Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

De fire i samtale inne på hjlepemiddelsentralen. Lagrede rullestoler i bakgrunnen.
VENTER PÅ AVGJØRELSEN: Ansatte og brukerutvalg ved Nav Hjelpemiddelsentral Øst-Viken er spente på om de fortsatt skal bestå som selvstendig og fullverdig sentral. Trolig må de ikke vente lenge. Fra venstre: Andres Hauge Olsen Eva Syversen Kjølstad, avdelingsleder Anne Mette Følkner og Ragnhild Skovly Hartviksen. (Foto: Ivar Kvistum)

Forventer tre fullverdige hjelpemiddelsentraler fortsatt

De aller fleste høringsuttalelsene går inn for at det fortsatt skal være tre fullverdige hjelpemiddelsentraler i Oslo og Viken. Det fikk det sentrale brukerutvalget høre i går. Safo-representant Guri Henriksen forventer at Nav legger stor vekt på innspillene.

Ivar Kvistum
Publisert 15.09.2021 10:12

En prosjektgruppe i Nav har utredet hvor mange hjelpemiddelsentraler det skal være i Oslo og Viken i fremtiden.

I dag er det tre, men prosjektrapporten har også utredet muligheten for å legge ned den ene eller begge sentralene i Viken.

Anbefalingen i prosjektgruppa anbefaler å videreføre tre sentraler.

Men Nav Hjelpemiddelsentral Oslo har tatt dissens og går inn for å overta og legge ned sentralen for Øst-Viken. I stedet ønsker de et lokalt utprøvingssenter for det tidligere Østfold.

Det mener både brukere, ansatte og ledelse ved Øst-Viken-sentralen er en dårlig ide.

Les mer: SLÅR RING OM HJELPEMIDDELSENTRALEN

Berører og engasjerer

Beslutningen om hvilken modell som velges, ligger hos direktør Liv Welde Johansen for Nav hjelpemidler og tilrettelegging.

I en e-post til Handikapnytt forklarer hun hvor saken står:

– Spørsmålet om organisering av hjelpemiddelsentralene i Oslo og Viken berører og engasjerer mange, og vi har derfor lagt opp til en bred prosess med blant annet høringsrunde som nettopp er avsluttet.

Spørsmålet om organisering av hjelpemiddelsentralene i Oslo og Viken berører og engasjerer mange.

Mange høringssvar

Det sentrale brukerutvalget for Nav hjelpemidler og tilrettelegging ble orientert om denne saken på sitt møte i går.

Handikapforbundets seniorrådgiver Guri Henriksen representerer Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo) i brukerutvalget.

Utvalget ble ifølge henne informert om at det er kommet inn rundt 40 høringsuttalelser, og at de aller fleste av dem anbefaler at det fortsatt skal være tre hjelpemiddelsentraler i Oslo og Viken.

– Det er oppløftende at høringssvarene så tydelig går inn for tre fullverdige hjelpemiddelsentraler i Oslo og Viken fortsatt. Vi mener høringssvarene må få stor innflytelse på avgjørelsen, særlig de som kommer fra funksjonshemmedes organisasjoner, sier Guri Henriksen.

Direktør Liv Welde Johansen bekrefter at høringsuttalelsene vil bli tillagt vekt, men at det også er flere faktorer som teller med.

– Beslutningen vil bygge på en helhetsvurdering, og høringsuttalelsene blir tillagt vekt. Rapporten foreslår også å vurdere fellestjenester på noen områder, og dette arbeidet vil måtte bli egne prosesser utover høsten og vinteren.

Utprøvingssenter er ikke nok

Trolig vil det ikke ta veldig lang tid før den endelige beslutningen foreligger.

– Vi har fått mange høringssvar og skal nå gå gjennom disse. Det er derfor ikke mulig å fastslå akkurat når beslutningen vil fattes, men vi har et ønske om at dette ikke skal trekke ut i tid, skriver direktør Liv Welde Johansen til Handikapnytt.

I gårsdagens brukerutvalgsmøte fikk Guri Henriksen forståelse av at det i hvert fall vil dreie seg om noen uker før beslutningen er klar.

– Vi ser fram til beslutningen og har en klar forventning at det fortsatt skal være tre fullverdige hjelpemiddelsentraler i Oslo og Viken. Et utprøvingssenter kan må ingen måte erstatte dagens hjelpemiddelsentral, sier hun.

Vi ser fram til beslutningen og har en klar forventning at det fortsatt skal være tre fullverdige hjelpemiddelsentraler i Oslo og Viken.

Ingen automatikk

I kjølvannet av regionreformen har det vært diskusjoner om hjelpemiddelsentralene, som i hovedsak har fulgt fylkesgrensene selv om det er en statlig tjeneste.

Handikapnytt spurte Liv Welde Johansen om den aktuelle prosessen knyttet til Oslo og Viken også får betydning for resten av landet. Hun svarte:

– I utgangspunktet er dette utviklingsarbeidet konsentrert om Oslo/Viken, og det er derfor ingen automatikk i at beslutningen vil ha konsekvenser for hjelpemiddelsentraler og lokasjonsprosesser andre steder i landet.

Les hva Liv Welde Johansen sa om sentralenes framtid i forkant av regionreformen: NAV-SJEF: – HJELPEMIDDELSENTRALENE SKAL FORTSATT VÆRE NÆR BRUKERNE

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.