Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Kvinnelig bilist sitter i en parkert bil og ser på mobilen. Ute er det mørkt.
beautiful girl model sitting in the car and use the phone

Feilparkering – selv om sjåføren sitter klar ved rattet

Det hjelper ikke om sjåføren blir sittende i bilen for å vente på passasjeren et par minutter. Det er det fortsatt feilparkering dersom du står på en HC-plass uten gyldig parkeringsbevis. Det fikk en kvinnelig bilist erfare som nylig tapte i Parkeringsklagenemnda.

Ivar Kvistum
Publisert 02.02.2022 20:52

Hun skulle «bare» vente på passasjeren som skulle levere noe inne på et utested i nærheten.

Derfor ble hun sittende i bilen den korte stunden ærende skulle ta.

Bilen hadde hun stoppet på en parkeringsplass som ifølge skiltet var forbeholdt «forflytningshemmede med parkeringstillatelse.»

Noen slik parkeringstillatelse hadde hun ikke.

Dermed skrev en passerende parkeringsbetjent ut et gebyr på 900 kroner.

Fotografert bakfra

Hendelsen fant sted på Youngstorget i Oslo tidlig en kveld i oktober i fjor.

Den kvinnelige bilisten syntes ikke det var riktig at hun skulle bli ilagt gebyret og tok saken til Parkeringsklagenemnda.

Her argumenterte hun med at hun satt i bilen og ikke var i veien for noen.

Og hun påpekte at betjenten fotograferte bilen bakfra og skrev ut gebyret angivelig uten å ta kontakt, og uten å undersøke om det lå en parkeringstillatelse i frontruta.

Startet bilen og kjørte

Parkeringsbetjentens historie er litt annerledes, slik det framgår av nemndbehandlingen.

Han har forklart at det var mørkt, og at han derfor ikke så at det satt noen i bilen før han skulle undersøke om det lå et parkeringsbevis i frontruta.

Da betjenten prøvde å få kontakt med kvinnen, startet hun opp bilen og kjørte av gårde.

Betjenten hadde fotografert bilen og registreringsnummeret slik at gebyret ble ettersendt.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

Et udiskutabelt faktum

Parkeringsklagenemnda understreker i sakens anledning at «enhver hensetting av kjøretøyet, selv om bilfører ikke forlater den, anses som parkering. (…) Det er i denne sammenheng uten betydning hvorvidt motoren er i gang, eller at kjøretøyet er hensatt i en kortere tidsperiode».

Nemnda mener det er et udiskutabelt faktum at bilen sto parkert på HC-plassen, ifølge trafikkreglenes definisjon.

Det er her fotobeviset kommer inn. Parkeringsbetjentens bilder av bilen viser at den sto parkert på det aktuelle stedet, med lyktene avslått. På neste bilde, når bilen forlater plassen et minutt senere, er lyktene på.

Av- og påstigning er lov

Parkeringsklagenemnda understreker dessuten at det ikke er tillatt med kortest mulig stans for av- og pålessing på plasser som er reservert forflytningshemmede.

Derimot er av- og påstigning tillatt, ifølge skiltforskriftens §18.

Men:

«Nemnda presiserte at enhver venting medfører at stansen ikke er «kortest mulig», og at det dermed blir foretatt en parkering, som vil være i strid med de skiltede vilkår.»

Klageren fikk ikke medhold. Nemndas enstemmige vedtak var å opprettholde kontrollsanksjonen på 900 kroner.

***

Presisering, 07. februar 2022, kl. 11.00. I en tidligere versjon av saken var sjåførens parkering på HC-plassen beskrevet som «tomgangskjøring». Dette har skapt uklarhet hos noen lesere. Handikapnytt vet ikke om den aktuelle bilen hadde motoren i gang, og det er uten betydning for det prinsipielle poenget som Parkeringsklagenemnda har vurdert, nemlig om det er tillatt med en kortvarig stans på en HC-plass om sjåføren blir sittende i bilen. Begrepet «tomgangskjøring» i den opprinnelige overskriften var valgt for å beskrive situasjonen.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.