Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Brandvik sitter ved et bord med NHFs logo i bakgrunnen og er opplyst med videolys.
FORVENTER LIKESTILLING: Politikk om oss kan ikke lages uten oss, understreker Tove Linnea Brandvik, her på Handikapforbundets landsmøte nylig. (Foto: Ivar Kvistum)

Brandvik vil fremme likestilling i regjeringens likeverdsutvalg

Handikapforbundets leder Tove Linnea Brandvik er med i regjeringes nye likeverds- og mangfoldsutvalg. Hun har klare forventninger om at utvalget skal fremme reell likestilling for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Ivar Kvistum
Publisert 23.06.2021 13:31

I dag kunngjorde kultur- og likestillingsminister Abid Raja hvem som får plass i det nye likeverds- og mangfoldsutvalget.

Utvalget er en del av regjeringens likeverdsreform og skal foreslå tiltak som kan bidra til likestilling og demokratisk deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse.

Mange faller utenfor

– Vi vet at mangfold og inkludering lønner seg, men at det likevel er mange som faller utenfor. Vi setter derfor ned et utvalg som skal kartlegge hva som skaper dette utenforskapet, og foreslå tiltak som kan forbedre dagens situasjon, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) i en pressemelding.

Personer med funksjonsnedsettelse opplever fremdeles diskriminering og utenforskap, konstaterer Raja.

– Vi har et godt rettslig diskrimineringsvern i Norge. Det betyr ikke at alle har friheten og muligheten til å delta. Vi har i den senere tid hørt flere vonde historier om utestengelse på fritidsarenaen og fordommer på arbeidsmarkedet. Dette tar vi på alvor, sier han.

Forventer likestilling

Det nye likeverds- og mangfoldsutvalget skal ledes av prorektor Nils Kristian Bogen ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Blant medlemmene er Tove Linnea Brandvik, forbundsleder i Norges Handikapforbund. Hun har en klar forventning om hva utvalgsarbeidet skal munne ut i.

– Politikk om oss kan ikke lages uten oss. Dette utvalget må levere svar som handler om likestilling, sier hun.

Politikk om oss kan ikke lages uten oss. Dette utvalget må levere svar som handler om likestilling.

Med likestilling mener hun en politikk som oppfyller målet om reell likestilling, og som bygger på menneskerettighetene.

I utgangspunktet hadde ikke funksjonshemmedes organisasjoner bedt om noe nytt utvalg. Men Brandvik mener likevel at det kan være nyttig, så lenge arbeidet fokuserer på reell likestilling.

– Vi er krystallklare på at politikken og de faktiske prioriteringene henger sammen og virker sammen. Om likestillingsperspektivet blir premiss for arbeidet, kan vi få resultater. Vi skal bidra med vår kompetanse og være med på å sette et stempel på dette, sier hun.

Flere profiler

Tove Linnea Brandvik er ikke den eneste profilen fra funksjonshemmedes organisasjoner og likestillingskamp som er med i det nye utvalget.

Her er også forfatterne Olaug Nilssen og Bjørn Hatterud. Sammen med kollega Jan Grue ble de nylig hedret med Fritt Ords pris nettopp for hvordan de gir en stemme til funksjonshemmede i samfunnet.

Faridah Shakoor, styreleder for Abloom filmfestival, har markert seg som en viktig talsperson for funksjonshemmede og familier med funksjonshemmede barn i minoritetsmiljøer. Hun har blant annet gått i bresjen for å ta et oppgjør med religiøse forestillinger om funksjonsnedsettelse som en guddommelig straff.

Flere i jobb

Ifølge regjeringens pressemelding skal utvalget kartlegge hvilke utviklingstrekk og holdninger som fører til et samfunn med mindre rom for mangfold og annerledeshet, og foreslå tiltak som kan redusere fordommer og bidra til en bevisstgjøring av rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse.

Betydningen for deltakelse i arbeidslivet skal være sentralt.

Utvalget skal lage en NOU (Norges offentlige utredninger) som skal leveres til regjeringen innen 31. desember 2022.

Et samfunn som stiller opp

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad mener utvalgsarbeidet er viktig:

– Mangfold styrker fellesskapet vårt, og med likeverdsreformen ønsker regjeringen å sikre at samfunnet virkelig har plass til alle. Vi vil motvirke fordommer, bidra til inkludering og gjøre hverdagen enklere for familier som venter eller har barn med behov for sammensatte tjenester. Regjeringen vil at alle skal oppleve et samfunn som stiller opp, og som gir alle mulighet til å delta og bidra, sier Ropstad i pressemeldingen.

Utvalget

Disse skal sitte i det nye likeverds- og mangfoldsutvalget:
Nils Kristian Bogen, prorektor, Skien (leder)
Olaug Nilssen, forfatter, Bergen
Faridah Shakoor, styreleder, Oslo
Henrik Syse, professor, Oslo
Line Melbøe, førsteamanuensis, Harstad
Tove Linnea Brandvik, forbundsleder, Lindås
Silje Ask Lundberg, seniorrådgiver, Tromsø
Jon Krognes, rektor, Hamar
Bjørn Hatterud, forfatter, Oslo
Morten Magelssen, førsteamanuensis, Oslo

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.