Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

De tre viser fram merket.
LANSERING: Daglig leder Tone Østerdal (til venstre) i Norske Konsertarrangører og prosjektleder Berit Vordal, samt seniorrådgiver Cato Lie i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, har stor tro på tilgjengelighetsmerket til kulturarrangører. (Foto: Britt Knutsdatter Arnhøy)

Tilgjengelighetsmerket skal guide deg til gode kulturopplevelser

Her er merket som viser at konserter og arrangementer er tilgjengelige også for mennesker med funksjonsnedsettelser – helt fra informasjon og bestilling på nett til opplevd arrangement.

Av Britt Knutsdatter Arnhøy
Publisert 11.12.2018 10:27

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at mennesker med nedsatt funksjonsevne deltar mindre på kulturarrangementer enn andre.

Dette skal det nye Tilgjengelighetsmerket merket bidra til å endre.

Tilgjengelighetsmerket til kulturarrangører ble lansert mandag 10. desember og er et resultat av Norske Konsertarrangørers prosjekt Tilgjengelighet Kultur-Norge.

Merket skal gjøre det lett å finne god informasjon om tilgjengelighet på kulturarrangementer.

Det skal være enkelt å bestille billett og ledsagerbillett som gir alle lik mulighet til deltakelse.

Godkjente kulturarrangører får bruke merket på hjemmesiden som en inngang til informasjon om tilgjengelighet.

Konkurransefortrinn

Samtidig skal merket synliggjøre de kulturarrangørene og arrangementene som er tilgjengelige. Dermed gir det også et konkurransefortrinn til sertifiserte arrangører når de skal selge billetter og rekruttere frivillige.

Prosjektleder Berit Vordal og daglig leder Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører var stolte og glade over å kunne lansere merket foran et tjuetall samarbeidspartnere og brukerorganisasjoner.

– Det er veldig gøy at det har vært så stor interesse og begeistring, sier Østerdal.

– Tilgjengelighet handler om menneskelig mangfold, inkludering og like muligheter til deltakelse for alle. Det som er nødvendig for noen, er bra for alle, påpeker Berit Vordal.

Tilgjengelighet handler om menneskelig mangfold, inkludering og like muligheter til deltakelse for alle. Det som er nødvendig for noen, er bra for alle.

Samarbeid med organisasjoner

Prosjektet Tilgjengelighet Kultur-Norge har pågått siden 2014. Målet har vært å bedre tilgjengeligheten på kulturarenaer, og det har vært samarbeidet tett med brukerorganisasjoner og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Bilde av selve tilgjengelighetsmerket, som er et piktogram basert på rullestolmerket, men der «rullestolmannen» er publikum sammen med andre.

SE ETTER DETTE: Tilgjengelighetsmerket skal være din garanti for at en konsert- eller kulturarrangør tilbyr god tilgjengelighet. (Foto: Britt Knutsdatter Arnhøy)

Så langt har 28 arrangører fra hele landet fått opplæring i universell utforming og tilgjengelighet, og laget en handlingsplan over tiltakene de måtte gjennomføre for å bli tilgjengelig for alle.

Det er også publisert en håndbok om temaet som tar for seg syv innsatsområder arrangørene må forholde seg til for å oppnå sertifiseringen: informasjon, billettbestilling, HC-toaletter, trinnfri adgang, skilting/merking, teleslynge/tolketjeneste og sikkerhet.

Så langt er 20 arrangører sertifisert, seks er på trappene og to er et annet sted i prosessen.

Arrangørene representerer i alt 11 fylker, 16 festivaler, en viseklubb, syv konsertscener og to kulturhus.

Fullstendig liste over sertifiserte arrangører finner du nederst i saken.

Fornøyd FFO

Seniorrådgiver i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Cato Lie, har vært tett involvert i arbeidet med merket sammen med Synne Lerhol i Unge funksjonshemmede.

Lie har stor tro på prosjektet. Han mener merket bidrar konkret til nedbygging av samfunnsskapte barrierer for funksjonshemmede og hindrer at det skapes nye.

– Dette er i tråd med likestillings- og diskrimineringsloven, og vi håper merket vil gjøre det enklere for flere å delta aktivt i kulturlivet, sier Lie.

Vi håper merket vil gjøre det enklere for flere å delta aktivt i kulturlivet.

Han er dessuten svært fornøyd med merkets utforming, som han mener er lett gjenkjennelig. Det har mye til felles med handikap-merkingen folk kjenner fra før.

– Merket har stor overføringsverdi og kan brukes på alle arenaer. Jeg håper bruken blir nasjonal, sier han til Handikapnytt.

Midler fra Bufdir

Parkteateret i Oslo begynte allerede i 2012 å ta grep for gode konsertopplevelser for alle. De er blant de sertifiserte arrangørene, og daglig leder Limita Lunde forteller om en givende prosess.

– Det er flott for oss konsertarrangører å kunne få lære mer om dette, sa hun.

Kjære leser!

Vi vil gjerne be deg om en liten tjeneste. Handikapnytt.no er et nettsted uten noen form for betalingsmur. Det er fordi vi ønsker å nå ut til flest mulig med vesentlig journalistikk om funksjonshemmedes rettigheter og levekår.
Men det koster penger å lage innholdet, og vi mottar ingen pressestøtte.

Vil du hjelpe oss å finansiere journalistikken som ingen andre enn Handikapnytt lager?
Det kan du gjøre ved å vippse for eksempel 25 kroner til 526030.

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen redaksjonen

Over en tredel av Norges befolkning har en funksjonsnedsettelse, og gang på gang erfarer de at det er vanskelig å finne tilstrekkelig informasjon om tilgjengelighet på kulturarrangementer og at mangelfull tilrettelegging stenger dem ute.

Et mye omtalt eksempel er Arendalsuka, der under halvparten av arrangementene sommeren 2018 var oppgitt å være tilgjengelige for rullestolbrukere, og blant annet var NRKs debattbåt umulig å komme ut til.

Les mer her: HALVE ARENDALSUKA FRAMSTÅR UTILGJENGELIG FOR RULLESTOLBRUKERE

Midler til prosjektet Tilgjengelighet Kultur-Norge er tildelt av Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet), så langt i to omganger på henholdsvis 300 000 kroner og 150 000 kroner.

Arrangører som søker, får innvilget inntil 30.000 kroner til tiltak. Innen søknadsfristen i november i år hadde ytterligere 14 av Norske konsertarrangørers 364 medlemmer søkt om å få være med i prosjektet.

Sertifiserte arrangører

Disse er så langt sertifisert med Tilgjengelighetsmerket:
Vulkan Arena/Pokalen, Oslo
Vinjerock, Valdres
Kulturkompaniet/Rootsfestivalen, Nordland
Steinkjerfestivalen, Trøndelag
Kroa i Bø, Telemark
Kongsberg Jazzfestival, Buskerud
Hulen, Nordland
Energimølla, Buskerud
Pstereo, Trøndelag
Olavsfestdagene, Trøndelag
Festspellene i Nord-Norge, Troms
Parkenfestivalen, Nordland
Laugen Rock og Bluesklubb, Oppland
Parkteatret, Oslo
Øyafestivalen, Oslo
JubaJubafestivalen, Trøndelag
Blåfrostfestivalen, Nordland
Ladyfest Oslo, Oslo
Miniøya, Oslo

På trappene:
Viseklubben Spelt, Troms
Musikkflekken, Akershus
Drammen Scener/Union Scene, Buskerud
Milepælen Kulturhus, Hedmark
Livestock, Hedmark
Hemedine, Hedmark

Påbegynt:
Isfitfestivalen Studentersamfunnet, Trøndelag
Skyhøyt, Møre og Romsdal


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.