Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Aarset.
KONKURRANSE ER BRA: Statssekretær John-Ragnar Aarset mener regjeringens taxipolitikk også kommer funksjonshemmede til gode. (Foto: Torbjørn Tandberg, Samferdselsdepartementet)

Statssekretær: Mer konkurranse gir bedre drosjetilbud for rullestolbrukere

Norges Taxiforbund frykter at mer konkurranse på taximarkedet vil slå dårlig ut for funksjonshemmede. Statssekretær John-Ragnar Aarset mener derimot at det vil føre til bedre tilbud.

Av Stine Slettås Machlar
Publisert 14.09.2020 08:41

Handikapnytt har tidligere skrevet at Norges Taxiforbund er redd økningen i bilavgifter og frislipp av løyver til sammen skal gjøre det både dyrere og vanskeligere for rullestolbrukere å ta drosje.

Les saken her: TAXIFORBUNDET SLÅR ALARM OM DÅRLIGERE DROSJETILBUD TIL RULLESTOLBRUKERE

Handikapnytt ba Samferdselsdepartementet kommentere påstandene fra Taxiforbundet.

Nå svarer statssekretær John-Ragnar Aarset (H) i en e-epost.

Konkurranse og fleksibilitet

I motsetning til Norges Taxiforbund som mener at mer konkurranse vil begrense taxitilbudet til rullestolbrukere, mener statssekretæren at økt konkurranse vil gi mer fleksibilitet og et bedre tilbud enn idag.

– Vi skal ha et drosjemarked som fungerer godt i hele landet, for alle passasjergrupper. Dessverre ser vi jevnlig oppslag i mediene om at drosjetilbudet til rullestolbrukere ikke er tilfredsstillende over alt, hele tiden. Det ønsker vi å gjøre noe med ved å blant annet legge bedre til rette for mer konkurranse og fleksibilitet for aktørene. Dette kan bidra til at markedet selv utvikler gode løsninger også for transport av funksjonshemmede, skriver Aarset.

Dette kan bidra til at markedet selv utvikler gode løsninger også for transport av funksjonshemmede.

Etterspørsel vil sikre tilbud

I dag og frem til det nye lovverket trer i kraft 1. november, er det slik at det krav om universell utforming er knyttet til drosjeløyver. Med det nye regelverket vil det bli krav til universell utforming av all rutegående transport med buss, men ikke taxier.

Statssekretæren mener likevel at lovverket vil sikre et godt transporttilbud for funksjonshemmede.

– Som et ekstra sikringsnett kan offentlige myndigheter, som helseforetakene og kommunene, stille krav om universell utforming når de kjøper transport for personer med nedsatt funksjonsevne. Det offentlige betaler også for andre transportordninger, som TT-ordningen, som dekker fritidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne. Offentlige kjøp bidrar, i kombinasjon med øvrig etterspørsel etter universelt utformede drosjer, til at det er og vil være en viss andel spesialtilpassede drosjer i markedet, skriver Aarset.

Fylkeskommuner kan stille krav

Om TT-ordningen og offentlig transport ikke dekker tilbudet kan hver enkelt fylkeskommune stille egne krav til taxikontrakter i fylke forklarer han.

– Dersom markedet utover dette ikke gir et tilfredsstillende tilbud for funksjonshemmede på kommersielt grunnlag vil fylkeskommunene kunne kjøpe ytterligere kapasitet eller stille krav om universell utforming i enerettskontrakter. Det kan også være et alternativ for fylkeskommunene å etablere tilskuddsordninger med støtte til spesialutstyr i drosje.

Videre forklarer Aarset at regjeringen vil følge med på utviklingen.

– Drosjetilbudet til funksjonshemmede er et område vi har særlig fokus på, og er også noe vi vil følge nøye med på i tiden etter regelendringene. Blant annet gjennom evalueringer.

Refusjonsendringen: – Uten betydning

En annen bekymring Norges Taxiforbund hadde var at færre i fremtiden skal ha rå til å investere i biler med plass til rullestol, siden regjeringen har skrudd opp avgiftene på store personbiler med åtte–ni seter som brukes som taxi med rullestolrampe.

– Da regjeringen fjerna refusjonen vi fikk før på biler som var på opptil åtte passasjerer og plass til rullestol, steg disse bilene i pris med omtrent 300 000 per bil, opplyser Tor Anders Hauge som er leder i Hordaland fylkeslag i Norges Taxiforbund.

– Så nå lønner det seg ikke for drosjeeiere å investere i en sånn bil. Det blir for dyrt. Vi klarer ikke å betale ned igjen på bilen.

Statssekretær John-Ragnar Aarset mener dette ikke vil bli et stort problem.

–Denne refusjonsendringen forandrer ikke at transport av funksjonshemmede i universelt utformede kjøretøy skjer primært med kjøretøy som avgiftsmessig defineres som busser. Busser omfattes ikke av engangsavgiften og avviklingen av drosjefordelene skulle derfor i utgangspunktet være uten betydning for disse, skriver han i e-posten til Handikapnytt.

Statssekretæren kommenterer ikke Taxiforbundets poeng om at bestemmelser om kjøre- og hviletid legger større begrensninger på bruken av buss-registrerte drosjer enn på ni-setere.

Kjære leser 🙂
Vil du hjelpe Handikapnytt med å lage flere saker som den du leser nå? Da kan du sende oss 25 kroner eller et annet beløp på Vipps, nummer:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling. Vi mottar ingen pressestøtte, og vi har ingen betalingsmur. Din støtte gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet. Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt.
Tusen takk for ditt bidrag.
Hilsen oss i redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.