Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Flere fikk MS-diagnose – var i virkeligheten skadet av kjemikalier

Yrkesskadde trenger langt bedre oppfølging enn i dag. Arbeidsmiljøskaddes Landsforening arbeider for at det skal opprettes et nasjonalt kompetansesenter for å ivareta denne gruppen.

Ivar Kvistum
Publisert 25.03.2017 11:57

Fem oljearbeidere fikk alle stilt diagnosen multippel sklerose (MS) uavhengig av hverandre. Ingen hadde sett sammenhengen mellom dem – og de giftige kjemikaliene de hadde vært utsatt for i jobben.

Eksempelet ble trukket fram av yrkeshygieniker Halvor Erikstein i Energiforbundet SAFE under en fagdag om planene for å opprette et nasjonalt kompetansesenter for yrkesskadde.

– Det er masse feildiagnostisering av yrkesskadde. Folk får diagnoser som MS og Parkinson, sa Erikstein.

SAFE organiserer oljearbeidere, og Erikstein har sett mange eksempler på at yrkesskader og yrkesrelatert sykdom ikke blir fulgt godt nok opp.

– Når folk utredes på forskjellige steder, er det ingen som ser mønstre. Vi må se sammenhengene for å avdekke yrkesskader, sa Erikstein til konferansedeltakerne.

Kjempe i årevis

Eksempelet om de fem oljearbeiderne er langt fra enestående. Leder Dagfinn Wiik i Arbeidsmiljøskaddes Landsforening forteller om mangelfull medisinsk oppfølging, manglende forståelse og utmattende møter med helsebyråkratiet. Mange må kjempe i årevis, både i forhold til helsevesen, Nav og forsikringsselskaper.

– I dette systemet er det de sykeste og hardest skadde som sliter mest, sier Wiik til Handikapnytt.

I dette systemet er det de sykeste og hardest skadde som sliter mest.

I lang tid har A.L.F. etterlyst en mer helhetlig og systematisk oppfølging av personer som er blitt syke eller skadet i jobben. Nå kan de være et viktig skritt nærmere målet.

Innovasjon i Kristiansund

I desember i fjor tegnet foreningen en intensjonsavtale, der målet er å etablere et nasjonalt kompetansesenter for yrkesskadde som en del av et nytt senter for helseinnovasjon og samhandling, som planlegges i Kristiansund.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Dagfinn Wiik sitter i møtesalen.

Dagfinn Wiik er leder i Arbeidsmiljøskaddes Landsforening. Han er opptatt av at folk med yrkesskader må få bedre oppfølging. (Foto: Ivar Kvistum)

Senteret vokser fram på i kjølvannet av den lange og harde sykehusstriden i Møre og Romsdal. Kristiansund tapte lokaliseringskampen. Nå arbeider ORKidé – Nordmøre Regionråd – for å skape ny, helserelatert virksomhet i de tidligere sykehuslokalene.

Ideen handler om å koble sammen spesialist- og primærhelsetjeneste, satsing på velferdsteknologi, forskning, private aktører og brukerorganisasjoner under ett og samme tak. Og hovedfokuset skal ligge på «nye» folke- og livsstilssykdommer, som kols, diabetes og overvekt.

Da leder i Arbeidsmiljøskaddes Landsforening, Dagfinn Wiik, hørte om planene, tok han straks kontakt og sådde ideen om et kompetansesenter for yrkesskadde i Kristiansund.

Forebygge og gjøre folk friskere

Birgit Eliassen er rådmann i nordmørskommunen Gjemnes og en av dem som arbeider for å få helseinnovasjonssenteret på plass. Hun mener kompetansesenteret for yrkesskadde passer godt inn i planene for senteret.

– Det handler om at vi ønsker å ha med oss flest mulig brukerorganisasjoner inn i senteret, fordi det er et viktig fundament for det arbeidet vi skal gjøre. Vi ønsker å forebygge sykdom og ønsker at folk skal bli friskere.

Regjeringen har allerede bevilget 12 millioner kroner til å prosjektere helseinnovasjonssenteret. Og målet er å være i full drift i 2021.

Se videointervju med Birgit Elisassen her:

Et fyrtårn

Fredag 24. mars arrangerte A.L.F. en fagdag om kompetansesenteret på Gardermoen. Her møttes fagfolk innen yrkesskader og medlemmer og tillitsvalgte for å drøfte hva innholdet i et slikt fremtidig kompetansesenter kan være.

Nå er neste skritt å få på plass et fagråd som skal jobbe for å konkretisere planene, slik at de kan presenteres for politikerne.

Det er mye verre å miste jobben fordi jobben har tatt fra deg helsa, enn fordi arbeidsoppgavene dine er borte.

Yrkeshygieniker Halvor Erikstein er svært glad for initiativet.

– Det er mye verre å miste jobben fordi jobben har tatt fra deg helsa, enn fordi arbeidsoppgavene dine er borte. Samfunnet må gjøre enn i dag mer for disse menneskene. Det nasjonale kompetansesenteret kan bli et fyrtårn i livet til mange som sliter, sa han.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.