Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Ane Aamodt.
HVOR ER BARNAS STEMME? Ane Aamodt i Redd Barna mener barn og unge med funksjonsnedsettelse burde hatt en plass i Likeverds- og mangfoldsutvalget. (Foto: Redd Barna)

Redd Barna: Rajas nye utvalg hjelper ikke barna som blir diskriminert

Likeverds- og mangfoldsutvalget skulle være et svar på at barn og unge med funksjonsnedsettelser utestenges fra lek og fritid. Nå får Abid Raja kritikk fra Redd Barna for at denne gruppa verken er nevnt i mandatet eller er med i utvalget.

Ivar Kvistum
Publisert 29.06.2021 09:01

– Barna som må mate ender i stedet for å bli med på klassetur, får det ikke bedre med dette utvalget.

Det sier Ane Aamodt, leder for Redd Barnas kampanje «Fritid uten fordommer», som ble lansert tidligere denne våren.

Kampanjen setter søkelyset på fordommene og utenforskapet som rammer barn og unge med funksjonsnedsettelse i lek og fritid.

Les mer om kampanjen: «PÅ AKTIVITETSDAGER FIKK JEG TILBUD OM Å DRA PÅ SHOPPING MED MAMMA»

 Besvarer ikke utfordringen

Da kampanjen ble lansert, ble kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) utfordret av Redd Barna til å vise politisk handlekraft for å komme fordommer og diskriminering til livs som rammer barn og unge med funksjonsnedsettelse.

Til Handikapnytt uttalte Abid Raja at fortellingene om utestengelsen av barn var «rystende lesning».

Utfordringen om politisk handling besvarte han med blant annet å vise til det kommende likeverds- og mangfoldsutvalget.

Mandat og sammensetning av utvalget ble offentliggjort onsdag 23. juni. Men Redd Barna synes ikke det besvarer utfordringen som Abid Raja fikk.

Mangler barneperspektiv

Redd Barna finner ingenting verken i mandatet eller sammensetningen av utvalget som tar tak i problemet med fordommer, utestengelse og diskriminering av barn og unge med funksjonsnedsettelse.

– Mandatet mangler et barneperspektiv. Det er heller ingen barn og unge med funksjonsnedsettelse i utvalget. Hvis Abid Raja virkelig ønsker å komme fordommene som rammer denne gruppa til livs, er ikke dette utvalget svaret, sier Ane Aamodt til Handikapnytt.

Hvis Abid Raja virkelig ønsker å komme fordommene som rammer denne gruppa til livs, er ikke dette utvalget svaret.

Eksperter på egne liv

Barn og unge burde selv være en del av utvalget, mener Aamodt.

– Redd Barnas grunnsyn er at barn og unge selv er eksperter på eget liv. Ofte har de gode tanker om hvor løsningene finnes. Dessuten er det en rettighet at barn skal gi uttrykk for egne meninger i saker som angår dem, sier hun.

I forbindelse med «Fritid uten fordommer»-prosjektet har Aamodt møtt mange barn og unge med funksjonsnedsettelse som kunne gjort en utmerket jobb med å peke på løsninger.

– Dette er kjempeflotte folk som vet hvordan livet som ung med nedsatt funksjonsevne leves her og nå.

– Men kan ikke utvalget snakke med dem og hente inn deres erfaringer?

– Vi trenger ikke bruke mye mer tid på å hente inn kunnskap. Det har vi masse av allerede. Det vi trenger nå er handling. Involver barn og unge, snakk med dem, lytt til dem, sett av masse penger og politisk vilje, sier Aamodt.

Portrettfoto av Emma Lind.

TA GREP: Statssekretær Emma Lind (V) i Kulturdepartementet har tiltro til at utvalget vil innhente innspill og være i dialog også med barn og unge med funksjonsnedsettelse. (Foto: Ilja C. Hendel, Kulturdepartementet)

– Mandatet må treffe bredt

I en e-post til Handikapnytt svarer statssekretær Emma Lind (V) i Kulturdepartementet på spørsmål om hvorfor barn og unges perspektiv ikke er tydeligere formulert i Likeverds- og mangfoldsutvalgets mandat.

– Historiene om utenforskapet mange barn og unge med funksjonsnedsettelse opplever på fritidsarenaen, er vonde, og noe vi må ta på alvor. Men vi vet også at utenforskapet rammer i alle aldersgrupper, og på alle samfunnsområder. Vi må ta grep for å sikre likestilling på alle samfunnsarenaer, og det er derfor nødvendig med et mandat som treffer bredt og handler om hele livsløpet.

Det vil alltid være stemmer som ikke er direkte representert i denne type utvalg.

– Hvorfor er ikke barn og unge med funksjonsnedsettelse selv med i utvalgsarbeidet?

– Utvalget har en bred sammensetning, men det vil alltid være stemmer som ikke er direkte representert i denne type utvalg. Det er viktig for meg at vi har god dialog med dem det gjelder. Jeg har stor tiltro til at utvalget i sitt arbeid vil innhente innspill og være i dialog med ulike miljøer, også barn og unge med funksjonsnedsettelse.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.