Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Berit Vegheim.
NEI TIL «LIKEVERD»: Likeverd er en strategi for bevaring av det bestående, mener Berit Vegheim, leder i stiftelsen Stopp Diskrimineringen. (Arkivofoto: Ivar Kvistum)

Likeverdsutvalget må skrotes

MENINGER: Det er utrolig at funksjonshemmedes organisasjoner ikke tar totalt avstand fra Abid Raja og Kjell Ingolf Ropstads likeverdsutvalg, skriver Berit Vegheim i dette innlegget.

Berit Vegheim
Publisert 01.07.2021 14:45

  • Denne artikkelen er et debattinnlegg og gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

I en nyhetsartikkel på Handikapnytt.no kritiserer Redd Barna det nye likeverds- og mangfoldsutvalget for å mangle et tydelig mandat når det gjelder barn og unge med funksjonsnedsettelse og for at denne gruppa selv ikke er med i utvalget.

Redd Barnas prosjektleder Ane Aamodt mener også at det ikke er nødvendig med mer kunnskapsinnhenting, men at det er tid for handling.

Redd Barna har helt rett. Regjeringen bryter CRPD (FN-konvensjonen om rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse) artikkel 4.3:

«I arbeidet med å utvikle og gjennomføre lovgivning og politikk som tar sikte på å gjennomføre denne konvensjon, og i andre beslutningsprosesser som gjelder spørsmål knyttet til mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal partene aktivt trekke inn og rådføre seg inngående med mennesker med nedsatt funksjonsevne, også barn med nedsatt funksjonsevne, gjennom de organisasjoner som representerer dem.»

CRPD er første konvensjon som pålegger aktiv involvering, men regjeringen og likestillingsminister Abid Raja respekterer verken CRPD eller behov for faglig kompetanse.

Her er et utvalg som ingen har bedt om; et likeverdsutvalg som er KrFs barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstads baby.

For dem som ikke vet det: Likeverd er en strategi for bevaring av det bestående: «Kvinner og menn er like mye verdt, men forskjellige, så derfor trengs de på ulike arenaer.»

Vi kvinner vet alt om likeverdsperspektivets iboende motstandsdyktighet mot likestillings- og frigjøringsperspektivet.

At dette kan selges inn i 2021, uten at funksjonshemmedes organisasjoner som hevder å jobbe for likestilling, markerer total avstand og krav om umiddelbar skroting og nedleggelse, er bare utrolig.

At dette kan selges inn i 2021, uten at funksjonshemmedes organisasjoner som hevder å jobbe for likestilling, markerer total avstand og krav om umiddelbar skroting og nedleggelse, er bare utrolig.

VI trenger en «maktutredning» som dokumenterer hvor marginale funksjonshemmede faktisk er på alle indikatorer for likestilling, politisk ulikhet, systematisk eksklusjon osv.

Berit Vegheim
leder i Stopp Diskrimineringen og tidligere aktiv kvinnepolitisk leder i Kvinnefronten


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.