Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Dansk studie finner økt fare for samlivsbrudd

Av: Ivar Kvistum
Publisert 30.01.2012 13:38

Ny forskning fra Danmark påviser en direkte sammenheng mellom barns funksjonsnedsettelser og foreldrenes risiko for å bli skilt. Norsk forskning peker i en annen retning.

Tekst: Ivar Kvistum

Det har lenge vært en oppfatning at barn med en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom har større risiko enn sine jevnaldrende for å oppleve at foreldrene flytter fra hverandre.

Men det har ikke vært mulig å definere selve årsaken – om det skyldes barnets diagnose i seg selv, eller om andre forhold kan forklare sammenhengen.

Påvist sammenheng

Nå har en ny studie fra SFI – det nasjonale forskningssenteret for velferd i Danmark – klart å påvise en direkte sammenheng. Det å få et funksjonshemmet eller kronisk sykt barn gir i seg selv økt risiko for samlivsbrudd, uavhengig av andre faktorer.

Amerikanske forskere har klart å påvise den samme sammenhengen blant familier i USA.

Hardt for foreldrene

– Det er naturligvis hardt for foreldre å få beskjed om at de har fått et funksjonshemmet eller kronisk sykt barn, Lisbeth Trille G. Loft, ifølge SFIs nettsider.

Hun er forskeren som står bak undersøkelsen.

– Det ser ut til at dette for noen familier er en medvirkende årsak til at foreldrene går fra hverandre, sier Toft.

Målbar risikoøkning

I undersøkelsen sin har hun analysert store mengder data fra 6000 danske barn født i 1995.

Enkelt forklart: Når hun har sortert ut andre vanlige skilsmisseårsaker som arbeidsløshet, økonomiske problemer, stress eller uenighet om barneoppdragelse og arbeidsdeling i hjemmet, framgår det at opplevelsen av barnets diagnose i seg selv er en uavhengig faktor som gir en målbar økning i risikoen for samlivsbrudd.

Kritiserer ikke foreldrene

Forskeren minner om at kostnaden er høy når samlivene til foreldre med funksjonshemmede barn går i oppløsning. Men hun understreker at hun ikke kritiserer foreldre som går fra hverandre.

– Mitt ærend er ikke å si at skilsmisse og samlivsbrudd i seg selv er galt i disse familiene. Det kan man aldri vite. Heller ikke er bruddet noen skyld, understreker Toft.

– Men min undersøkelse setter spørsmålstegn ved om vi alltid gir disse familiene den støtte og hjelp som de har bruk for, sier forskeren.

Overraskende

Hege Tegler, nestleder i Handikappede Barns Foreldreforening, blir umiddelbart overrasket over de danske funnene. Hun er slett ikke sikker på at situasjonen er den samme i Norge.

– Vår erfaring er at foreldrenes samliv blir tatt veldig på alvor i Norge. Dette er tema i habilieringen, for eksempel i Hva med oss-kursene som tilbys foreldre som har fått funksjonshemmede barn, sier Tegler.

Norsk myteknuser

Teglers overraskelse støttes av forskning fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Prosjektet «Å vokse opp med funksjonshemning i dagens Norge» avdekket i 2007 at foreldre med funksjonshemmede barn ikke skilles oftere enn andre foreldre. Tvert imot, de likner på alle andre.

Funnene peker heller i retning av at det er flere gifte og samlevende foreldre til barn med funksjonsnedsettelser.

Setter oss selv bakerst

Samtidig er det et faktum at funksjonshemmede barn kan by foreldrene på noen ekstra utfordringer som fort kan gå ut over samlivet.

– Vi foreldre har generelt en tendens til å sette hensynet oss selv og vårt eget samliv bakerst, sier Tegler.

Hun tror det er viktig at foreldrene snakker sammen om hvordan de opplever virkeligheten og hverdagen, særlig i en utfordrene startperiode. Det er lurt å ta imot tilbud om hjelp og støtte.

Les også: Mødre skaper jobb-vinnere

Les også: Frykter sorteringssamfunnet


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.