Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Kurs i funkiskompetanse
FORMIDLERE: Norges Handikapforbunds undervisningsoppleggFunkiskompetanse har nylig hatt kickstart for formidlere –og vil ha med flere. (Foto: Soraya Baker)

Vil du formidle Funkiskompetanse?

For å nå ut med undervisningsopplegget Funkiskompetanse til flere, søker NHF formidlere.


Norges Handikapforbund har utviklet undervisningsopplegget Funkiskompetanse, som tilbyr kurs der formålet er å gå i dialog med norske virksomheter for å bidra til bevisstgjøring rundt inkludering av funksjonshemmede.

Dette handler om mer enn fysiske hindringer. Kurset tilbyr forskningsbasert kunnskap, og det dreier seg om å skape møteplasser for å dele erfaring og gi innblikk i funksjonshemmedes hverdag og virkelighet.

– Slik ønsker vi at deltakerne på våre kurs ser nye muligheter og kan jobbe aktivt for å finne gode løsninger for mangfold og likestilling i praksis, sier Soraya Baker, en av flere som jobber med prosjektet i NHF.

Slik ønsker vi at deltakerne på våre kurs ser nye muligheter og kan jobbe aktivt for å finne gode løsninger for mangfold og likestilling i praksis.

Skole og kultur

For å kunne nå ut med Funkiskompetanse til flere, søker NHF formidlere. Som formidler vil du bli

Soraya Baker

FORNØYD: Soraya Baker er en av dem som jobber med Funkiskompetanse i NHF.

kurset i CRPD – FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne – og likestillingskamp, formidling og pedagogiske virkemidler.

Arbeidet retter seg mot flere sektorer: skole, kultur, politikere, kommuneansatte, samt om  arbeidsliv, gjennom kompetansehuset Inclue, et nystartet rekrutteringsbyrå som eies av NHF.

I løpet av første halvdel av 2023 skal det holdes kurs på skoler og bibliotek. Det er allerede gjennomført kurs på en skole med en rektor og en testgruppe.

– Målgruppen er lærere og skoleledelse, beslutningstakerne, som er de som skal sette rammene for et mangfoldig læringsmiljø, forteller Soraya Baker.

Gode tilbakemeldinger

De viktigste ressursene i Funkiskompetanse, er formidlerne. De deler sin erfaring med og fra det å være funksjonshemmet i for eksempel skolen.

Baker forteller om svært god og relevant tilbakemelding etter det første skolebesøket.

Bibliotek er første arena på funkiskompetanse kultur. Her brukes ulike verktøy i bevisstgjøringsarbeidet. Alt fra hvordan litteraturen forholder seg til funksjonshemmede, til hvor tilrettelagt bibliotekene egentlig er funksjonshemmede, sier Baker.

Ved årsskiftet lanserer Funkiskompetanse nettkurs for politikere.

Formidling for endring

Den siste helgen i november var 15 personer på kickstart i Funkiskompetanse i regi av Norges

Kurs i Funkiskompetanse

KICKSTART: Deltakere som vil bli formidlere av funkiskompetanse.

Handikapforbund. Halvparten av dem hadde søkt seg inn for å bli formidlere av funkiskompetanse. Resten var NHF-ansatte.

– Formidlerne representerte alle aldre, men det var ekstra flott å se at flere i alderen 20 til 40 var interessert i å bli formidlere. En målgruppe NHF tidligere har hatt utfordringer med å nå, men som vi vet sitter på verdifulle og viktige erfaringer. Det er folk som har en historie eller en erfaring de ønsker å dele. Noen har for eksempel erfaring med skole og har lyst til å bruke den for å gjøre en endring til det bedre, sier Baker.

Planer om pool

Kickstarten hadde søkelys på formidlerne. De jobbet med deres historier og med måten å formidle på.

– Det var en interaktiv og deltakende samling, med lite foredrag og mye samspill, forteller Baker.

De ønsker å lage en pool av formidlere, som skal bidra inn på ulike felt.

På nettsidene sine skriver NHF nærmere:

Oppdragene som formidler av Funkiskompetanse er honorert, og passer for deg som:

* Er funksjonshemmet eller har egenerfaring med funksjonshemming og vår likestillingskamp.

* Er opptatt av funksjonshemmedes menneskerettigheter og deler vår forståelse av at vi er en del av en større antidiskrimineringsbevegelse.

* Er god på formidling og ønsker å øke folks bevissthet rundt vår menneskerettighetskamp.

Mer informasjon: https://nhf.no/arbeidet-vart/funkiskompetanse/


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.