Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Tre norske soldater i full kamputrustning.
SEIER I DISKRIMINERINGSNEMNDA: En ADHD-diagnose er ikke grunn i seg selv til å nekte deg å tjenestegjøre i det norske Forsvaret. Det har Diskrimineringsnemnda fastslått. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Diskrimineringsnemnda: Forsvaret må åpne for å ta inn ungdom med ADHD

Forsvarets diskriminerte funksjonshemmde ved å utestenge ungdom med ADHD, mente likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. Nå har Diskrimineringsnemnda gitt henne medhold.

Av Handikapnytt
Publisert 29.05.2019 19:28

(NTB:) Forsvaret endret reglene som automatisk utelukket ungdommer med ADHD, og åpner nå for individuell helsevurdering av søkere.

Dersom du før ville inn i førstegangstjeneste og samtidig svarte ja på spørsmålet om du har en ADHD-diagnose, ble du automatisk avskåret fra å gå videre i søkeprosessen.

Endret reglene

Etter at Likestillings- og diskrimineringsombudet tidligere i år klagde på praksisen, har Forsvaret endret reglene.

– Vi er ulike og kan ikke ha det slik at alle med samme diagnose blir skåret over en kam, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Vi er ulike og kan ikke ha det slik at alle med samme diagnose blir skåret over en kam.

Ombudet fikk flere henvendelser fra personer med ADHD-diagnose som ønsker å avtjene førstegangstjeneste, men som har fått avslag etter å ha fylt ut egenerklæringen.

– Slik praksis mener vi er i strid med loven og forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Derfor valgte vi å klage Forsvarsdepartementet inn til Diskrimineringsnemnda, sier Bjurstrøm.

Individuell vurdering

I klagen skriver ombudet at Forsvaret ikke tok hensyn til at dette er en diagnose med store forskjeller når det kommer til symptomer og betydning for funksjonsnivå.

– Forsvaret skal rekruttere de beste, og det skal bli lettere å be om individuell vurdering. Det er flott, for vi trenger motiverte ungdommer inn til tjeneste, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

(©NTB)


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.