen Helsesportsenter.

– Om du i dag besøker slottet i offisielle sammenhenger med rullestol, er du henvist til å bruke den private inngangen på baksiden hvor det er heis, sier hun til Handikapnytt.

Hun mener det er viktig at hovedinngangen til slottet er utformet slik at kongefamilien kan ta imot alle gjester på en likeverdig måte.

Vanskelig å endre hovedinngangen

Og dette jobber Statsbygg med å løse, selv om bygningen i seg selv ikke nødvendigvis er helt samarbeidsvillig.

Hege Njaa Schøyen i Statsbygg forklarer at det allerede i dag er trinnfrie og likeverdige innganger i sidefløyene som er i daglig bruk for besøkende til Slottet.

Problemene melder seg ved de større, offisielle anledningene der gjestene skal inn den originale hovedinngangen. Og her er det bare lange trapper.

– Slottet er fredet, og det er viktig å beholde opprinnelige strukturer og bygningsmessige detaljer. Å endre på hovedinngangen med trapper vil kreve store strukturelle tiltak som er vurdert som uaktuelle på grunn av store historiske verdier og at det vil bli veldig vanskelig å finne en god universell utformet løsning av inngangen, skriver Schøyen til Handikapnytt.

Det kongelige slott
  • Slottet er et av landets viktigste enkeltbygg, og et viktig symbol for norsk historie etter 1814. Byggearbeidene startet i 1824, og det var Kong Carl Johan som la ned grunnstenen 1. oktober 1825. Slottet ble innviet av Kong Oscar I, 26. juli 1849.
  • Det kongelige slott eies av staten og stilles til disposisjon for landets statsoverhode. Det er bolig og arbeidsplass for Kongefamilien. Her holder Hans Majestet Kongen statsråd, mottar audienssøkende og holder offisielle middager. Mange utenlandske statsoverhoder som kommer til Oslo på statsbesøk, bor på Slottet. De fleste av de ansatte ved Det kongelige hoff har sin daglige arbeidsplass her.
  • Slottet er åpent for omvisninger om sommeren.
  • Kilde: Kongehuset.no

Ny inngang med heis

Derfor prøver Statsbygg å legge til rette for en ny, tilgjengelig inngang i nærheten av hovedinngangen, med samme atkomst fra Slottsplassen. Her har man åpnet for en universell utformet heis. Heisen er plassert slik at du kommer til etasjene nær der andre kommer når de bruker trappen fra hovedinngangen.

– Rullestolbrukere kan dermed ankomme sammen med andre fra Slottsplassen, og de slipper å bruke innganger på helt andre sider av bygningen. Dette vil gi en mer likestilt og verdig ankomst og et enklere trafikkmønster enn slik situasjonen var tidligere, skriver Hege Njaa Aschim.

I tillegg arbeider Statsbygg med å etablere et nytt HC-toalett i tillegg til dagens HC-toaletter. Det er også satt i gang tiltak for å bedre belysningen, eliminere terskler og gjøre trappene mer tilgjengelige.

Møtt med oppmerksomhet

Brandvik mener det har stor betydning at Slottet blir tilgjengelig for alle – selv om det er en bygning som ikke nødvendigvis brukes mye av allmennheten.

– Symbolikken i dette er ekstremt viktig. Dessuten, også kongefamilien kan komme i en situasjon der noen bruker rullestol eller får nedsatt syn eller hørsel. Det er også viktig at Slottet funger slik at funksjonshemmede skal kunne jobbe der, sier hun.

Hun har inntrykk av at staben på Slottet selv er oppmerksom på tilgjengelighetsutfordringene, og at de synes det er beklagelig at bygningen ikke fungerer optimalt for alle.

– Så er det jo samtidig slik at Slottet alltid er godt kjent med hvem som kommer i ulike sammenhenger, så alt blir jo ordnet og tatt hånd om selv om bygningen ikke er særlig godt tilrettelagt, sier Brandvik.

Vil bli tatt med på råd

Statsbyggs kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim opplyser at en rapport om universell utforming på Slottet snart er klar. Den skal drøftes med Riksantikvaren og aktuelle organisasjoner.

Tove Linnea Brandvik er mer enn villig til å diskutere tiltakene med Statsbygg, på vegne av Handikapforbundet.

– Vi stiller gjerne opp, sier hun.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.