Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Trine Skei Grande.
GJENNOMSLAG: Venstre-leder Trine Skei Grande forteller til NTB at det blir gratis SFO for barn som trenger tjenesten etter 4. klasse. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Venstre-seier: SFO blir gratis for funksjonshemmede barn etter 4. klasse

Noen barn har behov for skolefritidsordningen (SFO) også de siste årene på barneskolen. Nå har Venstre fått gjennomslag for at dette blir gratis neste år.

Handikapnytt
Publisert 04.09.2019 11:24

(NTB-Gunnhild Hokholt Bjerve og Handikapytt:) Familier med lav inntekt og som bor i en kommune som tar seg godt betalt for SFO-plassen, vil tjene på at det nå settes et tak på hvor høy foreldrebetalingen skal være.

En SFO-plass for første- og andreklassinger skal koste maks 6 prosent av familiens inntekt fra neste høst, forteller Venstre-leder Trine Skei Grande.

Dessuten blir det gratis SFO for elever som går i 5.–7. klasse, men som av ulike grunner fortsatt har behov for ordningen, det som mange benevner som «særskilte behov».

Kan ikke være alene

Den nye ordningen med gratis SFO fra 5. trinn for elever som av ulike grunner trenger SFO også etter 4. klasse, vil gjelde rundt 1.750 barn, ifølge tall fra Kunnskapsdepartementet.

I motsetning til sine jevnaldrende kan de fleste av disse barna ikke være alene uten tilsyn, så to tredeler av dem har fulltidsplass i SFO.

SFO-tilbudet til disse barna skal gi foreldrene deres en mulighet til å være i arbeid.

– Men det koster penger. Og selv om SFO er frivillig, er det en «frivillig tvang» for veldig mange foreldre. Vi mener at foreldrebetalingen er en særavgift for foreldre med funksjonshemmede barn, sa styremedlem i Handikappede Barns Foreldreforening (HBF), Håvard Ravn Ottesen til Handikapnytt for om lag et år siden.

Foreldreaksjoner

HBF har det siste året aksjonert for å få foreldrebetalingen bort for familier som må ha barn i skolefritidsordningen ut over 4. klasse.

Organisasjonen har kalt dette for en «særavgift» som på en diskriminerende måte rammer familier med funksjonshemmede barn.

I flere kommuner har de også fått gjennomslag allerede. Og nå får de gjennomslag i regjeringen.

Les mer: FORELDREAKSJON MOT «SÆRAVGIFT» I SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Viktig delseier

Med innføringen av inntektsgradert betaling har Grande vunnet en delseier i dragkampen om neste års budsjettmidler. Venstres mål er at lavinntektsfamilier skal få gratis kjernetid i skolefritidsordningen, eller aktivitetsskole som det også kalles.

– Dette er et stort økonomisk løft som vi må ta trinnvis, som i barnehagen, sier Grande til NTB.

Grande håper flere barn med innvandrerbakgrunn og fra lavinntektsfamilier får gå på SFO når prisen blir lavere.

– Vi vet at SFO er viktig både for forebygging og inkludering: Det er å få være en del av vennegjengen og delta på aktiviteter, sier Grande.

Pristaket koster staten 58 millioner koster i 2020. Fra 2021, når prisreduksjonen gjelder for hele året, blir kostnaden på statsbudsjettet snaut 140 millioner kroner.

Det har ikke lykkes NTB å få svar på hvor mange familier som vil få redusert pris med den nye ordningen.

Store prisforskjeller

Pristaket er rettet mot familiene med lavest inntekt, forteller Venstres utdanningspolitiske talsperson Guri Melby.

Hun nevner som eksempel en enslig forsørger med en inntekt på 500.000 kroner, som bor i en av de «dyreste» kommunene og betaler 44.000 kroner i året for en SFO-plass. For denne familien blir prisen kuttet til 30.000 kroner per barn, ifølge Melby.

SFO finansieres i dag delvis av foreldrene og delvis av kommunen, som igjen får rammetilskudd fra staten. Det er imidlertid store forskjeller i prisen foreldrene betaler, viser en NTNU-undersøkelse som ble gjennomført i fjor. Det samme gjelder kvaliteten på tilbudet.

– En skjerv i potten

Med det statlige tilskuddet følger en oppfordring til kommunepolitikerne:

– Dette gir kommunene større handlingsrom for å prioritere lavere pris eller bruke mer penger på bedre kvalitet. Allerede i dag ser vi at kommuner har ordninger med gratis SFO, for eksempel i enkelte bydeler i Oslo, sier Melby.

– Nå har vi lagt en skjerv i potten, tilføyer Grande.

De to har som mål å også bedre kvaliteten på tilbudet barna får etter skoletid. Det er et aktuelt spørsmål for stortingsmeldingen om tidlig innsats, som regjeringen skal legge fram i høst, påpeker de.

Kulturminister Grande trekker også fram arbeidet med en med en egen stortingsmelding om barne- og ungdomskultur. Der vil også kulturtilbudet på SFO bli et tema, varsler hun.

Denne meldingen legges fram neste år.

(©NTB)


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.