Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Raja og Ropstad i profil. Begge ser ut av bildet.
MØTER MOTSTAND: Statsrådene Kjell Ingolf Ropstad og Abid Raja får sterk kritikk fra funksjonshemmedes organisasjoner for å ha hoppet bukk over CRPD da de oppnevnte det nye likeverds- og mangfoldsutvalget. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Samlet protest mot Raja og Ropstad: Likeverdsutvalget bryter med CRPD

Funksjonshemmedes organisasjoner har gått sammen om å protestere mot regjeringens likeverds- og mangfoldsutvalg, som de mener er opprettet i strid med funksjonshemmedes menneskerettigheter.

Ivar Kvistum
Publisert 01.07.2021 19:29

Det var 23. juni at kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) presenterte det nye likeverds- og mangfoldsutvalget, hvilket mandat det har og hvem som skal delta i det.

Utvalget er en del av regjeringens likeverdsreform og skal foreslå tiltak som kan bidra til likestilling og demokratisk deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse.

Ingen begeistring

Men de tre paraplyorganisasjonene av funksjonshemmedes organisasjoner er alt annet enn imponert og begeistret.

I et felles brev til de to statsrådene kritiserer Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo) og Unge funksjonshemmede regjeringen for det de mener er brudd på FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

De tre viser til artikkel 4 punkt 3 i konvensjonen der det slås fast at «i arbeidet med å utvikle og gjennomføre lovgivning og politikk som tar sikte på å gjennomføre denne konvensjon, og i andre beslutningsprosesser som gjelder spørsmål knyttet til mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal partene aktivt trekke inn og rådføre seg inngående med mennesker med nedsatt funksjonsevne, også barn med nedsatt funksjonsevne, gjennom de organisasjoner som representerer dem».

Har ikke vært representert

Dette er ifølge de tre paraplyorganisasjonene ikke oppfylt:

«Vi kan ikke se at dette har vært tilfelle i forbindelse med etablering og oppnevning av Likeverds- og mangfoldutvalget. Funksjonshemmedes organisasjoner har verken vært involvert i prosessen rundt mandatutformingen, utvalgsrepresentasjonen eller andre deler ved etableringen av utvalget», heter det i brevet til Raja og Ropstad.

Abid Raja, i egenskap av å være likestillingsminister, får en særlig hilsen i brevet:

«Ønsker kultur- og likestillingsministeren et utvalg med legitimitet og som vil kunne få respekt også i funksjonshemmedes organisasjoner, bør disse forholdene rettes opp. Det er spesielt lite passende at likestillingsministeren selv er den som ikke følger CRPD.»

Det er spesielt lite passende at likestillingsministeren selv er den som ikke følger CRPD.

Redd Barna-kritikk

Fra flere hold kommer kritikken mot likeverds- og mangfoldsutgvalget allerede før det er i gang. Tidligere denne uken gikk Redd Barnas prosjektleder Ane Aamodt ut i Handikapnytt og kritiserte utvalget for å mangle et barne- og ungdomsperspektiv, både i sammensetning og utvalg.

Også Aamodt pekte på CRPD og mente at konvensjonen forplikter regjeringen til aktivt å involvere barn og unge med funksjonsnedsettelse i et utvalg som skal arbeide med problemstillinger som angår dem. Noe regjeringen ikke har gjort.

Til dette sa Abid Rajas statssekretær Emma Lind (V) at:

– Utvalget har en bred sammensetning, men det vil alltid være stemmer som ikke er direkte representert i denne type utvalg. Det er viktig for meg at vi har god dialog med dem det gjelder. Jeg har stor tiltro til at utvalget i sitt arbeid vil innhente innspill og være i dialog med ulike miljøer, også barn og unge med funksjonsnedsettelse.

Les mer: REDD BARNA: RAJAS NYE UTVALG HJELPER IKKE BARNA SOM BLIR DISKRIMINERT

Deltar … og protesterer

Handikapforbundets leder Tove Linnea Brandvik er en av de tre som har undertegnet protestbrevet fra de tre paraplyorganisasjonene. Hun signerer i egenskap av å være styreleder i Safo.

Samtidig er hun oppnevnt og har takket ja til selv å delta i Likeverds- og mangfoldsutgvalgets arbeid.

Til Handikapnytt 23. juni la hun ikke skjul på at et slikt utvalg ikke var et politisk grep som organisasjonene hadde bedt om. Men hun sa at det likevel kan være nyttig, så lenge arbeidet fokuserer på reell likestilling.

– Vi er krystallklare på at politikken og de faktiske prioriteringene henger sammen og virker sammen. Om likestillingsperspektivet blir premiss for arbeidet, kan vi få resultater. Vi skal bidra med vår kompetanse og være med på å sette et stempel på dette, sa Brandvik til Handikapnytt.

Les mer: BRANDVIK VIL FREMME LIKESTILLING I REGJERINGENS LIKEVERDSUTVALG

– Utrolig

Berit Vegheim, daglig leder i stiftelsen Stopp Diskrimineringen, mener derimot at funksjonshemmedes organisasjoner ikke bør delta i utvalgsarbeidet.

I et debattinnlegg på Handikapnytt.no skriver hun:

«At dette (likeverdsperspektivet som en motsetning til likestilling og frigjøring, red. anm.) kan selges inn i 2021, uten at funksjonshemmedes organisasjoner som hevder å jobbe for likestilling, markerer total avstand og krav om umiddelbar skroting og nedleggelse, er bare utrolig.

Les mer: LIKEVERDSUTVALGET MÅ SKROTES

Oppdatering, 2. juli kl. 11.15: Fra Kulturdepartementets kommunikasjonsavdeling får Handikapnytt bekreftet at brevet fra de tre paraplyorganisasjonene er mottatt og vil bli sett på. Departementet har ikke mulighet for å kommentere saken i dag, men inviterer Handikapnytt til å ta kontakt senere. Handikapnytt har også bedt om kommentarer fra Barne- og familiedepartementet.

Oppdatering, 2. juli kl. 15.07: Barne- og familiedepartementet henviser til Kulturdepartementets svar.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.