Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Stortinget en vinterkveld
ENSTEMMIG: Politikerne på Stortinget er enige om å endre begrepsbruken i lovtekster, slik at de ikke stigmatiserer funksjonshemmede. (Foto: Stortinget)

«Åndssvak» og «sinnssyk» ut av lovverket

Norske lover skal omskrives slik at de ikke inneholder utdaterte begrep om funksjonshemmede. Men det vil ta tid.

Helge Olav Haneseth Ramstad
Publisert 05.01.2024 15:50

Stortinget vedtok den 4. januar en gjennomgang av hele det norske lovverket for å bytte ut ord og begreper som er utdaterte, stigmatiserer eller diskriminerer funksjonshemmede.

Vedtaket var enstemmig.

– Dette vedtaket viser at politikerne anerkjenner at det har noe å si hvilket språk man bruker om andre mennesker, sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund.

Blant lovene som blir berørt av dette, er lov om skadeerstatning, der paragraf 1.3 i dag lyder slik: «Den som er sinnssyk, åndssvak, bevisstløs eller befinner seg i en lignende forstyrrelse av sinnstilstanden, plikter å erstatte den skade han volder for så vidt det finnes rimelig under hensyn til utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers»

Innspill fra Stopp Diskrimineringen

– Dette er noe Stopp Diskrimineringen har tatt opp flere ganger i enkelthøringer, uten at noe har skjedd, sier daglig leder Berit Vegheim i Stopp Diskrimineringen.

Bakgrunnen for at SV nå stilte forslaget om å gå gjennom begrepsbruk i lovverket er nettopp et innspill fra Stopp Diskrimineringen til vararepresentant Cato Brunvand Ellingsen.

Berit Vegheim etterlyser likestillingsminister Lubna Jafferys entusiasme for vedtaket om å fjerne stigmatiserende ord fra norske lover.

– Hun har vært tilbakeholdende i sine uttalelser, sier Berit Vegheim.

I sitt svar på representantforslaget skrev likestillingsministeren i november at den språklige moderniseringen må skje som ledd i sammenhengende prosesser på hvert enkelt lovområde.

Les hele brevet fra likestillingsministeren til Arbeids- og sosialkomiteen (ekstern lenke).

Tidkrevende prosess

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna viste også til dette brevet i stortingsdebatten torsdag.

– Jeg støtter intensjonen bak forslaget. Vi må tenke på hva vi sier, og hva vi skriver. Vi må alltid og kontinuerlig jobbe for å skifte ut stigmatiserende begreper og unngå å bruke et språk som er bygget på fordommer. Samtidig er jeg opptatt av at vi erkjenner at dette vil ta noe tid, men vi ser fram til å ta fatt på det viktige arbeidet, sa Tonje Brenna.

NHFs forbundsleder Tove Linnea Brandvik mener det er viktigere å bruke litt mer tid på prosessen enn å haste gjennom og risikere å få lovtekster som er halvgode eller ikke fungerer.

– Jeg er enig i at vi må ivareta intensjonen med lovverket. Å gå gjennom alt lovverk er omfattende, og vi kan ikke bare erstatte de stigmatiserende begrepene med noe som høres penere ut. De nye begrepene må dekke det behovet som loven har, sier hun.

Handikapnytt har bedt om kommentar til stortingsvedtaket fra Lubna Jaffery, men har ikke fått svar.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.