Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Dag-Inge Ulstein.
MER TIL FUNKSJONSHEMMEDE: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF). (Foto: Sturlason)

Blar opp til bistand for funksjonshemmede

Regjeringen gir 100 millioner kroner til personer med funksjonsnedsettelser i utviklingsland.

Av Handikapnytt
Publisert 19.03.2019 10:50

— Det finnes hele 800 millioner mennesker med nedsatt funksjonsevne i utviklingsland. Jeg er utrolig glad for at vi nå kan få til et skikkelig løft for denne utsatte gruppen.

Det sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein i en pressemelding.

– Vi vet at disse rammes av negative holdninger, stigmatisering, diskriminering og manglende tilgang til utdanning, helsetjenester og begrenset fysisk tilgang, fortsatter han.

Han viser til at Granavolden-plattformen slår fast at regjeringen vil rette særlig oppmerksomhet mot utsatte grupper, blant annet personer med nedsatt funksjonsevne.

– Regjeringen ønsker å nå enda bedre ut til de mest sårbare i samfunnet innenfor alle deler av utviklingssamarbeidet.

Regjeringen ønsker å nå enda bedre ut til de mest sårbare i samfunnet innenfor alle deler av utviklingssamarbeidet.

Ingen skal utelates

Satsingen på 100 millioner kroner, som ble kunngjort da utviklingsministeren deltok på en konferanse med FNs kvinnekommisjon i New York i forrige uke, kommer i tillegg til eksisterende tiltak.

Satsingen skal være i tråd med Agenda 2030, bærekraftmålene og det viktige prinsippet om at ingen skal utelates. Kvinner og barn med nedsatt funksjonsevne er særlig utsatt for overgrep, og særlig sårbare, i krig og konflikt.

– Disse må vi ha særlig oppmerksomhet om. Den internasjonale innsatsen for personer med funksjonsnedsettelser må styrkes. Tiltakene er ikke tilstrekkelige og er ikke alltid godt nok integrert i utviklingsprogrammene som helhet.

– Det tas heller ikke nok hensyn til at mennesker med nedsatt funksjonsevne jo ofte representerer en stor ressurs, sier  utviklingsminister Ulstein.

Mer inkluderende utenrikspolitikk

– Oppgavene er store. Vi skal gjøre vårt. Og vi må satse. Regjeringen vil føre en enda mer inkluderende utviklingspolitikk, hvor vi særlig satser på utdanning, global helse og støtten til sivilt samfunn, og hvor arbeid for å fremme likestilling og kvinners rettigheter står sentralt.

Norge samarbeider nært med en rekke land og flere multilaterale organisasjoner om disse oppgavene.

I fjor sluttet regjeringen seg til Charter for Change under Global Disability Summit i London. Ulstein mener det var et viktig signal om at vi vil fortsette å bidra til å implementere FNs konvensjon for rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser (CRPD).

Jobber med barnekonvensjonen

Hamn viser til at Norge nå arbeider for en sterkest mulig tekst om rettighetene til barn med nedsatt funksjonsevne, i de forhandlingene om resolusjonen under FNs barnekonvensjon, i FNs menneskerettighetsråd.

– Funksjonshemmede barn skal ha samme rettigheter som andre funksjonshemmede, og som andre barn, sier utviklingsministeren.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.