Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

– Vi skal alltid ta en plass ved bordet

NHF-leder Tove Linnea Brandvik skal delta i det samme offentlige utvalget som hun har protestert mot. Her forklarer hun hvorfor.

Ivar Kvistum
Publisert 02.07.2021 17:04

– Det er fordi vi aldri skal ha et utvalg som handler om oss, uten at vi også skal sitte ved bordet. Det er et grunnleggende prinsipp, sier Norges Handikapforbunds leder Tove Linnea Brandvik til Handikapnytt.

Og hun utdyper:

– Noen ganger betyr det å gå inn i utvalg som man ikke har bedt om. Men vi SKAL likevel være der. Hvis ikke – om vi velger å stille oss på sidelinjen – risikerer vi at det leveres et offentlig dokument med politikk som vi ikke har innflytelse over, eller hvor vårt perspektiv ikke er synlig.

Om man ikke er med, er man henvist til å ytre funksjonshemmedes interesser og motforestillinger i senere høringsrunder. Det er ikke alltid tilstrekkelig, mener Brandvik.

– Erfaringen tilsier at når en offentlig utredning er levert, så er det den som leses, ikke nødvendigvis alle høringsuttalelser som kommer i etterkant. Dermed risikerer vi at de som skal bruke utredningen, ikke vil ha fått med seg motforestillinger som ellers ville vært en del av selve dokumentet, sier hun.

Proteststorm om utvalg

Det har stormet rundt det nye, regjeringsoppnevnte likeverds- og mangfoldsutvalget, som skal foreslå tiltak som kan bidra til likestilling og demokratisk deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse.

Redd Barna har protestert mot sammensetning og mandat. Berit Vegheim i Stopp Diskrimineringen mener funksjonshemmedes organisasjoner burde holdt seg unna og krevd utvalget skrotet.

Les mer: LIKEVERDSUTVALGET MÅ SKROTES

De tre paraplyorganisasjonene av funksjonshemmedes organisasjoner har skrevet et brev til statsrådene Abid Raja og Kjell Ingolf Ropstad der de protesterer mot det de mener er brudd på bestemmelser i FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter som handler om å «aktivt trekke inn og rådføre seg inngående med mennesker med nedsatt funksjonsevne, også barn med nedsatt funksjonsevne, gjennom de organisasjoner som representerer dem».

Les mer: SAMLET PROTEST MOT RAJA OG ROPSTAD: LIKEVERDSUTVALGET BRYTER MED CRPD

Har ikke bedt om det

Handikapforbundets leder Tove Linnea Brandvik er en av dem som har signert brevet, i egenskap av å være styreleder i Safo – Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner.

Men samtidig er hun selv oppnevnt til å sitte i det samme likeverds- og mangfoldsutvalget. Og hun har ingen problemer med å se argumentene mot å delta.

– De som mener vi burde stått på utsiden, har mange gode poenger. Vi har ikke bedt om dette utvalget, og det har ikke vært noen involvering av funksjonshemmedes organisasjoner underveis, sier Brandvik.

De som mener vi burde stått på utsiden, har mange gode poenger.

Hun understreker at hun er oppnevnt til utvalget som privatperson, i likhet med alle andre medlemmer i alle offentlige utvalg. Det er ingen som direkte representerer organisasjoner.

– Hvilke feilgrep mener du regjeringen har gjort ved oppnevnelsen av dette utvalget?

– Det hadde vært fullt mulig for regjeringen å ta formell kontakt med organisasjonene på forhånd og avklare hva de synes det er det viktigste å få med i utvalgets arbeid. Det har de ikke gjort. Denne typen drøftinger ville naturlig hørt hjemme i samarbeidsmøtene mellom regjeringen og paraplyorganisasjonene, konstaterer Brandvik.

Hun mener også det hadde vært klokt av regjeringen å sette inn noens som kunne ivareta ungdomsperspektivet, slik Redd Barna har etterlyst.

Likestilling er avgjørende

– Mange reagerer på begrepsbruken knyttet til «likeverd», og du har selv sagt at du skal løfte likestillingsperspektivet som en kontrast til dette. Hva er egentlig forskjellen på disse to ordene praksis?

– Likeverd handler om en holdning til at alle mennesker har samme grunnleggende verdi. Det er fint, men for å kunne realisere likeverd i praksis, må man ta noen rent politiske grep som sikrer likestilling. Man oppnår ikke likeverd uten at likestilling med de grepene knyttet til lovverk og økonomiske prioriteringer som det krever innfris.  Jeg er ikke forbauset over at et utvalg som springer ut av likeverdsreformen, heter noe med likeverd. Men så er det viktig å huske at menneskerettigheter, likestilling og demokratisk deltakelse nevnes i utvalgets mandat allerede i innledningen.

– Betyr det at det er en overdrivelse å kritisere utvalget så hardt for å hete noe med likeverd?

– For min del er det helt avgjørende at likestilling, menneskerettigheter og demokrati er en del av mandatet, svarer Brandvik.

For min del er det helt avgjørende at likestilling, menneskerettigheter og demokrati er en del av mandatet.

Innenfor instruksen

Hun mener utvalgets mandat er tydeligere en det navnet på utvalget gir inntrykk av. Det skal kartlegge hvilke holdninger og utviklingstrekk i samfunn, økonomi og teknologi som kan føre til et samfunn med mindre rom for mangfold og annerledeshet, og hvilken betydning dette har for menneskerettigheter, likestilling og demokratisk deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse. Betydningen for deltakelse i arbeidslivet skal være sentralt.

Brandvik merker seg også at noen har reagert negativt på at «utvalget skal utforme minst ett forslag til endringer som kan gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer». Men dette er ikke en begrensning som er lagt spesielt på dette utvalget. Kravet følger av utredningsinstruksen, som er et regelverk alle offentlige utvalg er pålagt å forholde seg til, uansett hvilket tema de skal utrede.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.