Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Skuter til kai i Arendal under Arendalsuka.
FLYTENDE FESTIVAL: Mange av arrangementene under Arendalsuka er lagt til båter og skip. Det stenger mange ute. (Foto: Mona Hauglid, Arendalsuka)

Universitetet i Oslo felt for diskriminering av rullestolbrukere

Det hjalp ikke å beklage at «det kan oppleves vondt» å bli utestengt. Nå er også Universitetet i Oslo felt for diskriminering av rullestolbrukere under Arendalsuka. Tidligere er samme dom felt over NRK.

Ivar Kvistum
Publisert 03.03.2020 10:53

«Hvilket signal sender UiO til unge som ønsker å ta høyere utdanning når dere velger å formidle på et skip som er totalt utilgjengelig for rullestolbrukere?»

Uloba – Independent Living Norge stilte dette spørsmålet på Facebook til Universitetet i Oslo (UiO) under Arendalsuka i 2018.

Universitetet svarte slik:

«Universitetet i Oslo er opptatt av universell utforming, bred deltakelse og muligheter for alle. Beklageligvis har ikke båten vi har leid under Arendalsuka god nok utforming med tanke på rullestolbrukere. Vi forstår at det kan oppleves vondt for de som har oppsøkt våre arrangementer og ikke fått mulighet til å delta.»

Felt

Nå er Universitetet i Oslo felt i Diskrimineringsnemnda for brudd på likestillings- og diskrimineringslovens bestemmelser om indirekte diskriminering, siden skipet de hadde leid, MS Sunnhordland, hadde en landgang som utestengte rullestolbrukere.

Tidligere er også NRK felt i Diskrimineringsnemnda på omtrent samme grunnlag. Les saken her: NRK FELT FOR DISKRIMINERING AV FUNKSJONSHEMMEDE ETTER ARENDALSUKA

Arendalsuka er en årlig nasjonal arena der organisasjoner, næringsliv og politikere samles for å debattere politikk.

I den årlige uka i august er sørlandsbyen proppfull av samfunnsaktører som vil vise seg fram. I en by som i utgangspunktet har begrenset tilgjengelighet velger mange å legge arrangementene til innleide skip i havnen.

Vi forstår at det kan oppleves vondt for de som har oppsøkt våre arrangementer og ikke fått mulighet til å delta.

– Tar ikke diskriminering på alvor

Det var stiftelsen Stopp Diskrimineringen som klaget inn UiO. Og klageren hadde merket seg universitetets Facebook-kommentar om at det «kan oppleves vondt».

«Kommentaren (…) avdekker at UiO ikke er kjent med likestillings- og diskrimineringslovens bestemmelser og hvilke plikter UiO har etter loven», konstaterer Stopp Diskrimineringen i sin klage til nemnda.

Og fortsetter:

«Svaret kan dessuten tyde på at spørsmål knyttet til universell utforming betraktes som et frivillig anliggende. Videre viser UiO med dette svaret at diskriminering av personer med funksjonsnedsettelse ikke blir tatt på alvor av institusjonen. Det er utenkelig at UiO ville uttalt «vi forstår at det kan oppleves vondt» dersom denne saken gjaldt utestengelse på grunn av andre diskrimineringsgrunnlag.»

Beklager

I sitt tilsvar til klagen skriver universitetet: «UiO beklager at prinsippene for universell utforming og tilrettelegging ikke ble ivaretatt på arrangementene under Arendalsuka 2018.»

Videre forklarer universitetet hvor vanskelig det var å finne universelt utformede møtelokaler da de planla sin tilstedeværelse på Arendalsuka i 2018. UiO viser dessuten til at de gjorde flere forbedringer med hensyn til tilrettelegging og universell utforming i 2019.

«UiO er kjent med at likestillings- og diskrimineringsloven § 19 pålegger offentlige virksomheter å jobbe aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innen virksomheten», forsikrer universitetet.

«Som Norges eldste institusjon for forskning og høyere utdanning, med 28 000 studenter og 7 000 ansatte, er dette noe UiO tar på alvor og arbeider aktivt med. UiO tilstreber å følge opp regelverket, og kartlegger og iverksetter konkrete tiltak for å sikre best mulig tilgjengelighet for alle uavhengig av funksjonsevne», heter det videre.

Gjorde ikke nok

Til tross for at det var vanskelig å finne egnede lokaler, mener nemnda likevel at forskjellsbehandlingen av rullestolbrukere ikke var nødvendig.

«UiO burde i større grad vektlagt tilgjengelighet i planleggingsfasen av Arendalsuka 2018. Dersom det ikke var mulig å finne en annen lokasjon, skulle UiO sørget for rullestoltilgjengelig landgang, eller andre fysiske løsninger slik at det også var mulig å kjøre med rullestol ut til fartøyene», skriver nemnda.

«Opplysningene fra UiO tyder på at de allerede høsten 2017 var klar over at MS Sunnhordland ikke var tilgjengelig for personer i rullestol. Til tross for dette ble det ikke gjort tilretteleggingstiltak før Arendalsuka 2019, da MS Sunnhordland fikk tilført en rullestoltilgjengelig landgang til bruk under arrangementet», heter det videre.

Fortsatt kritisk

Hvordan universitetet løste tilgjengeligheten på Arendalsuka i 2019, var ikke tema for klagesaken.

Likevel skriver nemnda at «det kan stilles spørsmål ved UiOs valg om å leie MS Sunnhordland på nytt, og vil bemerke at landgangen ikke synes å ha fungert tilfredsstillende under Arendalsuka 2019, på grunn av den bratte helningen fra kaien til båten».

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.