Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Falck i terrengen ute i blåbærlyngen.
VERDIFULLT HJELPEMIDDEL: – Terrengen gir meg muligheten til å gjennomføre nødvendige gjøremål på eiendommen og bruke bolig nummer to en større del av året, sier Morten Muus Falck. Her er han i et lånt eksemplar. (Foto: Privat)

Brukte feil ord i søknaden – fikk avslag på Terrengen

Med Terrengen mener jurist Morten Muus Falck at han kan fortsette å jobbe også fra hytta si. Men han søkte om et aktivitetshjelpemiddel og ikke forflytningshjelpemiddel. Dermed ble det avslag hos Nav. Nå havner saken i Trygderetten.

Av Bjørn Kollerud
Publisert 14.11.2017 22:54

Det har gått halvannet år fra Morten Muus Falck fra Trondheim fikk øyene opp for Terrengens kjøreegenskaper, etter å ha leid den en sommer for å prøve den ut.

Han mente den bensindrevne firehjulstrekkeren var midt i blinken for at han kunne være mer på hytta i Rindal. Og også bruke restarbeidsevnen sin til å jobbe derfra.

– Hytta ligger i ulendt terreng, og jeg har ikke funnet noe annet hjelpemiddel som matcher Terrengen for å komme meg trygt frem og rundt omkring på eiendommen, sommer som vinter.

Falck søkte Nav om å få tildelt hjelpemiddelet. Men ordlyden som Falck brukte i søknadene, kan vise seg å bli utslagsgivende for resultatet.

– Jeg brukte begrepet aktivitetshjelpemiddel i min første søknad, selv om det av teksten fremgikk at det dreide seg om et nødvendig og hensiktsmessig forflytningshjelpemiddel. Dette burde være enkelt å oppklare, men Nav brukte dette som en begrunnelse for å avslå søknaden, sier han.

Jeg brukte begrepet aktivitetshjelpemiddel i min første søknad, selv om det av teksten fremgikk at det dreide seg om et nødvendig og hensiktsmessig forflytningshjelpemiddel.

Ressurssterk motpart

Saken har vært behandlet hos Nav lokalt og hos Navs klageinstans, med samme negative resultat.

– Jeg opplever at Nav er en ressurssterk motpart som rir formaliteter, i stedet for å være en god hjelper i min søknad om tilsagn om hjelpemiddelet, sier Falck (60).

Ennå er ikke siste ordet sagt i trondheimsmannens kamp for å få firehjulstrekkeren Terrengen dekket gjennom Nav. Nå tar han saken til Trygderetten.

– Det er forstemmende at man må kjøre hjelpemiddelsaker helt til Trygderetten for å få en rettskraftig vurdering av behovet for nødvendige forflytningshjelpemidler, sukker Falck.

Men han reagerer på saksbehandlerne i Navs manglende veiledning i søkeprosessen.

– Jeg fikk ikke tilbud om veiledning og har selv formulert min søknad. Jeg synes det er betenkelig at man ikke kan vise større velvilje til å tolke søknader og kanskje også gi positive tips i søknadsprosessen, sier han.

Terrengen
  • Norskutviklet og norskprodusert firehjulsdrevet fremkomstmiddel med trinnløs hastighetsregulering, som gjør det mulig for personer med manglende, eller nedsatt gangfunksjon å ta seg frem i ulendt terreng.
  • Terrengen så dagens lys på slutten av 1980-tallet og er produsert i rundt 400 eksemplarer totalt ved bedriften i Rennebu, Sør-Trøndelag.
  • Hastighetsbegrensningen er 6 km/t.
  • Hjelpemiddelet er søkepliktig hos Nav.

– Snever fortolkning

Morten Muus Falck er utdannet jurist, og det kommer godt med når man skal ta opp prinsipielle spørsmål, der finjussen og formuleringer kan være avgjørende. Han anser seg for å være en ressurssterk person, og det bekymrer ham at andre kanskje ikke krefter til å ta opp kampen for egne rettigheter.

– Jeg har i min naivitet trodd at Nav skal bidra med hjelpemidler slik at vi med forflytningsproblemer skal kunne ha et fullverdig liv.

Han reagerer også på det han opplever som en snever fortolkningen av regelverket.

– I vurderingen av søknad om et forflytningshjelpemiddel tas det utgangspunkt i behovet om forflytning fra folkeregistrert adresse. I mitt tilfelle dreier om å kunne bruke eiendommen i Rindal som en bolig nummer to. Det er jeg usikker på om har blitt vektlagt i tilstrekkelig grad, poengterer Falck.

Fornyet energi

Han forteller at Terrengen har gitt ham fornyet energi til å oppgradere huset i Rindal.

Da Falck søkte første gang om Terrengen, manglet eiendommen i Rindal både strøm og internett-tilgang. Men parallelt med søknadsprosessen har han oppgradert den med strøm og bredbånd.

– Erfaringene jeg har fått etter å ha leid Terrengen i to sesonger, er at jeg på tross av min helsetilstand kan ta meg frem og tilbake til hytta i store deler av sesongen. Den fungerer også ganske godt på snø. Planen er å tilbringe mer tid på denne eiendommen, enn på min folkeregistrerte adresse.

Gir Trygderetten meg medhold, er jeg klar til å bruke min restarbeidsevne til glede for samfunnet og meg selv fra min bolig nummer to men da trenger jeg et positivt vedtak på at jeg får anskaffet Terrengen gjennom Nav.

– Gir Trygderetten meg medhold, er jeg klar til å bruke min restarbeidsevne til glede for samfunnet og meg selv fra min bolig nummer to men da trenger jeg et positivt vedtak på at jeg får anskaffet Terrengen gjennom Nav.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Falck har kjørt Terrengen ut i vannet og kaster med fiskestang.

NATUROPPLEVELSER: Jurist og biolog Morten Muus Falck (60) har oppdaget hvilke muligheter som åpner seg med hjelpemiddelet Terrengen. (Foto: Petter Berg)

Nav: – Regelverket er fulgt

– Det er ingen tvil om at en Terrengen vil være et godt hjelpemiddel for ham når han oppholder seg på eiendommen i Rindal, men etter loven har vi ikke anledning til å gi Falck dette hjelpemiddelet for at han skal kunne delta i ulike aktiviteter. Trygderetten har i en tidligere sak også konkludert med at Terrengen ikke er et aktivitetshjelpemiddel, uttaler avdelingsdirektør Frode Selbo, NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag.

Nav mener de har behandlet søknaden fra Morten Muus Falck i henhold til gjeldende prosedyrer og regelverk.

Selbo gir sine uttalelser skriftlig formidlet gjennom Navs kommunikasjonsavdeling:

– Falck søkte oss om å få Terrengen for bruk på sin eiendom i Rindal kommune. Det er ulendt terreng i området og han ønsket dette hjelpemidlet for å kunne delta i aktiviteter, som jakt og fiske, ha kontakt med beboere i området og for å kunne utføre arbeid på eiendommen.

– Falck har nå anket til Trygderetten. Han ber nå om å få Terrengen som et forflytningshjelpemiddel. Altså som en rullestol til bruk i ulendt terreng. Det er andre regler som gjelder for tildeling av rullestoler, og vi avventer Trygderettens behandling.

Til Morten Muus Falcks kritikk av veiledningen han fikk, uttaler Selbo dette:

– Falck snakket med en veileder hos oss på telefon før han søkte om å få Terrengen. Han fikk veiledning om rettigheter og plikter, og hvordan han kunne søke. Han har også fått hjelp fra en ergoterapeut i kommunen i forbindelse med søknaden.

– Vi har tatt hensyn til det han har skrevet i klagen sin, men vi fant at han ikke oppfylte vilkårene. Klagen ble deretter sendt til Nav klageinstans for en ny vurdering. I svaret står det at de har lagt vekt på det han har skrevet i klagen sin og de konkluderer med at han ikke har rett til stønad til en terrenggående bensindrevet rullestol av typen Terrengen.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.