Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Gunnar Buvik.
SATTE VARIGE SPOR: NHFs tidligere forbundsleder Gunnar Buvik døde 21. juli 2022. Han ble 65 år. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

En bauta i Handikapforbundets historie

MINNEORD: Det var med stor sorg vi mottok det triste budskapet om at NHFs tidligere forbundsleder Gunnar Buvik døde 21. juli 2022, 65 år gammel.


Gunnar er en bauta i Norges Handikapforbunds historie.

Han var forbundsleder i årene fra 1995 til 2005. Før dette satt han mange år i NHFs sentralstyre, i NHFUs sentralstyre, og som leder av NHF Østfold.

Gjennom sitt virke som NHFs forbundsleder var han i perioder også leder av Safo (Samarbeidsorganet for funksjonshemmedes organisasjoner) og Nordiska Handikapförbundet.

Sitt siste yrkesaktive engasjement hadde han som deltidsansatt generalsekretær i Nordiska Handikapförbundet. Han mottok Norges Handikapforbunds hedersnål i gull i 2006.

Gunnar markerte seg sterkt som talsperson for funksjonshemmede, og fikk mange og tunge offentlige oppdrag som har satt varige og viktige spor etter seg. Ikke minst bør nevnes hans deltakelse i Manneråkutvalget som i 2001 la frem NOU-en «Fra Bruker til Borger».

Denne utredningen var nytenkende og nyorienterende. Den ga oppspillet både til paradigmeskiftet om og for funksjonshemmede og til Syse-utvalgets utredning «Likeverd og tilgjengelighet», som i 2005 fremmet forslaget til Norges første lov mot diskriminering av funksjonshemmede.

Også i dette utvalget deltok Gunnar med sin grundige kunnskap og store innsikt om diskriminering av funksjonshemmede.

De siste årene måtte Gunnar slite ekstra mye med store helseutfordringer. Det er både sårt og trist at han i denne fasen av sitt liv også måtte føre en stor kamp mot sin hjemkommune Sarpsborg for å få oppfylt retten til BPA (brukerstyrt personlig assistanse).

Han vant til slutt, men kampen ble et vitnesbyrd om at innsatsen for funksjonshemmedes rett til likestilling og frihet langt fra er over, og at kampen fortsatt må kjempes hver dag.

Gunnars virke ble en inspirasjon for alle oss som fortsatt fører likestillingskampen videre i hans ånd.

Gunnars virke ble en inspirasjon for alle oss som fortsatt fører likestillingskampen videre i hans ånd.

Våre tanker går til hans kone Ingelinn, hans familie og til alle han venner i og utenfor NHF.

Gunnar har satt sterke og varige spor etter seg i NHFs historie, og i funksjonshemmedes kamp for like rettigheter. Vår takknemlighet er stor for hans omfattende og utrettelige innsats for vår felles sak.

Vi lyser fred over Gunnar Buviks sterke og varige minne.

Tove Linnea Brandvik, Arne Lein og Lars Ødegård
Nåværende og tidligere forbundsledere i Norges Handikapforbund

***

Dette minneordet er opprinnelig publisert på Norges Handikapforbunds hjemmesider, nhf.no.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.