Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Tonje Brenna
ER PÅ SAKEN: Arbeids og inkluderingsminister Tonje Brenna har bedt NAV utrede måter å korte ned ventetiden på bil i bilstøtteordningen, (Foto: Ilja C. Hendel)

Det skal gå raskere å få bilstøtte

Stortinget ber regjeringen gjøre bilstøtteordningen mer effektiv.

Helge Olav Haneseth Ramstad
Publisert 04.01.2024 14:58

Stortinget vedtok i dag dette:

«Stortinget ber regjeringen senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2025 legge frem nødvendige forslag for å kutte den unødvendig lange saksbehandlingstiden for bilstøtte i Nav, eksempelvis forhåndsgodkjenning, forhåndsbestilling og langtidsplanlegging.

Stortinget ber regjeringen gjennomgå regelverket for og organiseringen av bilstøtten i Nav for å sørge for at saksbehandling, bestillinger og logistikk effektiviseres, slik at folk som er avhengig av bilen som hjelpemiddel i hverdagen, ikke risikerer å stå uten bil.»

Halvannet års saksbehandling

Det var Fremskrittspartiets representanter Bård Hoksrud, Erlend Wiborg, Morten Wold, Dag Henrik Olsen og Gisle Meininger Saudland som fremmet forslaget om en mer effektiv bilstøtteordning, etter at Norges Handikapforbund tok kontakt med dem og beskrev situasjonen. Saksbehandlingstid på over halvannet år og lang ventetid på ombygging av biler gjør at mange som er avhengig av bil som hjelpemiddel, risikerer å stå uten bil.

– Vedtaket betyr at politikerne faktisk ser at så lang ventetid ikke er akseptabelt. Det er i seg selv et viktig poeng. Men så er de ikke helt enige om hvordan det skal gjennomføres, sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund.

NAV må utrede forhåndsbestilling

Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte mot første del av forslaget. Dermed er det ikke sikkert at vi kommer til å se endringene allerede i forbindelse med neste års statsbudsjett.

– Men det var fint å få med seg i debatten at statsråden allerede har startet jobben, legger Tove Linnea Brandvik til.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet sa i sitt innlegg i Stortinget at hun allerede har gitt NAV i oppdrag å utrede hvordan saksbehandlingen kan bli mer effektiv.

– Direktoratet skal blant annet utrede hvordan en ordning med forhåndsbestilling av biler kan innrettes, og hvilke konsekvenser en eventuell slik omlegging vil ha, sa Tonje Brenna.

NHF er klare for å involveres

Norges Handikapforbund deltok i den skriftlige høringen om forslaget og påpekte der at ventetiden går ut over muligheten for samfunnsdeltakelse på alle områder og bidrar til utenforskap.

«Forslagene fra Fremskrittspartiet medfører ingen utgifter, men setter fokus på hvordan ordningen kan effektiviseres. Raskere saksbehandlingstid vil gi gevinster til både NAV, samfunnet og den enkelte», skriver NHF.

Forbundsleder Tove Linnea Brandvik sier at NHF forventer helt praktiske endringer og at organisasjonene involveres i disse endringene:

– Vi er klare for oppgaven!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.