Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Hassan Nawaz fra Høyre
RETTFERDIGHET: Hassan Nawaz er helse- og sosialpolitisk talsperson for Høyre i Oslo bystyre. Han vil ha en sentral bestillerenhet for BPA. (Foto: Privat)

Vil unngå «bydelssafari» med sentral bestillerenhet for BPA

Bor du i én bydel i Oslo, kan du få innvilget BPA. Mens i en annen bydel blir tilsvarende søknader avslått. Dette er både urettferdig og i strid med intensjonen med ordningen, mener Høyres Hassan Nawaz.

Bjørnhild Fjeld
Publisert 13.11.2022 20:08

– Det blir ofte kalt «bydelssafari», og det er helt reelt. Det er store forskjeller fra bydel til bydel på hvordan søknader om BPA blir behandlet. En rettighetsbasert ordning kan ikke være avhengig av den enkelte bydels skjønn, mener Nawaz, som er helse- 0g sosialpolitisk talsperson for Høyre i Oslo bystyre.

Starte som prøveprosjekt

På vegne av Høyre har han derfor sendt inn et forslag til Oslo bystyre om å opprette en sentral bestillerenhet for BPA – brukerstyrt personlig assistanse – på området til Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester. I første omgang foreslår de at ordningen skal gjelder for en prøveperiode på to år.

– Vi må erkjenne at BPA i dag ikke fungerer som et reelt likestillingsverktøy. Om du får innvilget en søknad om BPA eller ikke, varierer sterkt fra bydel til bydel. Dette vises blant annet i kontrollutvalgssaken fra 2021, der det ble avslørt stor grad av forskjellsbehandling. Jeg synes det er opprørende å se hvor stor variasjonen er, sier Nawaz.

Med en sentral bestillerenhet mener han at det vil være enklere å sikre at tildeling av BPA ikke vil være avhengig av bydelenes kompetanse, rutiner og økonomiske situasjon.

Samle kompetansen

Høyres Erna Solberg og Hassan Nawaz, Oslo-politiker for Høyre.

HØYRE-UTSPILL OM BPA: Hassan Nawaz i bystyret i Oslo, her sammen med tidligere statsminister Erna Solberg (H). (Foto: Privat)

 

Nawaz viser også til at det er opprettet en sentral bestillerenhet for boliger til

vanskeligstilte.

– Jeg mener det er bedre å samle kompetansen på BPA sentralt i kommunen. I bydelene er det mange lovpålagte oppgaver som skal prioriteres. Da vil det være en fare for at BPA blir nedprioritert, mener han.

– Tror du flere vil få innvilget BPA med den nye ordningen?

– Jeg er ikke i tvil om at ordningen vil bli mer rettferdig. Poenget er ikke om vi bruker mer eller mindre penger, men at BPA-ordningen fungerer slik det står i loven og bidrar til likeverd. Ingen skal få avslag hvis de har krav på BPA, sier Høyres bystyrepolitiker. 

Jeg er ikke i tvil om at ordningen vil bli mer rettferdig.

Ved å profesjonalisere administrasjonen av BPA-søknader, vil kommunen komme et skritt nærmere å få en reell BPA-ordning for alle, mener Nawaz.

– Målet er å få mest mulig likebehandling, slik at BPA fungerer som det likestillingsverktøyet det er tenkt som.

Forslaget fra Høyre skal behandles av helse- og sosialutvalget mest sannsynlig før jul – og deretter i bystyret.

– Jeg håper at en ny bestillerenhet for BPA kan være på plass i løpet av 2023.

– Oslo har forbedringspotensial

Byråd for eldre, helse og innbyggertjenester, Robert Steen (Ap) har foreløpig ikke sett forslaget fra Høyres bystyregruppe om BPA, men er enig i at BPA i Oslo kommune har forbedringspotensial. Dette kommer frem i rapporter utført av Kommunerevisjonen og Ernst og Young fra 2021.

– Både rapportene og høringssvaret på NOU-en «Selvstyrt er velstyrt» har skapt engasjement og gode diskusjoner i bystyrets organer, sier Steen.

Han mener BPA er et viktig verktøy for at alle skal kunne oppleve å leve likeverdige og likestilte liv, og ha mulighet til å delta på alle samfunnsområder.

– Jeg har selv sett på nært hold hvor viktig BPA er, sier han.

Steen har varslet bystyret om at det kommer en sak om en mer likeartet praktisering av BPA-ordningen i Oslo.

– Vi jobber med dette nå og kommer tilbake med et helhetlig forslag. Jeg har derfor ikke en kommentar til eventuelle enkeltforslag nå.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.