Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Nærbilde av taxi-skilt på holdeplass, med Bryggen i Bergen i bakgrunnen.
IKKE NOK BILER? Regjeringen vil utsette de varslede endringene i drosjenæringen, som Handikapforbundet frykter vil føre til et dårligere tilbud for rullestolbrukere. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Utsetter nye drosjeregler – frykter dårligere tilbud til rullestolbrukere

Mer frislipp i drosjemarkedet kan ramme rullestolbrukere, frykter Handikapforbundet. Regjeringen vil nå utsette reformen med fire måneder på grunn av koronakrisen. NHF ber regjeringen utsette et helt år.

Av Ivar Kvistum
Publisert 07.05.2020 12:22

Hensikten med forskriftsendringene er ifølge Samferdselsdepartementet å skape «et velfungerende drosjemarked som skal bidra til et godt tilbud til de reisende i hele landet».

Det er også et formål å gjøre det lettere å etablere seg i næringen og å drive med nye forretningsmodeller og ny teknologi. Derfor kuttes både behovsprøving og den tilhørende driveplikten.

Og videre: De særskilte løyvetypene avvikles. Blant dem er løyve for funksjonshemmede i biler ned åtte eller 16 sitteplasser.

Her skal det være en overgangsordning som gjør at eksisterende løyver gjelder i fram til 2025.

Frykter færre drosjer som funker

Samtidig vil fylkeskommunene få mulighet til å tildele enerett til å levere drosjetjenester i kommuner med mindre enn 20 000 innbyggere og med en befolkningstetthet på mindre enn 80 innbyggere per kvadratkilometer.

Dette er ment å sikre at det skal være et tilstrekkelig drosjetilbud også uten driveplikt.

Det som bekymrer Norges Handikapforbund, er at endringene i reguleringen av drosjemarkedet vil føre til at det blir enda færre drosjer som kan ha rullestolbrukere som passasjerer.

Korona-utsetter

Egentlig skulle forskriften tre i kraft 1. juli. Nå vil regjeringen utsette tidspunktet med fire måneder til 1. november. Overgangsordninger forskyves tilsvarende.

Koronakrisen er bakgrunnen for at regjeringen ønsker en utsettelse, noe også blant andre Norges Blindeforbund, Norges Taxiforbund og fylkeskommunene har bedt om.

«Endringene i drosjereguleringen er en reform som er krevende for næringen også i en normalsituasjon. Å gjennomføre endringene i den usikre situasjonen vi er i med covid-19, kan bidra til et dårligere drosjetilbud på kort og litt lengre sikt», heter det i høringsnotatet fra Samferdselsdepartementet.

På grunn av koronakrisen er fylkeskommunene forsinket med de administrative forberedelsene av behovet for eneretter.

«Dette kan bidra til at det i noen områder ikke vil være tilstrekkelig drosjetilbud, og gi særlig uheldige utslag for sårbare grupper, som funksjonshemmede skoleelever», skriver departementet videre.

Støtter utsettelse

I høringssvaret gir Norges Handikapforbund støtte til forslaget om å utsette forskriftsendringen. Men NHF mener at utsettelsen bør vare et helt år, til 1. juli 2021.

Det er bedre å få gode løsninger om ett år enn mangelfulle løsninger om to måneder.

«Det er bedre å få gode løsninger om ett år enn mangelfulle løsninger om to måneder», heter det i uttalelsen fra NHF, som er signert forbundsleder Tove Linnea Brandvik og leder Magnhild Sørbotten i NHFs samferdselsnettverk.

De gjentar innvendingene mot reformen og frykten for at omleggingen vil ramme funksjonshemmede, fordi det kan bli enda færre biler som kan transportere rullestolbrukere.

Noenlunde normalisert marked

Modellen med enerett i mindre befolkningstette kommuner får betinget støtte fra NHF, fordi den vil hvile på fylkeskommunale prioriteringer, men organisasjonen mener det uansett er riktig å utsette omleggingen når fylkeskommunene ber om det.

I høringssvaret minner NHF om hva som må oppfylles for at drosjetilbudet skal fungere for mennesker med bevegelsesutfordringer:

«Selv om det kan stilles krav om universell utforming i enerettavtalene og kontraktkjøring, så er man fortsatt avhengig av at noen har slikt materiell å tilby. Vi er redd for at enda færre vil velge å investere i biler som kan ta rullestolpassasjerer, om ikke markedet er noenlunde normalisert før endringen i drosjenæringen trer i kraft», skriver Brandvik og Sørbotten.

Kjære leser!

Vi vil gjerne be deg om en liten tjeneste. Handikapnytt.no er et nettsted uten noen form for betalingsmur. Det er fordi vi ønsker å nå ut til flest mulig med vesentlig journalistikk om funksjonshemmedes rettigheter og levekår.
Men det koster penger å lage innholdet, og vi mottar ingen pressestøtte.

Vil du hjelpe oss å finansiere journalistikken som ingen andre enn Handikapnytt lager?
Det kan du gjøre ved å vippse for eksempel 25 kroner til 526030.

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.