Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett.
DET LØNNER SEG: Norsk Ergoterapeutforbund og gjenvalgt forbundsleder Tove Holst Skyer mener det haster å få til en satsing på forebyggende helsetjenester. (Foto: Ergoterapteutene)

Ergoterapeutene: Sats på helsetjenester som sikrer deltakelse

Det haster å få til en satsing på rehabilitering, forebygging og helsefremmende helsetjenester, mener Norsk Ergoterepeutforbund.

Handikapnytt
Publisert 26.10.2023 12:18

Norsk Ergoterapeutforbund har vært samlet til landsmøte på Gardermoen denne uka.

I en uttalelse tar forbundet til orde for en satsing på helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende helsetjenester.

Dette er nødvendig, mener Ergoterapeutene, for å dempe en allerede hardt presset helsetjeneste.

– Nå trengs det handlekraft som fremmer deltakelse, og som demper behovet for varige pleietjenester, heter det i uttalelsen fra Ergoterapeutene.

Fagorganisasjonen til yrkesgruppen som særlig arbeider med å sikre aktivitet og deltakelse for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, mener at handlekraften mangler. Dette til tross for at både fagmyndigheter og politikere innser at det er nødvendig.

Landets politikere, både sentrale og lokale, må samles om prioriteringer som sikrer en dreining av helsetjenestene slik at helsefremming, forebygging og rehabilitering blir bærebjelken i tjenestene, mener Norsk Ergoterapeutforbund.

Organisasjonen mener at kommunene må gjøre prioriteringer som sikrer at innbyggerne i størst mulig grad kan bruke sine ressurser, klare seg selv, mestre hverdagslivet og delta i samfunnet.

Spesialisthelsetjenestene må prioritere kompetanse og tilbud som bidrar til at innbyggerne raskest mulig kan mestre egen situasjon og hverdag.

Sats på ergoterapi

Norsk Ergoterapeutforbunds landsmøte mener ergoterapeuters kompetanse må tas i bruk på alle nivåer i helsetjenestene, og i mye større grad enn i dag, for å sikre en bærekraftig utvikling. Kjernekompetansen på aktivitet og deltakelse er avgjørende for at flest mulig skal kunne klare seg selv og leve meningsfulle liv.

Noe av bakteppet for oppfordringen er en beregning fra Statistisk sentralbyrå fra tidligere i år som viser at vi i 2040 vil mangle 1.100 ergoterapeuter i Norge.

– Det er på høy tid at vi også prioriterer løsninger som skaper mer bærekraftige helsetjenester. Tjenester som bidrar til mestring og mindre behov for de mest ressurskrevende stillingene, uttalte forbundsleder Tove Holst Skyer hos Ergoterapeutene den gang.

Hun mente at satsing på forebygging og «bærekraftige helsetjenester» som ergoterapi representerer, er et viktig grep for å løse problemet med mangel på andre typer helsepersonell, ikke minst sykepleiere.

Gjenvalgt

På landsmøtet denne uken ble Tove Holst Skyer gjenvalgt enstemmig som leder i Norsk Ergoterapeutforbund. Dette er hennes andre periode som forbundsleder, og fra 2014 til 2020 var hun nestleder. Skyer har permidsjon fra sin stilling som ergoterapeut i Skien kommune.

– Det var stas å bli valgt første gang, men enda mer stas denne gangen, nå når dere vet hva dere får, sa nyvalgt forbundsleder Tove Holst Skyer da hun takket for tilliten.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

 

 


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.