Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Detaljbilde av baksiden på en elektrisk rullestol, med «bilskilt» med teksten «Speedy»
FORTSATT IKKE MOTORVOGN: Du blir fortsatt regnet som gående selv med høyere maksfart. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Høyere rullestolfart – samme promilleregler

Du kan fortsatt ha promille når du kjører elektrisk rullestol, selv om fartsgrensen heves til 15 km/t. Men du må regne med å måtte gjennom mer opplæring enn i dag.

Georg Mathisen
Publisert 26.02.2019 13:37

Raskere rullestoler engasjerer.

Etter at samferdselsminister Jon Georg Dale fortalte Handikapnytt at han planlegger å øke fartsgrensen fra 10 til 15 kilometer i timen, har debatten gått på Facebook.

Les mer her: SNART BLIR DET LOV Å KJØRE FORTERE MED RULLESTOL – TAKKET VÆRE ANDREAS (15)

Mange setter pris på økningen, men mange er også bekymret for sikkerheten når det skal gå fortere.

Det gjelder både sikkerheten til rullestolbrukerne og sikkerheten til andre trafikanter.

Nav vurderer risikoen

Også Nav er opptatt av sikkerheten:

– Vi bør alltid gjøre en risikovurdering når vi låner ut rullestoler. Det vil si at vi må vurdere om personen kan kontrollere stolen og at de kjenner stolens begrensninger, sier direktør Liv Welde Johansen hos Nav Hjelpemidler og tilrettelegging.

Hun forteller at Nav vil vurdere ny opplæring til brukerne som skal ha raskere rullestoler.

Opplæring i bruk vil være et nødvendig tiltak for å unngå uhell.

– Opplæring i bruk vil være et nødvendig tiltak for å unngå uhell, sier hun. Dessuten peker hun på at hvis stolen skal brukes for eksempel i ulendt terreng, kan redusert fart gjøre den tryggere.

Tilpasser seg trafikkreglene

Nav kommer uansett til å tilpasse seg de regelendringene som måtte komme. Liv Welde Johansen beroliger dem som bekymrer seg for at direktoratet vil overprøve Samferdselsdepartementet og si nei til å levere ut raskere rullestoler selv om de blir tillatt:

– Produkter Nav kjøper inn, skal tilfredsstille gjeldende regelverk, krav og standarder i Norge. Begrensningen i hastighet er regulert i vegtrafikkloven. Dersom det foretas endringer i den, vil det sannsynligvis føre til tilpasninger i de produktene som leveres, fastslår hun.

Kvinne kjører Segway på brosteinsbelagt gate.

DETTE HER HELLER IKKE EN BIL: Det er ikke lenger forbudt å kjøre ståhjuling med promille. Og dermed her det heller ikke straffbart å promillekjøre med rullestol, ifølge høyesterettsadvokat John Christian Elden. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Ikke noe alkoholforbud

Det som også er klart, er at det ikke blir nye promilleregler selv om rullestolene blir raskere.

I 2016 fastslo Høyesterett at en Segway – altså en såkalt selvbalanserende, batterdrivet «ståhjuling» – måtte anses som «motorvogn», og at promillekjøring med den rammes av den samme paragrafen som promillekjøring med bil.

Senere er den tolkningen endret, forteller John Christian Elden, som forsvarte Segway-føreren i Høyesterett:

Portrettfoto av John Christian Elden.

ENDRET: Etter at John Christian Elden forsvarte en promillekjører på Segway i Høyesterett, fikk han til en regelendring som gjør at det ikke er tvil om at du ikke kan bli dømt for promillekjøring med rullestol. (Foto: Advokatfirmaet Elden)

– Etter at jeg var i Høyesterett med den saken, tok jeg opp spørsmålet med Samferdselsdepartementet. Det førte til at forskriften ble endret slik at det ikke lenger er straffbart å promillekjøre med Segway. Dermed er det heller ikke straffbart å promillekjøre med rullestol, sier Elden til Handikapnytt.

Dette bekrefter Samferdselsdepartementet i et svar på en henvendelse fra Handikapnytt:

Økning i maksfarten endrer ikke at den som bruker rullestol, skal anses som gående i henhold til trafikkreglene.

Aktpågivende

Advokat Harald Fjeldstad er ekspert på saker om promillekjøring. Nå driver han nettsiden Promilleadvokaten og forsvarer promilletiltalte, etter mange år som politiadvokat og aktor i promillesaker.

– Det er ikke slik at politiet begynner å stoppe folk i rullestol selv om farten øker til 15 kilometer i timen, sier Fjeldstad.

Det er ikke slik at politiet begynner å stoppe folk i rullestol selv om farten øker til 15 kilometer i timen.

Han viser heller til det generelle kravet i vegtrafikkloven: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom». – Jo fortere du kjører, jo mer forsiktig må du være, sier han.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.