Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Sverige slår Norge i sysselsetting

Av: Ivar Kvistum Foto: Ivar Kvistum
Publisert 01.03.2017 16:14

Langt flere funksjonshemmede er i jobb i Sverige enn i Norge, viser ny rapport. Det er større åpenhet og mindre diskriminering i Sverige, tror Gunnar Buvik, koordinator i Nordiska Handikappförbundet.

I Sverige er 62 prosent av funksjonshemmede i alderen 16–64 i arbeid. Tilsvarende andel i Norge er bare 46 prosent.

Rapporten fra Statistisk sentralbyrå – lagd for Arbeids- og sosialdepartementet – prøver å finne årsakene til de store ulikhetene.

Den peker på flere forklaringer, blant annet ulikheter i måten man teller både funksjonshemmede og arbeidstakere i de to landene.

Men den viktigste er likevel reelle ulikheter i de to landenes arbeidsmarked.

Flere på tiltak

Blant annet viser tall fra 2015 at Sverige har langt flere mennesker på statlige sysselsettingstiltak, direkte rettet mot funksjonshemmede, enn i Norge.

Om vi antok at Norge hadde et like stort volum av slike tiltak som Sverige, ville andelen i jobb økt med rundt seks prosentpoeng, ifølge rapporten.

LES OGSÅ: MER TIL TOLKEHJELP OG FUNKSONSASSISTANSE

Vanskelig i alle land

Gunnar Buvik er koordinator i Nordiska Handikappförbundet. Her samles handikaporganisasjoner fra hele Norden for å drøfte felles utfordringer.

Og Buvik har ikke inntrykk av at alt er rosenrødt i Sverige når det kommer til funksjonshemmedes plass i arbeidslivet. Dersom et land peker seg ut med større sysselsettingsgrad i Norden, er det Island.

– Arbeidsdeltakelse er en utfordring i alle land. Svenskene sliter også. De opplever ikke nødvendigvis at situasjonen er bedre enn hos oss i Norge, sier Buvik.

Han maner til forsiktighet og advarer mot å trekke for bastante konklusjoner basert på forskjellene.

Større åpenhet

Og ikke minst: han advarer mot å tro at løsninger i ett land uten videre kan overføres til et annet. Til det er arbeidsmarkedene for ulike, også mellom de skandinaviske landene.

– Samtidig tror jeg svenskene generelt er mer åpne for å prøve å få funksjonshemmede i jobb. De satser mer på sysselsettingstiltak. Og de har flere store bedrifter og virksomheter, noe som gir større muligheter, sier Buvik.

Han tror også at det er en holdningsforskjell mellom Norge og Sverige. Dermed vil funksjonshemmede med full arbeidsevne – uten behov for særlig tilrettelegging og tiltak – møte færre stengte dører når de søker jobb.

– Jeg tror det er mindre diskriminering i Sverige enn her, sier Gunnar Buvik i Nordiska Handikappförbundet.

LES OGSÅ: LANDET DER FUNKSJONSHEMMEDE STEMPLES SOM KOSTNADER


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.