Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

VIL BLI BEDRE: – Vi er glade for at 76 prosent svarer at de er fornøyde med Nav, men vi skulle gjerne sett en økning. Dette er noe Nav kommer til å jobbe for framover, sier Nav-direktør Hans Christian Holte. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Tre av fire er fornøyde med Nav

Tre av fire sier de er fornøyde med kontakten med Nav. Men arbeidssøkere og folk på arbeidsavklaring er fortsatt mindre tilfreds enn før pandemien.

Handikapnytt
Publisert 12.10.2022 09:23

(NTB): Det viser den årlige brukerundersøkelsen, som ble lagt fram onsdag.

– Vi er glade for at 76 prosent svarer at de er fornøyde med Nav, men vi skulle gjerne sett en økning blant brukerne våre. Dette er noe Nav kommer til å jobbe for framover. Disse undersøkelsene gir oss nyttig informasjon om hvor skoen trykker og hva som bør bli bedre, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

Tillit og respekt

Hovedfunn fra undersøkelsen viser at:

* 76 prosent av brukerne svarer at de er fornøyde med Nav.

* 80 prosent opplever at de blir møtt med respekt.

* 71 prosent svarer at de har tillit til Nav.

* 63 prosent synes informasjonen er klar og forståelig.

* Det er ingen store endringer fra fjorårets undersøkelse, men tilfredshet er redusert i enkelte brukergrupper.

Lengre saksbehandlingstid

Under pandemien scoret Nav langt dårligere på flere indikatorer, men etaten har stort sett gjenvunnet folks tillit og tilfredshet. Men for gruppene på arbeidsavklaringspenger (AAP) og arbeidssøkende ligger nivået fortsatt lavere enn før pandemien.

For AAP-mottakerne kan årsakene være at koronarestriksjoner har hindret en del aktiviteter de siste årene, samt at det har vært usikkerhet rundt forlengelsen av ytelsen, mener Nav. Mer misnøye blant arbeidssøkere kan trolig knyttes til at saksbehandlingstiden for dagpenger økte noe i 2022.

Ambisjoner

– Navs ambisjon de neste årene er at folk skal få pengene de har krav på enkelt og forutsigbart. Hvis det er nødvendig å søke, skal det være lett å gjøre det. En annen viktig ambisjon er å gi bedre og mer helhetlig hjelp til dem som har store og sammensatte behov, sier Holte.

Det er kontakten med ansatte i Nav som i størst grad gir folk opplevelsen av å bli møtt med respekt, viser analysen. Det samme gjelder i noe mindre grad de digitale flatene.

Nav reiser derfor spørsmålet om de digitale flatene i enda større grad kan bidra til at brukere opplever respekt og anerkjennelse.

Slitsomt og stressende for noen

I en årrekke har Nav dessuten jobbet med klarspråk, men etaten har fortsatt noe å gå på. Litt over seks av ti mener informasjonen er klar og forståelig. Personer med «høy byråkratisk kompetanse» finner det enklest – altså som allerede har forkunnskaper som bidrar til å forstå offentlig forvaltning.

Kontakten med Nav oppleves særlig slitsom og stressende for de som har lav byråkratisk kompetanse, heter det i rapporten.

– Satt på spissen: Det er brukerne som kanskje trenger Nav mest, som er minst fornøyde med Nav, heter det.

Behandlingstid og informasjon

De fleste som benytter Nav har erfaring med søknadsprosesser for å få ytelser eller hjelpemidler. Det viktigste da er kombinasjonen av saksbehandlingstiden og informasjonen mens søkerne venter på vedtak.

Denne ventetiden er det steget brukerne er minst fornøyde med, i tillegg til forklaringen på vedtaket, ifølge Nav.

 


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.