Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av ung gutt i hettegenser.
AVVISER DISKRIMINERING: Ble gutten og foreldrene hans utsatt for en gjengjeldelse da skolen sendte en bekymringsmelding til barnevernet? Nei, mener Diskrimineringsnemnda. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Foreldre hevdet bekymringsmelding var en gjengjeldelse fra skolen

Da skolen sendte bekymringsmelding til barnevernet, mente foreldrene det var en gjengjeldelse for at de hadde klagd på et mangelfullt tilbud til den funksjonshemmede sønnen. I Diskrimineringsnemnda fikk de ikke medhold.

Ivar Kvistum
Publisert 17.11.2021 23:13

Ble eleven trakassert av skoleledelsen på grunn av et høyt sykefravær som skyldes hans funksjonsnedsettelse?

Og var bekymringsmeldingen som skolen sendte til barnevernet en gjengjeldelse etter at foreldrene hans hadde anklaget skolen for trakassering og hevdet at de ikke fulgte opp behovene hans godt nok?

Dette er hovedspørsmål i saken som Diskrimineringsnemnda nylig har behandlet. Det var elevens foreldre som hadde klaget kommunen inn for diskriminering og trakassering på grunn av funksjonsnedsettelse.

– Trakassert

Eleven hadde lenge hatt et stort sykefravær, og i mars 2017 fattet kommunen et vedtak om spesialundervisning.

Det ble lagt en individuell opplæringsplan, og eleven fikk tilbud om hjemmeundervisning i tillegg til å være på skolen når han var frisk nok.

Men etter et konfliktfylt møte mellom rektor, eleven og faren hans på skolen ble det sendt en bekymringsmelding til barnevernet.

Foreldrene mener at bekymringsmeldingen inneholder mange feil, at den er en videreføring av det de oppfatter som trakassering av eleven, og at den var en gjengjeldelse etter at foreldrene klagde på hvordan eleven ble behandlet.

Førte ikke fram

Skolen avviser fullstendig denne versjonen og tegner et bilde av en situasjon der samarbeidet med foreldrene er vanskelig, og at meldingen til barnevernet ble sendt ut fra en reell bekymring for elevens utvikling.

Foreldrenes klager på trakassering og gjengjeldelse førte ikke til en kjennelse i nemnda.

Nemnda konkluderer med at kommunen verken har diskriminert, trakassert eller utsatt foreldrene eller elevene for gjengjeldelse på grunn av elevens funksjonsnedsettelse, heter det i den enstemmige uttalelsen.

Ser ingen sammenheng

«Skolen sendte bekymringsmeldingen etter at foreldrene overfor skolen klaget på diskriminering og trakassering på grunn av funksjonsnedsettelse. Selv om rekkefølgen på disse hendelsene isolert sett kan være et moment som taler for at det er grunn til å tro at det er sammenheng mellom klagen og innsendingen av bekymringsmeldingen, er det ingen andre forhold som trekker i denne retningen», skriver nemnda.

I uttalelsen påpeker nemnda at det må være adgang for skolen til å sende slike meldinger når skolen vurderer at vilkårene er oppfylt, også i saker der det er klaget på diskriminering.

Nemnda presiserer at den ikke har vurdert saken ut fra bestemmelsene i opplæringsloven, men om innsending av bekymringsmeldingen innebar diskriminering i likestillings- og diskrimineringslovens forstand.

Les også: GÅR DERE TIL MEDIA, RISIKERER DERE Å MISTE HJELPEN TIL BARNET

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.