Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Sigrun Vågeng.
BEKYMRET: – Vi er privilegert som lever i et land der fellesskapet kan bistå enkeltmennesker som har behov for hjelp, men det er liten tvil om at vi må få flere i arbeid i årene som kommer for å kunne opprettholde dagens velferdsnivå, sier Nav-sjef Sigrun Vågeng. (Foto: Nav)

I gjennomsnitt mottok hver nordmann 81.200 kroner fra Nav i fjor

I 2018 betalte Nav ut 430 milliarder kroner til personer bosatt i Norge. Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng er særlig bekymret for økningen i uføretrygd.

Handikapnytt
Publisert 09.04.2019 10:53

(NTB-Hege Tannæs-Fjeld:) Nav utbetalte 1,2 milliarder kroner hver dag i fjor.

Nesten halvparten av befolkningen mottok en ytelse fra Nav minst én gang i året.

Alderspensjon utgjør halvparten av Navs utbetalinger.

Utbetalingene til alderspensjon økte med 5 prosent fra 2017, mens uføretrygd økte med 6 prosent.

Kontantstøtteutbetalingene økte med 3 prosent.

Utbetalinger til dagpenger ble imidlertid redusert med 21 prosent i fjor og arbeidsavklaringspenger er redusert med 5 prosent sammenlignet med 2017.

Les mer om arbeidsavklaringspenger her: NAV: 3.100 FLERE FÅR SOSIALHJELP MED STRENGERE AAP-REGLER

Bekymringsfull økning

– Nav forvalter enorme summer på vegne av fellesskapet, og denne statistikken gir et overordnet bilde av utviklingen på våre områder. Den viser at arbeidsmarkedet er i bedring, men at vi samtidig har en aldring i befolkningen og en bekymringsfull økning av uføretrygd, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Nav-utbetalingene
  • Totalt betalte Nav ut 430 milliarder kroner til personer bosatt i Norge i fjor. Det fordeler seg slik:
  • Alderspensjon: 217 milliarder kroner.
  • Barnetrygd: 14,6 milliarder kroner.
  • Sykepenger: 39,3 milliarder kroner.
  • Uføretrygd og yrkesskade: 86,3 milliarder kroner.
  • Dagpenger: 10,7 milliarder kroner.
  • Foreldrepenger: 19,4 milliarder kroner.
  • Arbeids- og avklaringspenger: 32, 1 milliarder kroner. (NTB)

I gjennomsnitt mottok hver innbygger i Norge 81.200 kroner fra Nav i 2018. Det er omtrent 1.000 kroner mer enn året før.

976.000 personer mottok totalt 217 milliarder kroner i alderspensjon.

Det ble utbetalt 14,6 milliarder kroner til 721.000 mottakere av barnetrygd, og 495.000 nordmenn fikk totalt 39,3 milliarder kroner i sykepenger.

Hver tredje person i arbeidsfør alder i Norge fikk en livsoppholdsytelse fra Nav på et eller annet tidspunkt i løpet av 2018.

Flere i arbeid

Utbetalinger til uføretrygd og yrkesskade utgjorde 86,3 milliarder kroner til 369.500 personer.

– Hver tredje person i arbeidsfør alder i Norge fikk en livsoppholdsytelse fra Nav på et eller annet tidspunkt i løpet av 2018. Vi er privilegert som lever i et land der fellesskapet kan bistå enkeltmennesker som har behov for hjelp, men det er liten tvil om at vi må få flere i arbeid i årene som kommer for å kunne opprettholde dagens velferdsnivå, sier Vågeng.

Mest i Hedmark

Innbyggere i Hedmark mottok mest fra Nav i fjor, i gjennomsnitt 94.000 kroner per innbygger.

Gjennomsnittet var lavest i Oslo, med 65.400 kroner per innbygger i hovedstaden.

Utbetalingene har økt i de fleste fylkene med unntak av i Finnmark, der den totale utbetalte summen har holdt seg på samme nivå som i 2017.

(©NTB)


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.