Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

De fire fotografert sammen på pressekonferansen.
SKRYTELISTE: Finansminister Siv Jensen, statsminister Erna Solberg, kulturminister Trine Skei Grande og nestleder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad holder pressekonferanse etter at landstyremøtene sa ja til den fremforhandlede regjeringsplattfomen. (Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix)

– Uforpliktende likeverd i stedet for reell likestilling

KrF skryter av gjennomslag for sin likeverdsreform for funksjonshemmede i regjeringsplattformen. Men forbundsleder Arne Lein i Norges Handikapforbund mener den har liten verdi.

Av Bjørnhild Fjeld
Publisert 18.01.2019 21:35

Den nye fireparti-regjeringen la torsdag kveld frem Granavolden-erklæringen. Ordningen med Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er viet et eget avsnitt i regjeringsplattformens kapittel om arbeid og sosial.

Et av punktene er at regjeringen vil definere BPA-ordningen som et likestillingsverktøy, og ikke en helseordning.

– Det er ikke overraskende, men det er likevel veldig positivt, sier forbundsleder Arne Lein i Norges Handikapforbund.

Det står videre at flytting mellom kommuner ikke skal påvirke timetallet for BPA som er innvilget.

– Det er bra, men spørsmålet er jo hvordan dette er tenkt finansiert. Det betyr jo at vedtak gjort i én kommune, kan påvirke økonomien i en annen kommune, sier Lein.

Mener likeverd erstatter likestilling

Etter høstens politiske debatt er det kanskje heller ikke så overraskende at den nye regjeringen vil gjennomføre en likeverdsreform.

Dette er en av hjertesakene som Kristelig Folkeparti har prioritert å fremme i forhandlingene, og som partiets forhandlere presenterte som en viktig seier da forhandlingsresultatet ble lagt fram.

Likeverdsreformen skal blant annet gjøre det enklere for familier som har barn med nedsatt funksjonsevne.

NHFs leder jubler ikke for dette. Han mener det gis veldig lite konkrete løfter om hva reformen skal innebære.

– Det viktigste regjeringen kan gjøre, er å sørge for at foreldre sikres den retten de faktisk har. De må kunne kjenne en trygghet i hverdagen. Dette er litt for naivt fra regjeringen, mener han.

Lein er også skuffet over at likestillingsstrategien som regjeringen la fram rett før jul i fjor, tilsynelatende er borte fra regjeringsplattformen.

Les mer om likestillingsstrategien her: ENDELIG SNAKKER REGJERINGEN OM LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE

– Det er nok med noe om likestilling her og der, men det virker som regjeringen nå har erstattet likestilling med likeverd. Likestilling for funksjonshemmede er noe helt annet enn likeverd. Det handler om å gi alle borgere like muligheter, det er det viktig at regjeringen forstår. Her glipper regjeringen, det synes jeg er skuffende.

Likestilling for funksjonshemmede er noe helt annet enn likeverd. Det handler om å gi alle borgere like muligheter, det er det viktig at regjeringen forstår. Her glipper regjeringen, det synes jeg er skuffende.

Skoler på ønskelista

Før forhandlingene startet, hadde Arne Lein skrevet til KrF-forhandlerne og pekt på at satsing på universell utforming av skoler står aller øverst på Handikapforbundets ønskeliste.

Bakgrunnen er at det fortsatt er betydelige mangler på tilgjengeligheten ved åtte av ti skoler. Samtidig har regjeringen gitt seg selv fritak fra forpliktende tidsfrister for å skape et universelt utformet samfunn.

Lein er derfor fornøyd med at regjeringen nå vil evaluere handlingsplanene for universell utforming, og har forpliktet seg til en ny i 2020 når den gamle går ut.

– Vi forutsetter at universell utforming av eksisterende skolebygg inngår i den nye handlingsplanen, og i evalueringen av den gamle. Alt for mange barn tvinges vekk fra sine nærskoler, som følger av utilgjengelige skolebygg, forklarer han.

HBF er fornøyde

Handikappede Barns Foreldreforening, som er tilsluttet Norges Handikapforbund, mener de at de har fått gjennomslag for viktige saker i regjeringsplattformen.

– Jeg er svært fornøyd med at den politiske plattformen for den utvidede regjeringen innebærer flere viktige gjennomslag i politikken for personer med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Nå skal vi følge med på at regjeringen faktisk leverer, sier Elin J. Langdahl, leder i Handikappede Barns Foreldreforening (HBF).

HBF-lederen peker på at det er svært viktig at plattformen er tydelig på at det er barns beste som skal legges til grunn for regjeringens politikk. HBF er fornøyd med løftene om at pleiepengeordningen fortsatt skal forbedres og at det spesialpedagogiske arbeidet skal styrkes.

HBF er også fornøyd med at det pekes på at BPA-ordningen skal være reelt brukerstyrt og at det skal sikres at ordningen fungerer etter hensikten.
– For mange av HBFs medlemmer er det positivt at det skal legges til rette for fleksible turnusordninger. Det vil bidra til å sikre bedre tjenester, mener Langdahl.

Støtter likeverdsreformen

Stiftelsen SOR, som blant annet arbeider for å fremme utviklingshemmedes rettigheter, er også godt fornøyd med regjeringsplattformen.

– Det er bra at regjeringen vil ha en likeverdsreform. For å få en god reform forutsetter jeg at både personene det gjelder samt organisasjonene og fagfolkene på feltet blir involvert, fremholder styreleder Karl Haakon Sævold.

SOR er positiv til regjeringens satsing på inkludering i arbeidslivet, men hadde ønsket klarere og tydeligere satsing.

– På dette feltet må vi sikre at alle gode tiltak og prosjekter for å bidra til at personer med utviklingshemming blir en del av det ordinære arbeidslivet må støttes og få tilstrekkelige rammevilkår over tid, fremholder Sævold.

Kjære leser 🙂
Handikapnytt.no er Norges eneste uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling. Vi mottar ingen pressestøtte, og vi har ingen betalingsmur.
Vil du støtte journalistikken vår, kan du sende oss 25 kroner eller et annet beløp på Vipps, nummer:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».
Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Tusen takk for ditt bidrag.
Hilsen oss i redaksjonen

Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.