Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Piktogram med førerhund montert på et foto av treningsmanualer.
INGEN VEKTIG GRUNN: Diskrimineringsnemnda kom til at det ikke var saklig grunnlag for å nekte kvinnen å ha med førerhunden inn på treningssenteret. (Illustrasjon: Colourbox)

Diskriminering å nekte førerhund på treningssenter

Den nye sjefen på treningssenteret ga beskjed om at kunden ikke lenger fikk ha med førerhunden sin inn. – Diskriminering, fastslår nemnda.

Ivar Kvistum
Publisert 14.03.2022 16:22

I om lag ti år hadde kvinnen trent ved det samme treningssenteret. At hun hadde med seg førerhunden, var aldri noe problem.

Tvert imot, det ble lagt til rette for at hunden kunne ligge og vente på henne der det var ledig plass, enten på et ledig kontor, i resepsjonen, på et handikaptoalett eller i en av treningssalene når den ikke var i bruk.

Men det var helt til senteret fikk nye eiere i fjor – og ny daglig leder.

Da fikk kvinnen beskjed om at hun ikke lenger fikk ha med seg hunden inn på senteret.

Begrunnelsen var at kontorene skulle brukes av personlige trenere og behandlere.

«Og på grunn av allergi kan vi ikke lenger tillate å ha med hund inn i lokalene», skrev senterlederen til den synshemmede kunden i en epost som er gjengitt i den offentlige saksframstillingen fra Diskrimineringsnemnda.

«Jeg beklager dette og ulempene det medfører, men er det noen annen måte vi kan løse dette på? Vi ønsker jo selvfølgelig at du skal kunne fortsette å trene hos oss», legger senterlederen til med en smile-emoji.

Sa opp medlemskapet

Fordi kvinnen er synshemmet, er hun avhengig av hunden for å komme til og fra trening. Om hun ikke lenger kan ha med hunden inn på senteret, får hun heller ikke trent der.

Derfor sa hun opp medlemskapet og erklærte at hun vurderte det som diskriminerende at hun ikke lenger fikk ha med førerhunden inn.

«Heldigvis fins det andre treningssenter som inkluderer funksjonshemmede», skrev hun tilbake til senterlederen.

Et par dager senere tok daglig leder for treningssenterets nye eier til tastaturet og skrev til kunden med førerhunden:

«Beskyldningene du kommer med at (daglig leder og treningssenterkjeden) diskriminerer deg er ganske grov og helt uten substans, dette avstår jeg fra å kommentere ytterligere og må stå 100% for din regning. Vi tilrettelegger, og har strukket oss meget langt i lignende tilfeller, og vi har alltid funnet en løsning.»

Ikke interessert i løsning

Kvinnen svarte at hun ikke var forelagt noe forslag til løsning som ville innebære at hun kunne opprettholde sin selvstendighet og ta med seg førerhunden inn slik som før.

Dermed klaget hun til Diskrimineringsnemnda.

Treningskjeden motsatte seg sterkt anklagen om å ha diskriminert noen. Tvert om hevder de å alltid ha forsøkt å legge til rette for alle i samfunnet, og satser dessuten på universell utforming.

I tilsvaret sitt legger treningssenterkjeden vekt på at kunden ikke har vært interessert i å «finne en løsning som kunne fungere for begge parter». 

Ubetinget adgang

Diskrimineringsnemnda konstaterer at førerhunder i utgangspunktet har ubetinget adgang overalt i samfunnet, nettopp fordi de er et nødvendig hjelpemiddel for mange synshemmede.

«Når senteret ikke gjør tilpasninger for førerhunden, er dette likestilt med å nekte førerhunden adgang», skriver nemnda i sin vurdering.

Konklusjonen er at den synshemmede kunden dermed er forskjellsbehandlet. Og at forskjellsbehandlingen ikke er saklig begrunnet.

Det gjelder også selv om allergi brukes som argument.

«Selv om hensynet til allergikere i utgangspunktet kan være et saklig formål, er nemndas vurdering at dette ikke kan gjelde på bekostning av rettighetene til personer med synshemming. I alle tilfeller vil det neppe være nødvendig å nekte hunden adgang til enhver del av senteret for å skåne eventuelle allergikere, og en utestenging av førerhunden på dette grunnlag vil uansett være uforholdsmessig inngripende», skriver Diskrimineringsnemnda.

Det enstemmige vedtaket er at kvinnens klage har ført fram: Hun er diskriminert fordi hun ikke fikk ha med førerhunden på treningssenteret.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.