Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Landsmøtedelegater i samtale rundt et møtebord.
VANSKELIG OPPGAVE: Norges Handikapforbunds landsmøte får vanskelige utfordringer i fanget til helgen. Bildet er fra landsmøtet i 2019, som ble arrangert «analogt». (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Truet av nedleggelse: Dyster tidsfrist for Handikapforbundets landsmøte

Norges Handikapforbund er nedlagt innen fem år hvis ikke organisasjonen kommer seg ut av den økonomiske krisen. Dette er det dystre bakteppet for det digitale landsmøtet som arrangeres til helgen.

Ivar Kvistum
Publisert 02.06.2021 16:18

  • Underskudd på aktivitetsresultatet på 6,55 millioner kroner i 2020.
  • En forverring i konsernresultatet på 9,54 millioner kroner fra 2019, da et like stort driftsunderskudd som i fjor ble reddet over den røde streken av en gunstig utvikling i finansmarkedet.
  • Samtidig fortsetter medlemstallet å falle. I årsberetningen for 2020 er det oppgitt at det er 12 000 medlemmer i Norges Handikapforbund, noe som er 1000 færre enn året før.

Dette er tallenes tale når Norges Handikapforbund samles til digitalt landsmøte lørdag 5. og søndag 6. juni.

Tidligere denne våren var sentralstyret ute hos de ulike organisasjonsleddene og presenterte følgende dystre budskap før landsmøtet:

Uten drastiske grep vil NHF måtte legges ned i løpet av fem år!

Tapte tippemidler

En viktig årsak til de økonomiske problemene er at NHF ikke lenger får sikre inntekter fra Norsk Tipping som før, men i stedet må søke fra år til år i konkurranse med andre frivillige og humanitære organisasjoner.

20 garanterte tippemillioner kroner inn på konto årlig ble til drøye 5 millioner i 2020 – halvparten av de mest pessimistiske anslagene.

Økonomisk og politisk bærekraft

Landsmøtet er Norges Handikapforbunds øverste organ og samles hvert andre år. De økonomiske problemene vil selvsagt prege årets samling, konstaterer forbundsleder Tove Linnea Brandvik.

– Landsmøtet vil handle om hvordan NHF kan bli politisk og økonomisk bærekraftig. Vi skal ha et retningsvalg for hvordan vi skal arbeide videre, og så skal vi konkludere og lande i 2023, sier Brandvik.

Landsmøtet vil handle om hvordan NHF kan bli politisk og økonomisk bærekraftig.

– NHF har vært i økonomisk krise i mange år. Så legger dere opp til å utsette de store endringene til 2023. Da er det lett å tenke at dere trår vannet og utsetter de vanskelige beslutningene?

– Nei, faktisk ikke. Da vi så at tapene våre ble enda større enn vi regnet med, kunne vi valgt den enkle og raske løsningen der og da: å si opp folk og lokaler. Men vi ser at vi fortsatt har rom for å jobbe fram til 2023 for å finne bedre løsninger enn det, svarer Brandvik.

Prosjektfinansiering

Dette gjenspeiles i rapporten om endringsprosessen i NHF som landsmøtet skal behandle. Her blir det slått fast at målet er at «vi i løpet av 2023 skal være i økonomisk balanse og ha stort gjennomslag for vårt samfunnsoppdrag».

Rapporten peker blant annet på «framtidige inntekter rundt prosjektfinansiering og økt engasjement for våre saker» som veier ut av uføret.

Viderefører strategien

Det har nå gått fire år siden NHF vedtok den gjeldende strategien for organisasjonens arbeid. Normalt skulle dette landsmøtet vedta en ny strategi for den kommende fireårsperioden, men dette er utsatt til 2023.

– Det ble avklart på lederkonferansen å videreføre strategien i to år. Den ene grunnen er at strategien fungerer godt, og organisasjonen opplever den som riktig. Den andre er at en strategidebatt er en krevende prosess som vi ikke har kapasitet til samtidig som vi skal redde økonomien og sikre bærekraft, forklarer forbundslederen.

Flat regionfinansiering

Landsmøtet skal behandle et forslag om ny finansieringsmodell for NHFs ni regioner. I dagens organisering er det en forutsetning at de juridisk selvstendige regionene skal være selvfinansierte, noe stadig flere av dem sliter med å oppfylle.

Dermed trekker de ressurser fra organisasjonen for å oppfylle det NHF kaller en «minimumsmodell» for drift og bemanning.

«Høsten 2019 viste prognoser at dersom regionene opprettholdt sine budsjetter i årene fremover ville finansieringsbehovet gjennom minimumsmodellen komme opp mot 6 millioner kroner. For et økonomisk presset NHF er ikke det bærekraftig», heter det i saksframlegget for landsmøtet.

Sentralstyret foreslår derfor en endring der dagens såkalte minimumsmodell erstattes med en flat og likt fordelt grunnfinansiering for regionene fra 2023, med en samlet kostnad på 3,5 millioner kroner.

Hensikten er å gi «gode insentiver for å skape økt aktivitet og grunnlag for selvfinansiering».

Konsekvensen vil bli – dersom det blir vedtatt – at noen regioner får mer enn i dag, mens andre får mindre. Regioner som kommer godt ut vil frivillig kunne avse midler til en solidaritetsordning, ifølge forslaget.

Delegater på landsmøtet holder stemmesedler i været.

DIGITALT DENNE GANGEN: Avstemningene på det kommende landsmøtet vil skje digitalt og ikke slik som her, på landsmøtet i 2019. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Digital-demokrati

For første gang skal altså landsmøtet gjennomføres digitalt. Det byr på noen krevende utfordringer, samtidig som det også åpner muligheter for økt deltakelse, mener Brandvik.

I løpet av det siste året har hun sett et NHF som aktivt har tatt i bruk nye, digitale møteplasser. Dermed har man fjernet mange av de barrierene som ellers hindrer folk i å delta i organisasjonsarbeid.

– Vi har sett mange nye mennesker på våre digitale samlinger. Det virker som vi har lykkes med effektiv, digital grasrotmobilisering, sier hun.

Tove Linnea Brandvik ble valgt som forbundsleder på forrige landsmøte i Asker for to år siden og står ikke på valg nå.

Valgkomiteen har innstilt på gjenvalg for nestleder Magnhild Sørbotten, som også er regionleder i NHF Oslo.

***

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at Handikapnytt er eid av Norges Handikapforbund.

Korrigeringer:
I en tidlig versjon av denne saken kom det fram at landsmøtet streames på nettet. Det medfører ikke riktighet.
03.06.2021: En setning om formålskapitalen og oppbygging av ny inntektsvirksomhet bygget på en misforståelse og er fjernet fra teksten.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.