Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

bilde av brannmannskaper i røykdykkerutstyr.
BRANNSIKKERHET: Avinor avviser kritikken fra Handikapforbundet og Pilotforbundet om svekket brann- og redningsberedskap ved norske lufthavner. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Advarer mot svekket brannsikkerhet på flyplassene

Uten røykdykkere på flyplassene vil ikke funksjonshemmede og andre med assistansebehov få hjelp til å bli evakuert i en krisesituasjon, advarer Pilotforbundet og Handikapforbundet. Avinor avviser kritikken og mener den bygger på misforståelser.

Ivar Kvistum
Publisert 16.06.2021 09:13

Pilotforbundet i Parat og Norges Handikapforbund går sammen om å advare mot svekket brann- og redningsberedskap på norske flyplasser.

Det er særlig manglende røykdykkerkompetanse som bekymrer.

NHF og Pilotforbundet frykter dette kan være en trussel mot funksjonshemmede som ikke kan evakuere seg selv dersom det for eksempel skulle oppstå en brann om bord i et fly.

Avinor avviser kritikken og mener den også bygger på misforståelser. Les deres svar lenger ned i saken.

– Kan ikke redde funksjonshemmede

Ansatte ombord i et fly har ansvar i å evakuere flyet i løpet av 90 sekunder, men har ikke utstyr eller kompetanse til å utføre røykdykking og bære med seg personer som ikke selv er i stand til å gå.

– Førsteprioritet for brann og redningstjenesten er å redde liv. Ved å fjerne røykdykkerkompetansen på flyplassene vil ikke brann- og redningstjenesten kunne bistå i denne type arbeid.

Det sier Stian Holmlimo Kvam, leder av flysikkerhetskomiteen i Pilotforbundet i en pressemelding fra de to organisasjonene.

– Resultatet er at vi må vente på bistand fra nærmeste brannstasjon i kommunen, eller fylket, som har tilgjengelige røykdykkere. I praksis vil vi i en slik situasjon ikke kunne redde ut handikappede eller andre passasjerer som av en eller annen årsak ikke kommer seg ut på egenhånd, advarer Holmlimo Kvam.

Signal om hvem som skal reddes

Magnhild Sørbotten er nestleder i Norges Handikapforbund og leder dessuten organisasjonens samferdselsnettverk. Hun mener svekket brannberedskap på flyplasser framstår som en bevisst nedprioritering av passasjerer med funksjonsnedsettelse i kritiske situasjoner, selv om de skal ha samme mulighet til å reise som andre.

– Mange har vanskelig for å evakuere seg like raskt på egen hånd, og manglende røykdykkere blir et alvorlig signal om hvem som skal reddes ved brann- eller røykutvikling, sier Sørbotten.

Mange har vanskelig for å evakuere seg like raskt på egen hånd, og manglende røykdykkere blir et alvorlig signal om hvem som skal reddes ved brann- eller røykutvikling.

Langvarige innsparinger

Pilotforbundet hevder at brann- og redningstjenesten på flyplassene lider under langvarige innsparinger.

– Vi har tatt opp problemet med Avinor og Luftfartstilsynet, men uten at dette så langt har ført til bedring. Innsparingene har ført til færre redningspersoner på jobb, mindre trening for dem som er igjen og i praksis avvikling av røykdykkere på grunn av manglende kursing og sertifisering, sier Holmlimo Kvam.

Løfte politisk

Magnhild Sørbotten i NHF ønsker å løfte saken politisk, noe Pilotforbundet i Parat slutter seg til.

– Vi forstår behovet for å spare penger. Samtidig er dette en innsparing på et viktig sikkerhetstiltak som vil kunne koste liv. Brann og redningstjenestens første prioritet er å redde liv, enhver innsparing som reduserer deres evne til det er uakseptabelt. Norske politikere har muligheten til å gjøre noe med det før det er for sent, men det haster, sier Stian Holmlimo Kvam i Pilotforbundet.

Misforståelser om røykdykkere

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Selskapet avviser kritikken fra Pilotforbundet og NHF og mener den også bygger på misforståelser.

Avinor følger et internasjonalt regelverk som ivaretar sikkerheten, understreker selskapet.

Handikapnytt ba Avinor kommentere kritikken fra Pilotforbundet og NHF. I en e-post fra pressevakten skriver Avinor:

«Det er mange misforståelser knyttet til røykdykkerbegrepet. Røykdykkertjeneste er et særnorsk begrep som benyttes av de kommunale brannvesenene. Luftfarten er underlagt det felleseuropeiske regelverket EASA 139/2014 for lufthavner», skriver selskapet.

«Avinors brann- og redningsberedskap skal håndtere luftfartshendelser, som slokking av brann i et luftfartøy. Mannskapene på norske flyplasser er opplært, utstyrt og trent i henhold til det felleseuropeiske regelverket. Det gjennomføres regelmessig medisinske og fysiske tester på våre mannskaper. Avinors brannmannskaper skal bistå ved evakuering av et luftfartøy i nært samarbeid med flyets besetning, og dersom det er nødvendig og forsvarlig skal de entre luftfartøyet. Entring gjøres da med personlig verneutstyr og fullstendig åndedrettsvern», heter det viere i svaret fra Avinor.

Redde liv

Avinor påpeker at det overordnede formålet med brann- og redningstjenesten er å redde liv ved en luftfartsulykke eller hendelse på eller i den umiddelbare nærheten av lufthavnen.

«Videre å skape og ivareta et miljø for å kunne overleve, etablere evakueringsmuligheter for passasjerer, starte redning av passasjerer som ikke klarer seg uten bistand, samt ivaretakelse av disse inntil nødetatene ankommer», skriver Avinor til Handikapnytt.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.