Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Berit Kjøll.
IDRETT FOR ALLE: Idrettspresident Berit Kjøll mener ordningen med aktivitetshjelpemidler for voksne er så dårlig at den er diskriminerende. (Foto: Pernille Ingebrigtsen, Norges idrettsforbund)

Idrettsforbundet: Diskriminering å nekte aktivitetshjelpemidler

Norges idrettsforbund mener pengemangelen i ordningen med aktivitetshjelpemidler til voksne gjør det umulig å skape idrettsglede for alle.

Ivar Kvistum
Publisert 22.03.2022 10:51

Idrettspresident Berit Kjøll og generalsekretær Nils Einar Aas i Norges idrettsforbund har skrevet brev til kulturminister Anette Trettebergstuen og alle partiene på Stortinget med innspill til revidert nasjonalbudsjett.

Ordningen med aktivitetshjelpemidler for voksne over 26 år (Akt26-ordningen) er ett av tre områder der Idrettsforbundet mener regjeringen må legge inn mer penger.

I statsbudsjettet var det bevilget drøyt 55 millioner kronene til Akt26-odningen.

Pengene var brukt opp før februar var over.

«En ordning som går tom etter to måneder frarøver personer med behov for aktivitetshjelpemidler muligheten til å leve aktive liv og ha et aktivt liv sammen med andre», skriver Berit Kjøll og Nils Einar Aas i brevet til Trettebergstuen.

Les mer: ALRDI FØR HAR NAVS KASSE VÆRT TOM SÅ TIDLIG

Rett og slett diskriminerenede

Konsekvensen er alvorlig, konkluderer idrettstoppene:

«Det er rett og slett diskriminerende og gjør det umulig for både idretten og staten å innfri målet om idrettsglede for alle.»

Det er rett og slett diskriminerende og gjør det umulig for både idretten og staten å innfri målet om idrettsglede for alle.

Kjøll og Aas er kritiske til innstramningene i ordningen som ble innført fra 2022. Ikke bare var bevilgningen mindre enn tidligere år, men egenandelen var økt fra 4000 til 5000 kroner. Det var også innført strengere krav til utprøving og plan for bruk.

Dette faller ikke i god jord i Idrettsforbundet.

«Ordningen strammes inn, kravene blir strengere og man reduserer samtidig støtte til en ordning hvor det allerede er for lite penger. NIF forventer at revidert budsjett retter opp dette», heter det i brevet til statsråden.

Ber om mer enn funksjonshemmedes organisasjoner

Når regjeringen skal legge fram revidert nasjonalbudsjett, ber Berit Kjøll og Nils Einar Aas om at ordningen med Akt26 økes til 200 millioner kroner, altså snaut 145 ferske millioner kroner i tillegg til de drøyt 55 millionene som var bevilget i statsbudsjettet.

Dette er i tråd med behovet som er beskrevet i en rapport om ordningen fra 2020.

Idrettsforbundets pengekrav til Akt26-ordningen er 45 millioner kroner høyere enn det funksjonshemmedes organisasjoner krevde da de tidligere denne måneden var ute i samme ærend med et brev til regjeringen.

Ønsker rammebevilgning

Men i likhet med funksjonshemmedes organisasjoner er ikke mer penger til Akt26-ordningen på årets budsjett det viktigste kravet fra Norges idrettsforbund (NIF) til regjeringen.

Det viktigste er å endre hele ordningen slik at den blir en del av den ordinære hjelpemiddelformidlingen.

Berit Kjøll og Nils Einar Aas skriver:

«NIF ber primært at ordningen med aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år bør endres fra å være en rammestyrt ordning til å bli en rettighetsfestet ordning som tildeles som en overslagsbevilgning, slik som praksis er innenfor resten av hjelpemiddelområdet.»

Viktig for paraidretten

Aktivitetshjelpemidler – altså hjelpemidler som skal gi funksjonshemmede en mulighet til å være fysisk aktive og deltakende – har en sentral plass i Idrettsforbundets nye strategi for å styrke paraidretten.

Strategien «Én idrett – like muligheter» ble presentert i forbindelse med para-VM i snøsport på Lillehammer i februar. Aktivitetshjelpemidler blir holdt fram som det ene av sju satsingsområder som skal gi et løft til idrett for funksjonshemmede.

Les mer: KRAFTTAK FOR PARAIDRETTEN

«Herunder revidert»

Det er arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) som har ansvaret for Nav og dermed Akt26-ordningen i regjeringen. Nylig fikk hun et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad om hun vil øke potten til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år. 

I svaret gir ikke Persen noe entydig svar på det. Men hun skriver:

«Ev. endring i bevilgningen til ordningen vil jeg vurdere i forbindelse med den årlige budsjettprosessen, herunder revidert nasjonalbudsjett.»

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.