Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av et HC-kort på dashbordet i en bil, fotografert utenfra. Kortet er anonymisert.
BEHOVET SKAL AVGJØRE: Det er ingenting i forskriften som tilsier at rullestolbrukere skal prioriteres foran andre grupper av bevegelseshemmede ved søknader om pareringsbevis for forflytningshemmede, konstaterer Magnhild Sørbotten i NHFs samferdselsnettverk. (Illustrasjonsfoto: Ivar Kvistum)

Fikk nei til parkeringsbevis: – Du kan gjøre det du trenger på gode dager

Ålesund kommune vil prioritere rullestolbrukere som søker om HC-kort. Det er det ikke grunnlag for, mener leder i Handikapforbundets samferdselsnettverk Magnhild Sørbotten.

Ivar Kvistum
Publisert 14.01.2021 18:28

«Ut fra din gangevne har du ikke krav på å få tildelt HC-kort etter dagens forskrift og dette må du godta. Avslaget begrunnes med at det er store avvik på dine søknader i forhold til din gangevne. Du blir observert flere ganger i uken gående. Du skriver at du har gode dager og dårlige dager. Da får du benytte de gode dager til å få gjort de nødvendige gjøremål».

Dette skriver Ålesund kommune i et brev om avslag på en søknad om parkeringsbevis for forflytningshemmede (HC-kort), som er gjengitt i avisen Sunnmørsposten.

Kommunen forklarer at man vil prioritere rullestolbrukere foran andre, i henhold til nye retningslinjer for tildeling av HC-kort fra 2017 «som har gjort at landets kommuner måtte begynne å prioritere de søkerne med rullestol og heis eller lift framfor andre».

Sette fagfolks vurdering til side

Søkeren er en mann som har MS, multippel sklerose. Han står ikke selv fram i avisen, men fysioterapeuten hans, Mona Amri, reagerer kraftig.

– Det å sette fagfolks vurderinger til side og i tillegg svare på den måten det blir gjort her, er både respektløst og nedverdigende, sier hun til avisen.

Hun er helt sikker på at mannen har et reelt behov for parkeringsbevis, selv om han ikke bruker rullestol. Han har legeerklæring fra nevrolog på at han har «betydelige gangvansker» på grunn av MS-sykdommen. På gode dager kan han gå cirka 100 meter, med stokk.

Helt hinsides

Magnhild Sørbotten leder samferdselsnettverket i Norges Handikapforbund. Hun reagerer kraftig på ordlyden i avslaget som Ålesund-mannen mottok.

– Det er helt hinsides. Å si til en person med langtkommen MS at man må gjøre sine ærend på gode dager, er dypt problematisk. Hvis Ålesund kommune tror at gode dager er noe en MS-pasient kan planlegge, er de definitivt langt unna virkeligheten.

Hvis Ålesund kommune tror at gode dager er noe en MS-pasient kan planlegge, er de definitivt langt unna virkeligheten.

– Alle kan ikke få

Kommunen forsvarer avslaget som ble gitt til mannen.

– Jeg ønsker selvsagt at de som virkelig trenger HC-kort skal få det. Men alle med forflyttningshemning kan ikke få, og her har vi etter ei vurdering gitt avslag, uttaler avdelingsingeniør og saksbehandler Tore Rekdal.

Han viser til at saken også har vært hos kommunelegen for vurdering. 

Men poenget om at søkeren er observert gående, bygger han på egen observasjon:

– Jeg treffer mannen bortimot daglig, når jeg er på vei fra jobb. Han går og jeg går. Vi pleier å hilse, sier Rekdal.

Saksbehandleren viser til at mannen tidligere har søkt om slikt kort flere ganger, og stadig justert ned antall meter han er i stand til å gå.

Han medgir på avisens spørsmål at justeringen kan handle om at sykdommen hans blir gradvis verre.

Det står ingenting om rullestoler

Magnhild Sørbotten mener bestemt at parkeringsforskriften ikke gir noe grunnlag for å prioritere rullestolbrukere foran andre. Det gjaldt ikke før, og heller ikke etter at den nye kom i 2017.

 – Det er ikke slik at noen grupper skal prioriteres foran andre, men at kortet skal gis til dem som kvalifiserer for å få det, sier Sørbotten.

Det er ikke slik at noen grupper skal prioriteres foran andre, men at kortet skal gis til dem som kvalifiserer for å få det.

Hun er kjent med at mange har en opplevelse av at det er blitt vanskeligere å få innvilget HC-kort de siste årene.

– Handikapforbundet hører ofte fra folk som mener det er blitt strengere. I den grad det har noe med den nye forskriften fra 2017 å gjøre, gjelder det i så fall for dem som trenger kortets om passasjer, ikke som fører, sier Sørbotten.

Ulik praksis?

Hun tror det heller kan ha noe å gjøre med ulik praksis fra kommune til kommune,

– Jeg har en mistanke om at noen kommuner har praktisert ordningen slik at du har fått HC-kort dersom du bruker rullestol eller har lite gangfunksjon. Så kan det være at man har begynt å etterspørre behovet, som det også står noe om i forskriften, sier Sørbotten.

Forskriften sier at for å kvalifisere til kortet må ha «særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde».

Lederen Jan Arve Wiik i Ålesund og Omegn MS-forening reagerer også sterkt på avslaget og måten det var formulert på.

– På samme måte som fysioterapeuten reagerer jeg både på selve formuleringene, så vel som på at kommunen setter uttalelser fra fagfolk til side, sier han til Sunnmørsposten.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.